πληροφόρηση & διαφάνεια σε έργα και δράσεις
 INFOΔΡΑΣΗ Δ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Αναζητήσεις

Επιλεγμένα κριτήρια
  Χρονική περίοδος

Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα
( Δράσεις: 1060 - Συνολικά: 108.333.316€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
1134
Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων & αγωγών ομβρίων υδάτων
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 21-07-2023 28-05-2024
1108
Προμήθεια εξοπλισμού βρεφικών τμημάτων 2ου δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 20-09-2023 28-05-2024 Αρτέμιδος Γονείς, Παιδιά
1086
Κατασκευή οδών για αντιπυρική προστασία
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 28-11-2023 28-05-2024
1077
Μεταφορές – Μετακινήσεις των ηλικιωμένων κατοίκων – Μελών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 15-11-2023 28-05-2024 Ηλικιωμένοι
1032
Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στις περιοχές Γήπεδο - Βαρυκό της Δ.Ε. Σπάτων
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2023 26-04-2023 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
1030
Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο ιστορικό κέντρο Δ.Ε. Σπάτων
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2023 07-04-2023 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
1029
Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου και επανάχρησή του ως πολυχώρου πολιτισμού
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2023 13-04-2023 28-05-2024
1026
Κατασκευή πλατείας στο Ο.Τ. Γ75 της Δ.Ε. Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Πράσινο Ταμείο 2023 04-04-2023 28-05-2024 Αρτέμιδος
1010
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων (2023)
223.051 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 11-03-2023 28-05-2024
962
Προμήθεια και τοποθέτηση υπερκατασκευής τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 16Μ3 σε όχημα του Δήμου
54.932 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 09-09-2022 28-05-2024
932
Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων
794.499 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Πράσινο Ταμείο 2022 14-02-2022 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Παιδιά
924
Καθαρισμός βλάστησης αλσών, κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων για αντιπυρική περιόδου για την επικράτεια του Δήμου (2022)
64.596 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 23-03-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
902
Παροχή ειδών περίθαλψης και διαβίωσης σε απόρους
59.013 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 12-01-2022 28-05-2024 Οικον. ασθενείς
898
Προμήθεια καινούργιου υδραυλικού γερανού με υδραυλική αρπάγη (ταχυφορτωτής)
74.400 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 02-06-2022 28-05-2024
847
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών (2022)
1.095.335 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 21-04-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
835
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων (2022)
218.996 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 23-02-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
802
Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών σε υφιστάμενα δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
10.410.296 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 12-11-2021 28-05-2024
784
Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (2021)
1.525.200 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Υπουργείο Εσωτερικών) 2021 10-08-2021 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
754
Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου
20.118.703 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 16-04-2021 28-05-2024
749
Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων (2021)
246.980 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, ΣΑΤΑ 2021 25-05-2021 28-05-2024 Μαθητές
745
Επείγουσα αντικατάσταση πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στο παραλιακό μέτωπο της Λ. Αρτέμιδος
706.324 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 05-05-2021 28-05-2024 Αρτέμιδος
744
Προμήθεια ηλεκτρικού σαρώθρου πεζού χειριστή Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
24.676 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 21-05-2021 28-05-2024 Αρτέμιδος
741
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου.
1.746.015 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 07-05-2021 28-05-2024
722
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων (2020 - 2021)
479.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2020 16-12-2020 28-05-2024
718
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες
85.870 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2020 25-11-2020 28-05-2024 ΑμεΑ, Μαθητές
703
Κατασκευή βάσεων – εργασίες υποδομής για την τοποθέτηση τεσσάρων(4) προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων στην Δ.Ε. Σπάτων
367.264 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 23-12-2020 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Μαθητές, Παιδιά
681
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου Χρήστος Μπέκας
660.387 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 31-08-2020 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
627
Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου (2020 - 2021)
295.458 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 13-04-2020 28-05-2024 Οδηγοί
622
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών (2020)
261.640 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 24-04-2020 28-05-2024
600
Προμήθεια οχημάτων για την Υπηρεσία Καθαριότητας, την Τεχνική Υπηρεσία και τη Δημοτική Αστυνομία
50.600 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 19-11-2019 28-05-2024
596
Επισκευή αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου
148.035 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2019 16-12-2019 28-05-2024 Μαθητές
594
Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων και επανάχρησή του ως πολυχώρος πολιτισμού
1.424.587 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 10-12-2019 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
580
Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στη περιοχή Γυαλού Σπάτων
2.693.337 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Υπουργείο Εσωτερικών) 2019 09-10-2019 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
574
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης πυρκαγιών
13.870 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 23-10-2019 28-05-2024
571
Μελέτη αποχέτευσης αστικών λυμάτων για την περιοχή της νότιας Αρτέμιδας
859.974 € Υλοποιείται Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι, Περιφερειακό πρόγραμμα 2019 25-10-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
561
Ολοκληρωμένη Βιοκλιματική Αστική Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων του Οικοδομικού Τετραγώνου 100
711.118 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 26-08-2019 28-05-2024 Αθλούμενοι, Παιδιά
546
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών
3.568.435 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 26-06-2019 28-05-2024
533
Μελέτη - κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Σπάτων
2.151.998 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, ΠΔΕ -Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής 2019 28-01-2019 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
528
Πράξη εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες του Δήμου
3.251.280 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Περιφερειακό πρόγραμμα 2019 01-07-2019 28-05-2024
491
Καθαρισμός παραλιών για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2019)
24.552 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
468
Διοργάνωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το έτος 2016
Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2016 10-03-2016 28-05-2024 Γονείς, Παιδιά
467
Διοργάνωση συναυλίας με το συγκρότημα «Μέλισσες» στη Κεντρική Παραλία Αρτέμιδος στις 20 Ιουλίου 2017
13.690 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 28-05-2024 Αρτέμιδος
464
Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2018 με Χριστουγεννιάτικο Χωριό, εκδηλώσεις και δραστηριότητες
34.021 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 10-12-2018 28-05-2024 Παιδιά
463
Διοργάνωση παιδικής παράστασης με τίτλο «Η Χώρα του Ποτέ» στις 30 Αυγούστου 2018
1.240 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος Παιδιά
462
Αθλητικής Διοργάνωση 1ος Γύρος Σπάτων Αγώνας Δρόμου (2018)
2.500 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 29-03-2018 28-05-2024 Αθλούμενοι, Παιδιά
459
Διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης» στις 29 Αυγούστου 2018
8.060 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 24-08-2018 28-05-2024
458
Διοργάνωση 2ου Φεστιβάλ Άμπελου και Οίνου 2018 με συναυλία με τους με Χρήστο Νικολόπουλο - Πίτσα Παπαδοπούλου - Στέλιο Διονυσίου
17.608 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 24-08-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
457
Διοργάνωση παιδικής θεατρικής παράστασης με τίτλο «Το όνειρο της Πέππα» στις 2 Σεπτεμβρίου 2018
3.100 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 24-08-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος Παιδιά
452
Αναβάθμιση βοηθητικών εγκαταστάσεων δημοτικού σταδίου «Δ. Δημητρίου» στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων
24.301 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 03-08-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
451
Διοργάνωση μουσικοχορευτικής βραδιάς με την Λεγάκη και 3μελές συγκρότημα Κρητών στη 1 Σεπτεμβρίου 2018
6.696 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 24-08-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος
450
Διοργάνωση μουσικής βραδιάς jazz με ήχους jazz swing, latin, pop & soundtracks από την 14μελή ορχήστρα Mesogea Big Band στις 31 Αυγούστου 2018
1.860 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 28-05-2024
448
Διοργάνωση της 3η Γιορτής Σαρδέλας με συναυλία των Γιαννούλη, Λεγάκη και της ορχήστρας τους στις 9 Αυγούστου 2018
10.664 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 08-07-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος
447
Διοργάνωση συναυλίας στο «Μεγάλο φεγγάρι του Αυγούστου» με τους Ανδρέου, Κότσιρα και Λεγάκη στις 27 Αυγούστου 2018
11.656 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος
444
Διοργάνωση της παιδικής θεατρικής παράστασης «Χένσελ και Γκρέτελ» στις 19 Ιουλίου 2018
4.960 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 25-06-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος
442
Διοργάνωση του 3ου Open Air Film Festival (2018)
6.200 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 28-05-2024
440
Διοργάνωση νεανικής συναυλίας με την Έλενα Παπαρίζου στις 18 Ιουλίου 2018
17.300 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος
439
Διοργάνωση μουσικής παράστασης «Τα παιδιά της Σφίγγας» με τον Σταμάτη Κραουνάκη και τους Σπείρα Σπείρα στις 15 Ιουνίου 2018
14.880 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
433
Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων και ανακατασκευή παρκέ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις»
20.739 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 28-05-2024 Αθλούμενοι
432
Συνδιοργάνωση του 4ου διαγωνισμού ζωγραφικής με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων – Αρτέμιδος με θέμα «Αν όλα τα παιδιά της γης» (2018)
1.406 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 28-05-2024 Γονείς, Μαθητές
431
Συντήρηση και επισκευή αθλητικών χώρων Δεξαμενής στα Σπάτα
21.742 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
430
Προμήθεια λυόμενων κερκίδων (2018)
64.480 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 21-08-2018 28-05-2024 Αθλούμενοι
427
Προμήθεια αθλητικών οργάνων, αθλητικού υλικού και ηλεκτρικών διαδρόμων για τις ανάγκες του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (2018)
24.019 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 28-05-2024 Αθλούμενοι
422
Προμήθεια βιβλίων της Δανειστικής βιβλιοθήκης του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
3.102 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 28-05-2024 Μαθητές, Παιδιά
421
Προμήθεια βιβλίων για την διεξαγωγή των βιβλιοδρομιών στα σχολεία του Δήμου
1.200 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 08-03-2018 28-05-2024 Μαθητές
417
Στεγανοποίηση οροφής κλειστού γηπέδου «Δ. Δημητρίου» (2018)
13.623 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 07-03-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
412
Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017 με Χριστουγεννιάτικο Χωριό, εκδηλώσεις και δραστηριότητες
38.000 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 28-05-2024 Παιδιά
411
Συνδιοργάνωση με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων-Αρτέμιδος διαγωνισμού ζωγραφικής-λογοτεχνίας για όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου με θέμα «Να σκέφτεσαι τους άλλους» στις 14 Μαΐου 2017 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
979 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 08-05-2017 28-05-2024 Μαθητές
403
Διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Βραδιά Πανσελήνου» στην Παραλία Γαλάζιας Σημαίας της Αρτέμιδος στις 6 Αυγούστου 2017
9.443 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 28-05-2024 Αρτέμιδος
402
Διοργάνωση της παιδικής παράστασης «Ο Μαγικός Αυλός» στις 28 Ιουλίου 2017 στο λιμάνι της Αρτέμιδος
6.622 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 28-05-2024 Αρτέμιδος Παιδιά
401
Διοργάνωση του 2ου Open Air Film Festival (2017)
6.349 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 28-05-2024
392
Διοργάνωση Φεστιβάλ Άμπελου και Οίνου 2017 με συναυλία της Γλυκερίας
18.290 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 21-09-2017 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
386
Ελαιοχρωματισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων
12.051 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 28-05-2024 Αθλούμενοι
384
Συντήρηση χλοοτάπητα σε δημοτικό στάδιο (Πολυετής δράση)
105.817 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 25-05-2017 28-05-2024 Αθλούμενοι
377
Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2016 με Χριστουγεννιάτικο Χωριό, εκδηλώσεις και δραστηριότητες
18.210 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2016 30-11-2016 28-05-2024 Γονείς, Παιδιά
367
Συντήρηση αθλητικών οργάνων για την εξυπηρέτηση των προγραμμάτων του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
42.919 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 15-09-2016 28-05-2024 Αθλούμενοι
366
Προμήθεια αθλητικού υλικού για την εξυπηρέτηση των προγραμμάτων του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
6.207 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-09-2016 28-05-2024 Αθλούμενοι
355
Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου και χώρου πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων Χριστούπολης στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων
23.808 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 21-07-2016 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
353
Διοργάνωση του Open Air Film Festival (2016)
4.898 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2016 06-06-2016 28-05-2024
347
Συνδιοργάνωση με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων-Αρτέμιδος διαγωνισμού ζωγραφικής-λογοτεχνίας για όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου με θέμα τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση στις 22 Μαΐου 2016 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
973 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος Μαθητές
344
Διοργάνωση του 12ου Εαρινού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου (Μάιος 2016)
2.499 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2016 22-04-2016 28-05-2024 Γονείς
340
Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου (2018)
658.324 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2018 16-11-2018 28-05-2024 Γονείς, Παιδιά
329
Προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου
173.476 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2018 11-12-2018 28-05-2024
315
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το Γήπεδο Αρτέμιδος
496.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 29-08-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος Αθλούμενοι
314
Κατασκευή αθλητικού κέντρου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ334 της Δ.Ε. Αρτέμιδος
331.262 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 20-08-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος Αθλούμενοι
309
Επισκευές και μικροέργα αποχέτευσης ομβρίων και στις 2 Δημοτικές Ενότητες (2018 - 2019)
96.264 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 18-05-2018 28-05-2024
308
Κατασκευή οδικού δικτύου και εργασίες ύδρευσης και στις 2 Δημοτικές Ενότητες
2.257.044 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 06-06-2017 28-05-2024
307
Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου (2018 - 2019)
51.774 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 13-07-2018 28-05-2024 Οδηγοί
306
Κατασκευή πεζοδρομίων και σήμανση βασικού οδικού δικτύου (2018)
41.387 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Οδηγοί, Πεζοί
286
Εργασίες επισκευής και συντήρησης για το ΚΗΦΗ
24.085 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 16-11-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Ηλικιωμένοι
283
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού, διαχείρισης εσωτερικού δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης
2.901.315 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια ΕΣΠΑ 2014-2020 2018 25-07-2018 28-05-2024
276
Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών (2018)
44.218 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 25-07-2018 28-05-2024 Παιδιά
273
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους Δημότες (web services)
21.948 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-08-2018 28-05-2024
266
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για επαύξηση φωτεινής ισχύος προβολέων Δημοτικού Σταδίου «Δ. Δημητρίου» Δημοτικής Ενότητας Σπάτων
65.187 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-07-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
264
Προμήθεια εξοπλισμού νέων βρεφικών τμημάτων 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Σπάτων
20.569 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 30-07-2018 28-05-2024 Γονείς, Παιδιά
260
Συντήρηση και τοποθέτηση συστήματος πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στην παραλία (Πολυετής δράση)
20.795 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-07-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος ΑμεΑ
255
Εργασίες επισκευής νέων βρεφικών τμημάτων
24.515 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2018 25-07-2018 28-05-2024 Παιδιά
253
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού παιδικών σταθμών
4.948 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-07-2018 28-05-2024 Μαθητές, Παιδιά
252
Καθαρισμός παραλιών για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2018)
24.800 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-06-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος
250
Υπηρεσίες παροχής φροντίδας για τους φιλοξενούμενους του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Πολυετής δράση)
1.091.294 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 15-06-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Ηλικιωμένοι
249
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2018
44.262 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-05-2018 28-05-2024
241
Επισκευή Α Βρεφονηπιακού Σταθμού Σπάτων (επείγουσα)
24.499 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Παιδιά
230
Μίσθωση ναυαγοσωστικού σκάφους για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις (2018)
24.800 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-06-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος
212
Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών - σύνδεση νέων παροχών δικτύου ύδρευσης για τη Δημοτική Ενότητα Σπάτων
24.651 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-07-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
211
Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών - σύνδεση νέων παροχών δικτύου ύδρευσης για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος
24.651 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-07-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος
202
Εξαγορά ακινήτου για την ανέγερση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος στην Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε. 3
370.000 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 28-05-2024 Αρτέμιδος Μαθητές
188
Προμήθεια φυσικών εμποδίων (ογκόλιθων) στη θέση «Διασταύρωση» στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος
3.788 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 11-05-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος Οδηγοί
187
Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (φυσικά εμπόδια) για την οριοθέτηση των χώρων στάθμευσης ΙΧ στην παράκτια ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
2.474 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-05-2017 28-05-2024 Αρτέμιδος Οδηγοί, Πεζοί
180
Συντήρηση και επισκευή φωτεινών πινακίδων (Πολυετής δράση)
33.728 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 02-11-2017 28-05-2024
176
Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (Πολυετής δράση)
434.817 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2017 14-07-2017 28-05-2024 Οδηγοί, Πεζοί
175
Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (Πολυετής δράση)
396.061 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 22-02-2017 28-05-2024 Οδηγοί, Πεζοί
164
Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης (2017 - 2018)
23.858 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 22-12-2017 28-05-2024
162
Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων παράκτιας ζώνης με χημικό έλεγχο ιζημάτων
19.809 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία 2017 10-05-2017 28-05-2024
161
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2017
46.044 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-05-2017 28-05-2024
155
Μελέτη έργων οδοποιίας της Πολεοδομικής Ενότητας 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
17.676 € Ολοκληρωμένο Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 30-03-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος Οδηγοί
149
Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση FOOD EXPO 2018
14.786 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 09-03-2018 28-05-2024
148
Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση FOOD EXPO 2017
11.399 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 13-03-2017 28-05-2024
144
Προμήθεια ηλεκτρικών λεβήτων θέρμανσης για Δημοτικό Σχολείο και Λύκειο
52.477 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-10-2017 28-05-2024 Μαθητές
137
Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών ιατρείων - φυσιοθεραπευτηρίου του Δήμου
22.231 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 28-05-2024 Ηλικιωμένοι
135
Συντήρηση και επισκευή στο Πνευματικό Κέντρο «Χρήστος Μπέκας» στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων (Πολυετής δράση)
596.139 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2017 22-12-2017 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
130
Συνδρομή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία» για την ακτή «Λίμνη» και την ακτή «Διασταύρωση» για την κολυμβητική περίοδο του 2018
860 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 08-12-2017 28-05-2024 Αρτέμιδος
129
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών (Πολυετής δράση)
255.601 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-05-2017 28-05-2024
123
Μελέτη απορροής ομβρίων νότιας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Σπάτων (2013)
16.676 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 02-03-2017 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
120
Κατασκευή οδών στην Πολεοδομική Ενότητα 5 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (Πολυετής δράση)
310.345 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2016 23-02-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος Οδηγοί, Πεζοί
118
Φυτοτεχνική διαμόρφωση παράκτιας ζώνης στη θέση Λίμνη της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
5.095 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 25-11-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος
117
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (2017)
324.593 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 28-05-2024
114
Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
22.103 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 02-03-2017 28-05-2024 Αρτέμιδος
113
Μελέτη για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος
24.253 € Ολοκληρωμένο Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 28-05-2024 Μαθητές
106
Βελτίωση υποδομών οδού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων
172.862 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2016 29-11-2016 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Οδηγοί, Πεζοί
104
Καθαρισμός βλάστησης αλσών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (Πολυετής δράση)
290.603 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 28-05-2024
99
Κυκλοφοριακή έρευνα κεντρικής περιοχής Δημοτικής Ενότητας Σπάτων
65.144 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 02-03-2017 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Οδηγοί, Πεζοί
78
Ανάπλαση οικοδομικών τετραγώνων Γ391 - 392 στη Πολεοδομική Ενότητα 5 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
215.600 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Πράσινο Ταμείο 2016 04-07-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος
76
Κατασκευή παιδικών χαρών (Πολυετής δράση)
253.912 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2016 20-05-2016 28-05-2024 Γονείς, Παιδιά
75
Αξιολόγηση αναλογικών και ψηφιακών στοιχείων στο πλαίσιο υποβολής τμήματος των εργασιών της μελέτης «Πράξη εφαρμογής έντεκα (11) Πολεοδομικών Ενοτήτων περιοχών ανάπτυξης Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος»
17.590 € Ολοκληρωμένο Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος
73
Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ και Κοινωνικού παντοπωλείου (2016 - 2017)
60.003 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 28-09-2016 28-05-2024 Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
64
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων (Πολυετής δράση)
417.571 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-05-2024
58
Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης
26.152 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 13-04-2016 28-05-2024
57
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (2016)
555.644 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 09-12-2016 28-05-2024
44
Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Πολυετής δράση)
287.070 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-06-2016 28-05-2024
43
Καθαρισμός φρεατίων και δικτύου αγωγού ομβρίων (Πολυετής δράση)
88.809 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 04-10-2016 28-05-2024
41
Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Πολυετής δράση)
192.249 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-10-2016 28-05-2024
40
Καθαρισμός από φύκια για τις παραλίες της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (Πολυετής δράση)
70.955 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος
39
Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
24.211 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 09-12-2016 28-05-2024
34
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών (Πολυετής δράση)
933.864 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος
30
Μίσθωση πούλμαν για τις μεταφορές - μετακινήσεις ηλικιωμένων κατοίκων - μελών ΚΑΠΗ του Δήμου (Πολυετής δράση)
24.063 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-10-2016 28-05-2024 Ηλικιωμένοι
20
Κλαδεύσεις επικίνδυνων δένδρων και συντήρηση πρασίνου (Πολυετής δράση)
169.432 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 21-07-2016 28-05-2024
19
Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού παραλίας
55.800 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 07-06-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος
14
Καταπολέμηση κουνουπιών σε φρεάτια ομβρίων (Πολυετής δράση)
38.632 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-05-2024
12
Επισκευές δικτύου ομβρίων για το έτος 2016
11.553 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 26-04-2016 28-05-2024
3
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2016
29.630 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 28-05-2024
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
1145
Προμήθεια και τοποθέτηση υπερκατασκευής τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 16m³ σε όχημα του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 03-07-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1144
Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής
Έναρξη Δήμος ΕΤΠΑ, ΠΔΕ -Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής 2023 03-07-2023 28-05-2024
1143
Προμήθεια υγειονομικού / φαρμακευτικού υλικού, παραφαρμακευτικών προϊόντων & ιατρικού εξοπλισμού έτους 2023
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 04-07-2023 28-05-2024
1142
Προμήθεια οικοδομικών υλικών (2023)
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 04-07-2023 28-05-2024
1141
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 10-07-2023 28-05-2024
1140
Προμήθεια και τοποθέτηση κατασκευής αγάλματος Θεάς Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 11-07-2023 28-05-2024
1139
Προμήθεια και τοποθέτηση κατασκευής προτομής "Χρήστου Μπέκα"
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 11-07-2023 28-05-2024
1138
Συντήρηση λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 13-07-2023 28-05-2024
1137
Δημιουργία χώρων πρασίνου σε αστικές νησίδες
13 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι -0001 30-11--0001 28-05-2024
1136
Προμήθεια και τοποθέτηση Dexion (Αποθηκευτικών Ραφιών)
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 14-07-2023 28-05-2024
1135
Υπηρεσίες Συμβούλου κατάρτισης Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών(ΔηΣΜΕ) του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 21-07-2023 28-05-2024
1133
Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 21-07-2023 28-05-2024
1132
Επισκευή & ετήσια συντήρηση των ψυκτών πόσιμου νερού των Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 21-07-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1131
Ψηφιακός Οδηγός Πόλης Σπάτων
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 24-07-2023 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
1130
Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση, αποστολή λογαριασμών ύδρευσης & ένθετου εντύπου, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 20-07-2023 28-05-2024
1129
Προμήθεια Ξυλείας Έτους 2023
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 25-07-2023 28-05-2024
1128
Υποστήριξη διαδικασίας καταγραφής και αξιολόγησης αεροπορικού θορύβου
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 31-07-2023 28-05-2024
1127
Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων Δημοτικών Καταστημάτων & Παιδικών Σταθμών
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 02-08-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι, Παιδιά
1126
Ψηφιακός Οδηγός Πόλης Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 02-08-2023 28-05-2024 Αρτέμιδος
1125
Απολύμανση - Απεντόμωση Δημοτικών Κτιρίων & Παιδικών Σταθμών και Απολύμανση - Μικροβιοκτονία, Μυοκτονία Απολυμαντικών σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά έτους 2023
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 03-08-2023 28-05-2024
1124
Προμήθεια Εξοπλισμού για τη λειτουργία ακτών
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 03-08-2023 28-05-2024
1123
Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 11-08-2023 28-05-2024
1122
Υπηρεσίες μαγνητοφώνησης - απομαγνητοφώνησης και οργάνωση τηλεδιασκέψεων των συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 11-08-2023 28-05-2024
1121
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών ΔΕ Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 11-08-2023 28-05-2024 Αρτέμιδος Γονείς, Παιδιά
1120
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών ΔΕ Σπάτων
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 11-08-2023 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
1119
Συντήρηση & επισκευή οχημάτων - μηχανήματων έργου - ελαστικών, με προμήθεια ανταλλακτικών - ελαστικών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για τo έτος 2023-2024
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 11-08-2023 28-05-2024
1118
Χορήγηση ειδών περίθαλψης - διαβίωσης σε άπορους κατ’ εφαρμογή της 132/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρα 202 Ν.3463/2006 & 37 Ν.3801/2009)
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 30-08-2023 28-05-2024 Οικον. ασθενείς
1117
'Ελεγχος ποιότητος ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας κολυμβητικών υδάτων
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 31-08-2023 28-05-2024
1116
Προμήθεια εντύπων και διανομή σε Αρτέμιδα και Σπάτα για τον Απολογισμό Πεπραγμένων χρονικής περιόδου 01/09/2021 έως 31/08/2023 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 11-09-2023 28-05-2024
1115
Εργασίες βελτίωσης βατότητας αγροτικών οδών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 13-09-2023 28-05-2024
1114
Προσφορά εδεσμάτων και ειδών catering στις εκδηλώσεις του Δήμου
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 14-09-2023 28-05-2024
1113
Διοργάνωση εκδήλωσης “Μεσόγεια 2023”
Έναρξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2023 15-09-2023 28-05-2024
1112
Προμήθεια απορριμματοφόρου και λοιπών οχηάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Υπουργείο Εσωτερικών), Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2023 18-09-2023 28-05-2024
1111
Προμήθεια υπολογιστών, οθονών, σαρωτών
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 18-09-2023 28-05-2024
1110
Υποστήριξη στη διενέργεια απογραφής της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 19-09-2023 28-05-2024
1109
Προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμού υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2023
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 19-09-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1107
Συντήρηση και επισκευή γεννητριών & ηλεκτρικών εργαλείων
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 22-09-2023 28-05-2024
1106
Προμήθεια ειδών σίτισης και διάθεσής τους στις Εφορευτικές Επιτροπές (Δικαστικούς Αντιπρ/πους & Μέλη, Γραμματείς κλπ.), ενόψει των προσεχών Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τυχόν επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 27-09-2023 28-05-2024
1105
Δημιουργία λευκώματος σε έντυπη μορφή καιηλεκτρονική διασύνδεση μέσω QR code της ιστορίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος.
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 04-10-2023 28-05-2024
1104
Προμήθεια στεγάστρων στάσεων
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 29-09-2023 28-05-2024 Επιβάτες ΜΜΜ
1103
Προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης και εξοπλισμού υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2023 - Ομάδα Β
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 10-10-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1102
Αναδιαμόρφωση και συντήρηση χώρων ΚΕΠ Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 12-10-2023 28-05-2024
1101
Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 17-10-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1100
Καθαρισμός παλαιών και διάνοιξη νέων τάφων
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 17-10-2023 28-05-2024
1099
Προμήθεια – Μίσθωση εξεδρών και λοιπού εξοπλισμού
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 20-10-2023 28-05-2024
1098
Ανανέωση συνδρομής στις Υπηρεσίες Διαδικτύου FORIN
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024
1097
Ανανέωση συνδρομής για την Σύνδεση του Γεωδαιτικού δέκτη δορυφορικού εντοπισμού θέσης GNSS με το κέντρο συλλογής δεδομένων METRICA AE
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024
1096
Ανανέωση συνδρομής για την πρόσβαση στις Bάσεις Δεδομένων "ΔήμοςNet", "4412.gr", "epostirixis", "i-control" της ΔήμοςΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1095
Ανανέωση συνδρομής για την πρόσβαση του Δήμου στη Διαδικτυακή Εφαρμογή Ενημέρωσης Νομοθεσίας «Δομική Ενημέρωση Α.Ε.»
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1094
Ανανέωση συνδρομής, για την πρόσβαση στην πρότυπη δικτυακή συνδρομητική βάση (site) της εταιρείας "ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.".
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024
1093
Ανανέωση συνδρομής για την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βάση Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024
1092
Ανανέωση συνδρομής για την αποστολή του περιοδικού «Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ»
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024
1091
Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη φακέλου υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 31-10-2023 28-05-2024
1090
Προμήθεια συμπληρωματικών υλικών ύδρευσης έτους 2023
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 30-11-2023 28-05-2024
1089
Προμήθεια, συντήρηση & αναγόμωση πυροσβεστήρων - πυροσβεστικών μέσων, οχημάτων & Δημοτικών Κτιρίων
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 30-11-2023 28-05-2024
1088
Συντήρηση επισκευή και πιστοποίηση πίστας τροχοσανίδας (Skate)
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024 Παιδιά
1087
Δαπάνες Φιλοξενίας και Περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δ.Κ. Σπάτων
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 28-11-2023 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
1085
Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών κέντρων
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 28-11-2023 28-05-2024
1084
Προσαρμογή παιδικών σταθμών Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος στις προδιαγραφές του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης βάσει ΠΔ 99/2017
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 28-11-2023 28-05-2024
1083
Συντήρηση εξοπλισμού λουομένων
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 23-11-2023 28-05-2024
1082
Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος θέση Μαζαρέκο
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2223 22-11-2223 28-05-2024
1081
Υπηρεσία για συμμετοχή σε επιμόρφωση και κατάρτιση οδηγών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 15-11-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1080
Υποστήριξη και αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος Δημοτικής Αστυνομίας
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 15-11-2023 28-05-2024
1079
Προμήθεια και ενοικίαση με υπηρεσίες τοποθέτησης χριστουγεννιάτικου διακόσμου στην Δ.Ε. Σπάτων
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 15-11-2023 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
1078
Προμήθεια και ενοικίαση με υπηρεσίες τοποθέτησης χριστουγεννιάτικου διακόσμου στην Δ.Ε. Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 15-11-2023 28-05-2024 Αρτέμιδος
1076
Προμήθεια Επίπλων, Σκευών και λοιπού Εξοπλισμού Κέντρου Κοινότητας
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 07-11-2023 28-05-2024
1075
Προμήθεια ασφαλτομίγματος
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 07-11-2023 28-05-2024
1074
Προσφορά εδεσμάτων και ειδών catering στην εκδήλωση ορκωμοσίας του Δημάρχου και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, δημοτικής περιόδου 2024-2028
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 01-12-2023 28-05-2024
1073
Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 05-12-2023 28-05-2024
1072
Εκσκαφικές Εργασίες στο πλαίσιο του υποέργου: "Δαπάνες Αρχαιολογίας για την κατασκευή Υδραυλικού Έργου απορροής ομβρίων στην περιοχή Γυαλού Σπάτων"
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 05-12-2023 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
1071
Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 06-12-2023 28-05-2024 Μαθητές
1070
Oδική βοήθεια βαρέων ή άλλων οχημάτων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 2023-2024
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία 2023 06-12-2023 28-05-2024
1069
Προμήθεια-Μίσθωση φορητών & χημικών τουαλετών Δ.Ε. Σπάτων
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 01-12-2023 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
1068
Υπηρεσίες τηλεματικής διαχείρισης του στόλου οχημάτων του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία 2023 06-12-2023 28-05-2024
1067
Συντήρηση αντλιοστασίων
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή 2023 07-12-2023 28-05-2024
1065
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών του επόμενου διμήνου
Έναρξη Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 19-05-2023 28-05-2024 Γονείς, Ηλικιωμένοι, Παιδιά
1064
Προμήθεια ειδών σίτισης και διάθεσής τους στις Εφορευτικές Επιτροπές
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 15-06-2023 28-05-2024
1063
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, των Κ.Α.Π.Η., του Κ.Η.Φ.Η., του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος και της παροχής έτοιμων γευμάτων κατοίκων
Έναρξη Δήμος Προμήθεια 2023 06-06-2023 28-05-2024
1061
Εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης συστήματος πρόσβασης αναπήρων στην παραλία
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 13-06-2023 28-05-2024 ΑμεΑ
1059
Προμήθεια αδειών χρήσης antivirus
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 12-06-2023 28-05-2024
1057
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, των Κ.Α.Π.Η., του Κ.Η.Φ.Η., του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος και της παροχής έτοιμων γευμάτων κατοίκων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 06-06-2023 28-05-2024 Γονείς, Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Παιδιά
1056
Πλύσιμο οχημάτων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 02-06-2023 28-05-2024
1055
Μετάπτωση δεδομένων μισθοδοσίας των πρώην Δήμων και ΝΠΔΔ τους στο νέο λογισμικό του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 30-05-2023 28-05-2024
1053
Συντήρηση λογισμικού ACE ERP eCM
3.968 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή 2023 02-06-2023 28-05-2024
1051
Προμήθεια ειδών αρτοποιείου
7.628 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια 2023 12-06-2023 28-05-2024
1050
Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας
29.376 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια 2023 02-06-2023 28-05-2024
1048
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
102.177 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 09-05-2023 28-05-2024
1046
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου, διάρκειας εννέα (9) μηνών
111.600 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 09-05-2023 28-05-2024
1044
Δαπάνες σίτισης των Δικαστικών Αντιπροσώπων, μελών Εφορευτικών Επιτροπών Εκλογών για το έτος 2023
6.711 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 10-05-2023 28-05-2024
1042
Συντήρηση - επισκευή ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου, διάρκειας εννέα (9) μηνών
101.600 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 09-05-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1041
Προμήθεια αισθητήρων για την εφαρμογή πράσινης κινητικότητας και έξυπνης στάθμευσης
74.139 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι -0001 30-11--0001 28-05-2024 Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
1040
Καθαρισμός παραλιών Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας (2023)
71.920 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 04-05-2023 28-05-2024 Γονείς, Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Παιδιά, Πεζοί
1039
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 04-05-2023 28-05-2024
1037
Προμήθεια βυτίου με σύστημα πυρόσβεσης
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 03-05-2023 28-05-2024
1035
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 03-05-2023 28-05-2024
1034
Καθαίρεση ετοιμόρροπου κτίσματος Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
144.167 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2023 26-04-2023 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
1028
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών (2023)
1.061.400 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 18-04-2023 28-05-2024
1027
Προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος οικονομικής διπλογραφικής λογιστικής διαχείρισης και εφαρμογών μισθοδοσίας ανθρώπινου δυναμικού
148.000 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 12-04-2023 28-05-2024
1025
Συνδέσεις παροχών με το δίκτυο ύδρευσης (2023)
109.563 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 31-03-2023 28-05-2024
1024
Επισκευή βλαβών δικτύου ύδρευσης (2023)
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 31-03-2023 28-05-2024
1023
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς (2023)
119.908 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 31-03-2023 28-05-2024
1022
Καταπολέμηση κουνουπιών σε κατοικημένες περιοχές του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (2023)
31.657 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 31-03-2023 28-05-2024
1021
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών (2023)
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 28-03-2023 28-05-2024
1020
Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 2023
52.800 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 24-03-2023 28-05-2024
1019
Κλαδεύσεις κοπές επικίνδυνων δέντρων και συντήρησης πρασίνου (2023)
208.429 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 22-03-2023 28-05-2024
1017
Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & προμήθεια tablets για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες
76.384 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 23-03-2023 28-05-2024
1015
Προμήθεια υλικών ύδρευσης (2023)
139.297 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 23-03-2023 28-05-2024
1013
Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών (2023)
73.544 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 23-03-2023 28-05-2024
1011
Καθαρισμός βλάστησης αλσών, κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων για την επικράτεια του Δήμου (2023)
269.802 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 22-03-2023 28-05-2024
1009
Ηχητική κάλυψη εθνικών επετείων παρελάσεις 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου 2023
34.323 € Υλοποιείται Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2023 14-03-2023 28-05-2024
1007
Προμήθεια σημαιών, θυρεών, ξύλινων βάσεων με κοντάρια εσωτ. χώρου, κονταριών και σημαιών παρελάσεων (2023)
4.122 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 22-02-2023 28-05-2024
1006
Μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος για την εκσκαφή και επίχωση χανδάκων για τις ανάγκες του Τμήματος Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων (2023)
111.600 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 07-03-2023 28-05-2024
1005
Συμμετοχή στην «Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOODEXPO» του 2023
112.198 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 03-03-2023 28-05-2024
1004
Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου (2023)
87.816 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 15-02-2023 28-05-2024
1002
Υπηρεσίες Μουσειολόγου για την διαμόρφωση των αιθουσών Ιστορίας και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του πολυχώρου πολιτισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων
40.672 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 30-12-2022 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
1001
Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης και προγραμματισμού του Δήμου σε ζητήματα συγχηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
73.862 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-12-2022 28-05-2024
999
Κατασκευή κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης στο οικ. τετράγωνο 77 της Πολεοδομικής Ενότητας 3 στη Δ.Ε. Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 15-12-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
998
Προμήθεια υλικών σήμανσης για το οδικό δίκτυο (2022)
143.773 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 14-12-2022 28-05-2024 Οδηγοί, Πεζοί
997
Καθαρισμός – εξυγίανση παρτεριών πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής – τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-12-2022 28-05-2024
996
Προμήθεια άλατος αποχιονισμού (2022)
5.075 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 14-12-2022 28-05-2024
995
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών , εκτυπωτών, tablets, για το έργο εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ (ΕΛΛΑΔΑ 2.0)
32.240 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 14-12-2022 28-05-2024
994
Υπηρεσίες για την νομιμοποίηση – τακτοποίηση του γηπέδου Αρτέμιδος, Θέση Αλυκή
81.840 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-12-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
993
Έλεγχος, προσαρμογή, ανανέωση και επέκταση της τυποποίησης των διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (2022)
31.744 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 07-12-2022 28-05-2024
992
Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για το στολισμό των οδών και των πλατειών του Δήμου (2022)
74.202 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 24-11-2022 28-05-2024
990
Συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου 2022-2023
37.498 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-11-2022 28-05-2024
989
Συνδρομή του Δήμου σε ηλεκτρονικά μέσα, εφημερίδες και εφαρμογές (2022)
41.099 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-11-2022 28-05-2024
986
Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών και εξαρτημάτων τους
39.997 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 03-11-2022 28-05-2024
985
Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (2022)
148.800 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 02-11-2022 28-05-2024
982
Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών Καταστημάτων και Παιδικών Σταθμών (2022 - 2023)
28.793 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 02-11-2022 28-05-2024 ΑμεΑ, Επιχειρηματίες, Ηλικιωμένοι, Παιδιά
981
Συντήρηση λογισμικών για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών και τη διαχείριση των παιδικών σταθμών
33.331 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-11-2022 28-05-2024 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
980
Επιχειρησιακο σχεδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος
37.200 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2022 25-10-2022 28-05-2024
978
Νομικές υπηρεσίες για το γήπεδο Αρτέμιδος (θέση Αλυκή)
27.280 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 26-10-2022 28-05-2024
977
Συντήρηση λογισμικού και προγραμμάτων για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και τη διαχείριση παιδικών σταθμών (2022)
16.740 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-10-2022 28-05-2024
975
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου (2022-2023)
12.499 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 20-10-2022 28-05-2024
973
Μεταφορά παροχών ύδρευσης στο νέο δίκτυο (κατεπείγουσα)
29.364 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 17-10-2022 28-05-2024
971
Υποστήριξη υπηρεσιών του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος σε διαδικασίες αξιολόγησης σχεδίων και δράσεων αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου
39.680 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-10-2022 28-05-2024
970
Προμήθεια πλαστικού δαπέδου (2022)
6.914 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 19-10-2022 28-05-2024
969
Φιλοξενία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2022 και 2023
74.000 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 17-10-2022 28-05-2024
968
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (2022)
222.502 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 19-10-2022 28-05-2024
967
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος έτους 2022
261.029 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 17-10-2022 28-05-2024
966
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2022 από Ορκωτό Λογιστή
39.680 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-10-2022 28-05-2024
965
Φιλοξενία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς (2022)
74.000 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 10-10-2022 28-05-2024
964
Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας προσωπικού (2022)
132.110 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 05-10-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
963
Υπηρεσίες υποστήριξης της Υπηρεσίας Δόμησης
105.941 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 19-09-2022 28-05-2024
960
Προμήθεια εργαλείων για το έτος 2022
19.592 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 21-09-2022 28-05-2024
958
Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων
14.022 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 24-08-2022 28-05-2024
957
Προμήθεια αισθητήρων και λογισμικού έξυπνης πόλης για την πιλοτική εφαρμογή δράσεων iot
18.600 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 10-10-2022 28-05-2024
956
Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για ωρίμανση φακέλου προσαρμογής δημοτικών παιδικών σταθμών σε συγκεκριμένες προδιαγραφές
12.140 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 30-09-2022 28-05-2024
955
Υπηρεσία μίσθωσης μεταφορικών μέσων για εκδρομές των ΚΑΠΗ
13.424 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 26-09-2022 28-05-2024 Ηλικιωμένοι
954
Τεχνική εξυπηρέτηση αυτόματου συστήματος μηχανής εμφακέλωσης DI600 (2022)
8.011 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 22-09-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
953
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας (2022)
20.800 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-09-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
952
Διοργάνωση εκδήλωσης για την βράβευση εθελοντικών ομάδων για την καταπολέμηση του καρκίνου
23.994 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 20-09-2022 28-05-2024 Εθελοντές
951
Συντήρηση εξοπλισμού λουόμενων (2022)
24.130 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 20-09-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
950
Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών κέντρων (2022)
19.840 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 12-09-2022 28-05-2024
949
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη κατασκευή και επισκευή οδικού δικτύου (2022)
44.640 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-09-2022 28-05-2024
948
Κατεπείγουσα προμήθεια τροφίμων για τις αναγκες λειτουργιας: α) των 3 παιδικων σταθμων του Δήμου, β) των 4 Κ.Α.Π.Η. γ) του Κ.Η.Φ.Η. δ) του Κοινωνικού Παντοπωλείου (2022)
497.004 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 24-08-2022 28-05-2024
947
Κατεπείγουσα προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για την σίτιση φιλοξενούμενων ατόμων από τους πυρόπληκτους όμορους Δήμους
175 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 20-07-2022 28-05-2024 Οικον. ασθενείς
946
Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου και επανάχρησή του ως πολυχώρου πολιτισμού»
51.212 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-01-2022 28-05-2024
944
Κατεπείγουσα προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών προσώπων (2022)
126.335 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 17-08-2022 28-05-2024 Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
943
Μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος για την εκσκαφή και επίχωση χανδάκων για τις ανάγκες του Τμήματος Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων (2022)
47.188 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 09-08-2022 28-05-2024
942
Υπηρεσίες διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την σύνταξη και υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακός μετασχηματισμός ΟΤΑ»
65.100 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 05-08-2022 28-05-2024
941
Υπηρεσία εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινήτου για την αγορά ακινήτου για την στέγαση του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρτέμιδας
1.389 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 03-08-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος Γονείς, Παιδιά
940
Εργασιες απολυμανσης - απεντομωσης Δημοτικών κτιρίων & παιδικών σταθμών (2022)
5.952 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 03-08-2022 28-05-2024
939
Υπηρεσίες μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης και οργάνωση τηλεδιασκέψεων των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος (2022)
59.768 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-07-2022 28-05-2024
936
Προμήθεια tablet για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
1.215 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 01-04-2022 28-05-2024
934
Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης του κοιμητηρίου Αρτέμιδος
98.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 05-04-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
930
Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος για το έτος 2022
607.994 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 13-09-2021 28-05-2024 Οδηγοί, Πεζοί
929
Υπηρεσίες Νομικής Βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες
8.998 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 18-01-2022 28-05-2024 Οικον. ασθενείς
928
Αποχιονισμός με χρήση μηχανήματος γκρέιντερ
1.860 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 10-02-2022 28-05-2024
926
Προμήθεια και τοποθέτηση ρολών στην αποθήκη του Δήμου
3.596 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 03-03-2022 28-05-2024
925
Υπηρεσίες δημοσιότητας, επικοινωνίας και δικτύωση φορέων στο πλαίσιο της πράξης Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (2022)
23.622 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-07-2022 28-05-2024
922
Καταπολέμηση κουνουπιών σε φρεάτια ομβρίων του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (2022)
6.480 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία 2022 06-05-2022 28-05-2024
920
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, των ΚΑΠΗ, των ΚΗΦΗ και του Κοινωνικού Παντοπωλείου (2022)
367.402 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια 2022 28-06-2022 28-05-2024 Οικον. ασθενείς
918
Αναβαθμίσεις λογισμικών και πρωτοκόλλου του Δήμου (2022)
110.334 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 29-07-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
915
Προμήθεια εξοπλισμού για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας
7.929 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 11-07-2022 28-05-2024
913
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών 2022 (επείγουσα)
544.590 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 24-05-2022 28-05-2024 Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
912
Καθαρισμός παλαιών και διάνοιξη νέων τάφων (2022)
98.456 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 15-07-2022 28-05-2024
911
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για περιβαντολλογική αδειοδότητση του έργο «Βελτίωση αγροτικών οδών στην περιοχή Πελκέζι»
19.840 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-07-2022 28-05-2024 Οδηγοί, Πεζοί
910
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενων και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας κολυμβητικών υδάτων (2022)
150.257 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-01-2022 28-05-2024 Αθλούμενοι
909
Ετήσια αναβάθμιση κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (2022)
26.271 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-07-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
908
Υπηρεσίες catering για την εκδήλωση προς την σχολή εφαρμοσμένων τεχνών και πολιτισμού τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Αττικής
992 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 07-07-2022 28-05-2024
907
Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος (2022)
172.717 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 22-06-2022 28-05-2024
906
Συντήρηση και επισκευή γεννητριών και ηλεκτρικών εργαλείων (2022)
9.999 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 24-06-2022 28-05-2024
905
Προμήθεια - μίσθωση φορητών και χημικών τουαλετών Δ.Ε. Αρτέμιδος (2022)
71.962 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 31-03-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
904
Προμήθεια – μίσθωση πυροσβεστικού οχήματος
49.600 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 24-06-2022 28-05-2024
903
Υπηρεσίες catering για την εκδήλωση παρουσίασης αρχιτεκτονικών εργασιών για το διατηρητέο μνημείο «Μετόχι Βούρβα»
1.984 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 28-06-2022 28-05-2024
901
Συντήρηση αντλιοστασίων (2022)
74.251 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 22-06-2022 28-05-2024
896
Προμήθεια αεροφωτογραφιών και διαγραμμάτων
19.840 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 10-06-2022 28-05-2024
894
Προμήθεια εξοπλισμού οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2022
7.088 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 10-06-2022 28-05-2024
892
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών & προμήθεια ανταλλακτικών Δ.Ε. Αρτέμιδος (2022)
111.600 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 09-06-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
890
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών Δ.Ε. Σπάτων (2022)
107.136 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 09-06-2022 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
888
Προμήθεια δεξαμενής νερού
7.998 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 02-06-2022 28-05-2024
886
Παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (2022)
25.657 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 03-06-2022 28-05-2024
884
Προμήθεια οικίσκου για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου
6.386 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 02-06-2022 28-05-2024
882
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη του έργου «αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας»
111.154 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 31-05-2022 28-05-2024
880
Συντήρηση ραδιοδικτύου και συστήματος βιντεοεπιτήρησης
4.960 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 26-05-2022 28-05-2024
879
Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (2022)
19.940 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 20-05-2022 28-05-2024
877
Προμήθεια σειρήνων πολιτικής άμυνας
16.988 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 25-05-2022 28-05-2024
875
Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων Δ.Κ. Αρτέμιδος (2022)
70.000 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-05-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
873
Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων Δ.Κ. Σπάτων (2022)
84.000 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-05-2022 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
871
Προμήθεια ξυλείας για το έτος 2022
28.346 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 23-05-2022 28-05-2024
868
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση του έργου: «Ανέγερση του 3ου Γυμνασίου Αρτέμιδος»
110.845 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-05-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος Γονείς, Μαθητές
867
Υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας χώρων του Δήμου (2022)
147.039 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-05-2022 28-05-2024
865
Εργασίες μηχανουργείου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος 2022-2023
48.447 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 19-04-2022 28-05-2024
862
Συντήρηση και τοποθέτηση συστήματος πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στην παραλία
3.720 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 19-04-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος ΑμεΑ
861
Υπηρεσίες για την καταπολέμηση κουνουπιών (2022)
24.106 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 10-05-2022 28-05-2024
860
Προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων, οχημάτων και δημοτικών κτιρίων (2022)
41.134 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 09-05-2022 28-05-2024
859
Προμήθεια υγειονομικού / φαρμακευτικού υλικού και παραφαρμακευτικών υλικών έτους 2022
38.839 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 19-04-2022 28-05-2024
858
Επείγουσα προμήθεια υγρών καυσίμων (2022)
235.696 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 31-03-2022 28-05-2024
857
Προμήθεια κάδων αποριμμάτων (επίστηλα)
9.920 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 06-05-2022 28-05-2024
856
Προμήθεια υλικών μηχανουργείου και σιδήρου (2022)
26.414 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 05-05-2022 28-05-2024
855
Προμήθεια χρωμάτων έτους 2022
54.064 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 05-05-2022 28-05-2024
854
Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών ασφαλείας και συστήματος αποτροπής εισόδου στο σταθμό μεταφόρτωσης της Δ.Ε. Αρτέμιδος
37.074 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 03-05-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
853
Οπτικοποίηση και διαφάνεια των δράσεων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
74.400 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 04-05-2022 28-05-2024
852
Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία ακτών (2022)
97.495 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 20-04-2022 28-05-2024
851
Προμήθεια και εγκατάσταση τσιμεντένιων δακτυλιδίων για την δημιουργία χωνευτηρίου στο κοιμητήριο Αρτέμιδος
59.400 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 29-04-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
850
Υπηρεσίες μουσειολόγου για την εφαρμογή του σχεδίου του πολυχώρου
10.000 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 10-03-2022 28-05-2024
848
Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση πίστας τροχοσανίδας (skate)
92.752 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 21-04-2022 28-05-2024 Παιδιά
846
Oδική βοήθεια βαρέων ή άλλων οχημάτων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (2022)
23.585 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-04-2022 28-05-2024
845
Καθαρισμός βλάστησης άλσων, κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος αντιπυρικής περιόδου 2022
35.950 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 19-04-2022 28-05-2024
844
Απολύμανση - μικροβιοκτονία σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά (2022)
8.556 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 01-04-2022 28-05-2024
843
Προμήθεια υλικών ύδρευσης (2022)
42.603 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 12-04-2022 28-05-2024
842
Συντήρηση - προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών και εξοπλισμού τηλεμετρίας και τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης
1.033.044 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 14-04-2022 28-05-2024
841
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εξαρτημάτων Δ.Ε. Σπάτων (2022)
110.837 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 08-04-2022 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
840
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εξαρτημάτων Δ.Ε. Αρτέμιδας (2022)
148.388 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 08-04-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
839
Προμήθεια νέας αντλίας θερμότητας, τοπικών κλιματιστικών μονάδων και υλικών
341.188 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 08-04-2022 28-05-2024
838
Καθαρισμός παραλιών Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας (2022)
143.840 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-04-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
837
Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας (2022)
15.738 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 01-04-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
836
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών (2022)
593.414 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 14-03-2022 28-05-2024
834
Προμήθεια οικοδομικών υλικών (2022)
39.917 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 28-03-2021 28-05-2024
833
Υπηρεσίες προβολής και προώθησης της πράξης αποκατάστασης ιστορικού κτιρίου 1ου δημοτικού σχολείου και επαναχρήση του ως πολυχώρου πολιτισμού
46.000 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 23-03-2022 28-05-2024
832
Προμήθεια – μίσθωση πυροσβεστικού συγκροτήματος (2022)
44.491 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 18-02-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι, Εθελοντές
831
Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών
39.928 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 18-03-2022 28-05-2024
830
Προμήθεια μασκών υψηλής αναπνευστικής προστασία για αντιμετώπιση του Covid -19 (Επείγουσα) 2022
9.540 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 22-03-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
829
Συνδέσεις παροχών με το δίκτυο ύδρευσης (2022)
72.669 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 14-03-2022 28-05-2024
828
Ηχητική κάλυψη εθνικών επετείων παρέλασεις 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου 2022
8.581 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 18-03-2022 28-05-2024
827
Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αντλιοστασίων (2022)
111.042 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 14-02-2022 28-05-2024
826
Κλαδεύσεις κοπές επικίνδυνων δέντρων και συντήρησης πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (2022)
87.835 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-03-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
825
Κλαδεύσεις κοπές επικίνδυνων δέντρων και συντήρησης πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σπάτων (2022)
116.940 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-03-2022 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
824
Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων
678 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 11-03-2022 28-05-2024
823
Κατασκευή περιπτέρου για την συμμετοχή στην έκθεση τροφίμων και ποτών FOOD EXPO
148.453 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-02-2022 28-05-2024
822
Υπηρεσίες διοργάνωσης για την συμμετοχή του Δήμου Σπάτων στην έκθεση τροφίμων και ποτών FOOD EXPO
85.064 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-02-2022 28-05-2024
821
Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
59.768 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-10-2021 28-05-2024
820
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
133.278 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-10-2021 28-05-2024
819
Εργασίες διαμόρφωσης και διάστρωσης οδών σε περιοχές του Δήμου
36.989 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 25-10-2021 28-05-2024 Οδηγοί, Πεζοί
818
Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας
25.358 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 20-10-2021 28-05-2024
817
Προμήθεια ανοικτών απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 24 κ.μ.
37.200 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 19-10-2021 28-05-2024
816
Προμήθεια και τοποθέτηση ναυαγοστωστικών βάθρων (παρατηρητήρια)
49.290 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 05-05-2021 28-05-2024 Αρτέμιδος
815
Προμήθεια προβολέων για τις εκδηλώσεις του Ο.Π.Π.&Π. «Ο Ξενοφών»
1.498 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-07-2021 28-05-2024
814
Διοργάνωση μουσικοχορευτικής παράστασης στις 19 Ιουλίου 2021
4.216 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 07-07-2021 28-05-2024
813
Χορήγηση ειδών περίθαλψης – διαβίωσης σε οικονομικά ασθενείς (2021)
29.254 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 08-07-2021 28-05-2024 Μαθητές, Οικον. ασθενείς
812
Προμήθεια εξοπλισμού των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
15.447 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 10-11-2021 28-05-2024
811
Υπηρεσίες συμβουλίου δημοσιότητας και επικοινωνίας και διαχείρισης πράξης Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας για τη διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας
2.182 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 18-10-2021 28-05-2024
810
Προμήθεια εντύπων και διανομή σε Αρτέμιδα και Σπάτα για τον Απολογισμό Πεπραγμένων χρονικής περιόδου 01/0/2019 έως 31/08/2021
63.164 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 15-12-2021 28-05-2024
809
Προμήθεια μπαταριών UPS για τις πληροφοριακές εγκαταστάσεις του Δήμου
20.237 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 08-12-2021 28-05-2024
808
Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων ψύξης θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις του Δήμου
32.054 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-12-2021 28-05-2024
807
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τις μελέτες του έργου: Ανέγερση 7ου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Αρτέμιδος
360.218 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 15-12-2021 28-05-2024 Αρτέμιδος Μαθητές
806
Έλεγχος, προσαρμογή, ανανέωση και επέκταση της τυποποίησης των διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (2021)
15.872 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 16-12-2021 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
805
Προμήθεια Εμπορευματοκιβωτίων (containers)
44.640 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 10-11-2021 28-05-2024
804
Ανασύνταξη της υπ΄αριθμ.1/2004 πράξης εφαρμογής της ΠΕ 1-4 Πολεοδομικής Ενότητας του Ο.Τ. 224 της Δ.Ε. Σπάτων
24.500 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 03-12-2021 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
803
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2021 από Ορκωτό Λογιστή
9.500 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 18-11-2021 28-05-2024
801
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών (2021)
37.200 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 24-11-2021 28-05-2024
800
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς (2021)
9.982 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 05-11-2021 28-05-2024
799
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος (2021)
4.450 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 06-07-2021 28-05-2024
798
Κατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος
827.712 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 09-09-2021 28-05-2024 Οδηγοί, Πεζοί
797
Προμήθεια καθιστικών πάγκων και κάδων απορριμμάτων (επίστηλων)
24.174 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 08-07-2021 28-05-2024
796
Διοργάνωση εκδήλωσης για τη βράβευση επιτυχόντων στα ΑΕΙ (2021)
8.283 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση 2021 08-12-2021 28-05-2024 Γονείς, Μαθητές
795
Μελετητικές υπηρεσίες για το έργο «Αποκατάσταση Ιστορικού Κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων»
14.374 € Υλοποιείται Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2021 06-10-2021 28-05-2024
794
Ενέργειες Προβολής και Προώθησης της Πράξης «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου και επανάχρησή του ως πολυχώρου πολιτισμού»
11.500 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 05-11-2021 28-05-2024
793
Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών (2021)
31.818 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 18-10-2021 28-05-2024
792
Υπηρεσίες τηλεματικής διαχείρισης του στόλου οχημάτων του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος (2021 - 2023)
36.430 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 13-10-2021 28-05-2024
791
Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για το στολισμό των οδών και των πλατειών του Δήμου (2021)
49.749 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-10-2021 28-05-2024
790
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων (2021)
179.992 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-10-2021 28-05-2024
789
Μετατόπισης στύλων ΔΕΗ για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή Οδικού Δικτύου (οδού Μακεδονίας, Ελενας & Αγ. Σπυρίδωνος)
6.510 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 05-10-2021 28-05-2024 Αρτέμιδος
788
Συντήρηση του παλαιού Δημαρχείου Αρτέμιδος
34.571 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 05-10-2021 28-05-2024 Αρτέμιδος
787
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
74.400 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 28-09-2021 28-05-2024
786
Συντήρηση, καθαρισμός και στεγάνωση δεξαμενών ύδρευσης
46.712 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 24-09-2021 28-05-2024
785
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (2021 - 2023)
1.602.564 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 31-08-2021 28-05-2024
783
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (2021)
911.400 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2021 10-08-2021 28-05-2024
782
Προμήθεια δικτυακών υλικών και ανταλλακτικών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (2021)
9.899 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 02-08-2021 28-05-2024
781
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τα σιντριβάνια της Δ.Ε. Σπάτων
24.800 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 29-07-2021 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
780
Οπτικοποίηση και διαφάνεια των δράσεων του Δήμου (2020 - 2021)
12.400 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 21-07-2021 28-05-2024
779
Προμήθεια σκηνικών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου
2.480 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 08-07-2021 28-05-2024
778
Κατασκευή οδού Αγ. Γεωργίου
75.064 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 19-07-2021 28-05-2024
777
Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (2021)
36.876 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 16-09-2021 28-05-2024
776
Προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2021
37.187 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 06-07-2021 28-05-2024
775
Προμήθεια αναλωσίμων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και λοιπά μηχανήματα για τις υπηρεσίες του Δήμου (2021)
14.999 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 12-08-2021 28-05-2024
774
Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών και αναλωσίμων εκτύπωσης και παιδαγωγικού υλικού (2021)
40.776 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 12-08-2021 28-05-2024
773
Συντήρηση λογισμικού και προγραμμάτων για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών (2021)
3.968 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 16-09-2021 28-05-2024
772
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου (κατεπείγουσα για το 2021)
6.367 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 22-02-2021 28-05-2024
771
Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού (2021)
1.784 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 23-07-2021 28-05-2024
770
Προμήθεια ειδών καθαριότητας (2021)
213.241 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 14-07-2021 28-05-2024
769
Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 2021-2022
6.644 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 23-07-2021 28-05-2024
768
Συντήρηση παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών Δ.Ε. Σπάτων (2021)
29.566 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 02-07-2021 28-05-2024 Παιδιά
767
Συντήρηση παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών 2021
45.731 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 02-07-2021 28-05-2024 Παιδιά
766
Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου Αρτέμιδος
12.375 € Υλοποιείται Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2021 13-07-2021 28-05-2024
765
Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων και εορτών του Δήμου (2021)
2.480 € Έναρξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2021 22-10-2021 28-05-2024
764
Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων (2021)
99.976 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια 2021 02-07-2021 28-05-2024 Επιβάτες ΜΜΜ
763
Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού των εθνικών επετείων για το έτος 2021
18.211 € Έναρξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2021 20-07-2021 28-05-2024
762
Προμήθεια και τοποθέτηση πανό για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση 1821-2021
18.211 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 03-08-2021 28-05-2024
761
Εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών
241.760 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 14-07-2021 28-05-2024
760
Συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου για το 2021
17.447 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 17-06-2021 28-05-2024
759
Συντήρηση, επισκευή και ελαιοχρωματισμοί χώρων των Γυμνασίων και Λυκείων σχολείων του Δήμου (2021)
31.992 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 10-02-2021 28-05-2024 Μαθητές, Παιδιά
758
Συντήρηση, επισκευή και ελαιοχρωματισμοί χώρων των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων του Δήμου (2021).
23.620 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 26-01-2021 28-05-2024 Μαθητές, Παιδιά
757
Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών του Δήμου (2021)
142.516 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 21-04-2021 28-05-2024
756
Συντήρηση και επισκευή γεννητριών και ηλεκτρικών εργαλείων (2021)
5.000 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 11-05-2021 28-05-2024
755
Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων (2021).
4.991 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 07-06-2021 28-05-2024
753
Υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου για την ανέγερση του 4ου Δημοτικού Σχολείου
12 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 28-04-2021 28-05-2024
752
Προμήθεια προβολέων οικονομικού τύπου
74.400 € Έναρξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 24-05-2021 28-05-2024
751
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αποθήκη του Δήμου
10.931 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 11-06-2021 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
750
Προμήθεια 4 πυλώνων με βάση και 4 πίλαρ.
74.400 € Έναρξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια 2021 24-05-2021 28-05-2024
748
Καθαρισμός παραλιών για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2021).
24.800 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 23-06-2021 28-05-2024 Αρτέμιδος
747
Επισκευή περίφραξης γηπέδου 7Χ7 Σπάτων
22.320 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 03-06-2021 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
746
Αποκατάσταση εύφλεκτης ξηρής βιομάζας
23.033 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 11-05-2021 28-05-2024
743
Υπηρεσίες ψηφιακής επιχειρησιακής συνέχειας και ασφάλειας συστημάτων του συστήματος τηλε – ελέγχου τηλεχειρισμού, διαχείρισης εσωτερικού δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου
24.614 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 21-04-2021 28-05-2024
742
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2021
48.328 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 20-05-2021 28-05-2024
740
Προμήθεια υλικών σήμανσης για το οδικό δίκτυο (2021)
50.753 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-05-2021 28-05-2024
739
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού (2021).
12.369 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 12-08-2021 28-05-2024
738
Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.
132.906 € Υλοποιείται Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2021 09-03-2021 28-05-2024
737
Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αρτέμιδος (2021)
34.694 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 23-04-2021 28-05-2024 Παιδιά
736
Προμήθεια ειδικών μέτρων προστασίας εργασιών (2021).
27.273 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια 2021 07-05-2021 28-05-2024
735
Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας προσωπικού (2021)
301.487 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 11-05-2021 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
734
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού του κορωνοϊού (επείγουσα).
20.679 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 21-05-2021 28-05-2024
733
Ηχοφωτιστική κάλυψη συναυλίας της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Σπάτων στις 3 Ιουλίου 2021
1.860 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 24-06-2021 28-05-2024
732
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2021).
3.060 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 12-01-2021 28-05-2024
731
Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
743.961 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 14-04-2021 28-05-2024
730
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών οικοδομικών υλικών (2021)
49.261 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια 2021 10-06-2021 28-05-2024
729
Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό του Δήμου για το 2021
2.061 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 03-03-2021 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
728
Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού των εθνικών επετείων για το έτος 2021
3.228 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2021 24-03-2021 28-05-2024
727
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
186 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 24-03-2021 28-05-2024
726
Διοργάνωση θερινών εκδηλώσεων (Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2021)
89.243 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2021 07-06-2021 28-05-2024 Αθλούμενοι, Αλλοδαποί, ΑμεΑ, Άνεργοι, Γονείς, Δημοτ. υπάλληλοι, Εθελοντές, Επιβάτες ΜΜΜ, Επιχειρηματίες, Ηλικιωμένοι, Ιδιωτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Οδηγοί, Οικον. ασθενείς, Παιδιά, Πεζοί, Πολύτεκνοι
725
Συντήρηση εξοπλισμού λουομένων (2021)
43.068 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 06-04-2021 28-05-2024
724
Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας, σήμανσης ακτής και ενημέρωσης λουόμενων (2021)
12.124 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 30-03-2021 28-05-2024
723
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2021
30.684 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 19-09-2019 28-05-2024
721
Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων για τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)
15.798 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 01-12-2020 28-05-2024
720
Αντικατάσταση οδού Δημ.Σιδέρη λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης
73.498 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 30-12-2020 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
719
Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων σχετικά με τη νόσο SARS – COV-2 στο προσωπικό του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (κατεπείγουσα)
2.520 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 18-11-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
716
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2020 από Ορκωτό Λογιστή
9.400 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 10-12-2020 28-05-2024
715
Χριστουγεννιάτικες δράσεις του οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2020)
38.485 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση 2020 04-12-2020 28-05-2024
714
Κατασκευή module για διασύνδεση εφαρμογής ΤΑΠ με govhub της ΚΕΔΕ
4.960 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 02-12-2020 28-05-2024
713
Μεταφορά και αναβάθμιση του ιστότοτοπου και του mail server του Δήμου
24.676 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 10-12-2020 28-05-2024
712
Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών ύδρευσης (2020)
24.460 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 16-12-2020 28-05-2024
711
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» (Πολυετής δράση)
3.365 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 11-11-2020 28-05-2024
710
Κατεπείγουσα Προμήθεια Rapid Test Ag (Αντιγόνου) έναντι Covid-19
3.760 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 11-11-2020 28-05-2024
709
Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για το στολισμό των οδών και των πλατειών του Δήμου (2020)
4.981 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 09-12-2020 28-05-2024
708
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις υπηρεσίες του Δήμου (2020)
13.080 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 11-12-2020 28-05-2024
707
Συντήρηση αντλιοστασίων και προμήθεια των απαραίτητων υλικών του Δήμου για το 2020
26.122 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 22-12-2020 28-05-2024
706
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής στο γήπεδο Αρτέμιδος
3.745 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 24-09-2020 28-05-2024
705
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και εξοπλισμού της βιβλιοθήκης του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
1.996 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 02-12-2020 28-05-2024
704
Προμήθεια βιβλίων της Δανειστικής βιβλιοθήκης του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2020)
2.384 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 07-07-2020 28-05-2024
702
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2021 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
11.309 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 23-12-2020 28-05-2024
701
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2021 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
14.880 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 03-12-2020 28-05-2024
700
Προμήθεια αναλωσίμων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και λοιπά μηχανήματα για τις υπηρεσίες του Δήμου (2020)
19.017 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 13-11-2020 28-05-2024
699
Κατεπείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
9.176 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 14-07-2020 28-05-2024
698
Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού για τα αδεσποτα ζώα συντροφιάς
12.496 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 29-12-2020 28-05-2024
697
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του οργανισμού «Η Άρτεμις»
23.236 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-09-2020 28-05-2024
696
Έλεγχος ισολογισμού για τον Οργανισμό «Ο Ξενοφών» για το έτος 2020
2.480 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 22-12-2020 28-05-2024
695
Υπηρεσίες συλλογής, διαταξινόμησης και επεξεργασίας δεδομένων για την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών του Δήμου
24.800 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία 2020 04-12-2020 28-05-2024
694
Έλεγχος ισολογισμού για τον Αθλητικό Οργανισμό «Η Άρτεμις» για τα έτη 2018, 2019 και 2020
7.440 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 20-10-2020 28-05-2024
693
Προμήθεια εμβολίων για τους εργαζόμενους του Δήμου
2.846 € Υλοποιείται Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 03-12-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
692
Υπηρεσίες συμβούλου κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου έως και την έναρξη των εργασιών αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων
13.585 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία 2020 21-12-2020 28-05-2024
691
Προμήθεια ψηφιακού υλικού για τις ανάγκες ενίσχυσης των υποδομών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
15.008 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 17-09-2020 28-05-2024 Αρτέμιδος Μαθητές
690
Υπηρεσίες οικομοτεχνικής ανάλυσης βιωσιμώτητας για την ίδρυση αναπτυξιακού οργανισμού Ο.Τ.Α.
3.100 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 17-12-2020 28-05-2024
689
Επέκταση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος digitrack
21.415 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 03-12-2020 28-05-2024
688
Οικονομοτεχνική μελέτη για την αξιοποίηση υποδομών αθλητισμού του Δήμου
19.500 € Ολοκληρωμένο Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2020 02-11-2020 28-05-2024 Αθλούμενοι
687
Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης 2020-2023»
36.000 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 18-12-2020 28-05-2024
686
Συντήρηση, επισκευή και ελαιοχρωματισμοί χώρων των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων του Δήμου (2020)
42.880 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 13-08-2020 28-05-2024 Μαθητές
685
Προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (2020)
24.793 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-09-2020 28-05-2024 Αθλούμενοι
684
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, εξαρτημάτων και φωτιστικών σωμάτων για την 25η Μαρτίου (2020)
71.145 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 29-09-2020 28-05-2024
683
Δημιουργία ιστοσελίδας για τον οργανισμό «Ο Ξενοφών»
1.550 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 11-12-2020 28-05-2024
682
Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος Δημοτικής Αστυνομίας
14.998 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 30-11-2020 28-05-2024
680
Ενημέρωση ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης και ελέγχου για τις δράσεις του Δήμου (2019 - 2020)
24.800 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 09-08-2020 28-05-2024
679
Προμήθεια (κατεπείγουσα) μασκών προστασίας προσώπου και λοιπών προστατευτικών μέσων προσωπικού του Δήμου για την εφαρμογή μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού Covid -19
5.858 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 14-10-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
678
Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και μελανιών για εκτυπωτές, γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2020)
5.035 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 23-09-2020 28-05-2024
677
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ένδυσης για τους υπαλλήλους του Δήμου (2020)
588.272 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 07-08-2020 28-05-2024
676
Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου, των οργανισμών «Ο Ξενοφών» και η «Η Άρτεμις» και των Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2020)
338.068 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-06-2020 28-05-2024
675
Απολύμανση κτιρίων και εγκαταστάσεων του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» λόγω COVID 19
3.000 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 16-09-2020 28-05-2024
674
Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κάδους (2020)
2.480 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 07-08-2020 28-05-2024
673
Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού και υπολογιστών για τις ανάγκες του οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2020)
1.829 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 21-09-2020 28-05-2024
672
Εργασίες συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου Αρτέμιδος
19.524 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 05-08-2020 28-05-2024 Αρτέμιδος Αθλούμενοι
671
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερέων αποβλήτων (ΤΣΔΑ)
24.254 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 09-09-2020 28-05-2024
670
Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις δομές του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
885 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-06-2020 28-05-2024
669
Προμήθεια εξοπλισμού για τα κοιμητήρια του Δήμου
5.699 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 24-07-2020 28-05-2024
668
Ενημέρωση και προβολή για τις εκδηλώσεις του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2020)
4.500 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 04-08-2020 28-05-2024
667
Προμήθεια φορητών πομποδεκτών vhf και λοιπού εξοπλισμού για τη Δημοτική Αστυνομία (2020)
4.444 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 21-07-2020 28-05-2024
666
Προμήθεια συστημάτων ανίχνευσης θερμοκρασίας
6.510 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 07-08-2020 28-05-2024
665
Προμήθεια εξοπλισμού (κατεπείγουσα) για την λήψη μέτρων διάδοσης του COVID-19
17.892 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 28-07-2020 28-05-2024
664
Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2020»
175.181 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2020 13-07-2020 28-05-2024
663
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου (κατεπείγουσα για το 2020)
14.392 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 21-07-2020 28-05-2024
662
Διαφημιστική καμπάνια για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς
19.008 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 02-07-2020 28-05-2024
661
Δημιουργία ντοκιμαντέρ - αφιέρωμα στον Χρήστο Μπέκα σε συνεργασία με το σύλλογο «Το Τέταρτο Κουδούνι»
4.774 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2020 02-07-2020 28-05-2024
660
Προμήθεια επιτραπέζιων παιγνιδιών για τις δομές του Δήμου
1.339 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 21-05-2020 28-05-2024 Μαθητές, Παιδιά
659
Οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της λειτουργίας του λογιστηρίου του Δήμου (2020 - 2021)
19.840 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 25-09-2020 28-05-2024
658
Αναβάθμιση λογισμικών αποθήκης και πρωτοκόλλου του Δήμου
25.048 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 09-06-2020 28-05-2024
657
Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας, σήμανσης ακτής και ενημέρωσης λουόμενων (2020)
8.243 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 02-06-2020 28-05-2024 Αρτέμιδος
656
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων και φορητών καροτσιών οδοκαθαριστών (2020)
99.892 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 24-06-2020 28-05-2024
655
Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (2020)
11.312 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 01-07-2020 28-05-2024
654
Προμήθεια και τοποθέτηση σημαντήρων
6.728 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 18-06-2020 28-05-2024 Αρτέμιδος
653
Προμήθεια συστημάτων ήχου για τις ανάγκες του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
2.976 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-06-2020 28-05-2024
652
Προμήθεια υλικών αναβάθμισής συστήματος επιτήρησης πυρκαγιών υπαίθρου
11.998 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 08-09-2020 28-05-2024
651
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (2020)
1.176 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-06-2020 28-05-2024
650
Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος (2020)
239.906 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-06-2020 28-05-2024
649
Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (2020)
61.372 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 12-06-2020 28-05-2024
648
Προμήθεια οικοδομικών υλικών (2020)
14.743 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 12-06-2020 28-05-2024
647
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2020
46.362 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 15-05-2020 28-05-2024
646
Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων (2020)
17.447 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 28-05-2020 28-05-2024
645
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού
43.474 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 21-05-2020 28-05-2024
644
Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό του Δήμου για το 2020
19.464 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 13-05-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
643
Αποκατάσταση γέφυρας - περάσματος αγροτικής οδού στην περιοχή Σκίμθι της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων (επείγουσα)
47.228 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 31-03-2020 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Οδηγοί
642
Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας (2020)
5.960 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 04-05-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
641
Προμήθεια βιβλίων για τη σχολική βιβλιοθήκη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος
1.076 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 12-03-2020 28-05-2024 Αρτέμιδος Μαθητές
640
Προμήθεια ψεκαστικού συγκροτήματος για τις ανάγκες απολύμανσης οδών - πλατειών του Δήμου
663 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 14-04-2020 28-05-2024
639
Κατεπείγουσα απολύμανση –μικροβιοκτονία για την προληπτική αντιμετώπιση του κορωναϊού COVID-19
27.166 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 14-04-2020 28-05-2024
638
Υπηρεσίες κατάρτισης περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για το έτος 2020 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
2.500 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 12-05-2020 28-05-2024
637
Προμήθεια και συντήρηση λογισμικού ολοκληρωμένης διαχείρισης παιδικών σταθμών
3.472 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-04-2020 28-05-2024
636
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2020 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
11.309 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 12-05-2020 28-05-2024
635
Καθαρισμός παραλιών για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2020)
24.552 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 16-04-2020 28-05-2024 Αρτέμιδος
634
Συντήρηση και επισκευή (επείγουσα) μηχανικών μερών (πλαισίων) των οχημάτων του Δήμου (2020)
160.687 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 03-06-2020 28-05-2024
633
Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών του Δήμου (2020)
40.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 13-05-2020 28-05-2024
632
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος
20.534 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 29-04-2020 28-05-2024
630
Συντήρηση και επισκευή ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου (2020 - 2021)
12.768 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 13-05-2020 28-05-2024
629
Προμήθεια λογισμικού και προγραμμάτων (κατεπείγουσα) για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
29.264 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-04-2020 28-05-2024 Οικον. ασθενείς
628
Προμήθεια ζωοτροφών (για ενήλικος σκύλους και γάτες καθώς και για κουτάβια) για το 2020
9.970 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 08-05-2020 28-05-2024
626
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (2020-2021)
124.958 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 06-05-2020 28-05-2024
625
Συνδρομή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία» για την ακτή «Λίμνη» και την ακτή «Διασταύρωση» (Πολυετής δράση)
1.720 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 28-04-2020 28-05-2024 Αρτέμιδος
624
Κατασκευή αγροτικών οδών σε περιοχές του Δήμου
469.599 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 13-04-2020 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
623
Προμήθεια ενημερώσεων - αναβαθμίσεων του λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus) για τις υπηρεσίες του Δήμου (2020)
4.774 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 09-04-2020 28-05-2024
621
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, των ΚΑΠΗ, των ΚΗΦΗ και του Κοινωνικού Παντοπωλείου (2020)
131.912 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 20-03-2020 28-05-2024 Μαθητές
620
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (2020 - 2021)
492.361 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 31-03-2020 28-05-2024
619
Προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου (2020 - 2021)
86.162 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 26-03-2020 28-05-2024
618
Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων) των οχημάτων του Δήμου (2020-2021)
574.224 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 08-04-2020 28-05-2024
617
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού του κορωνοϊού
19.606 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 02-04-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
616
Κατεπείγουσα προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων-απολυμαντικών και ιατρικών αναλωσίμων
27.088 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 03-04-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
615
Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού για την επίτευξη εξ αποστάσεως εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου
38.328 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 27-03-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
614
Κατεπείγουσα προμήθεια προστατευτικών προσώπου για το προσωπικού του Δήμου
6.200 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 18-03-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
613
Συλλογή, διαταξινόμηση και ψηφιακή καταχώρηση δεδομένων των Π.Ε. 1,2,3 και 5 της Δ.Ε Αρτέμιδος για διέλευση αγωγών ΕΥΔΑΠ
22.320 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 27-03-2020 28-05-2024 Αρτέμιδος
612
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2020
24.317 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 12-03-2020 28-05-2024
611
Προμήθεια USB TOKEN για ψηφιακή υπογραφή
2.778 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 15-02-2019 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
610
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2020)
800 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 18-02-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
608
Προμήθεια καθαριστικών και απολυμαντικών υγρών (κατεπείγουσα)
2.165 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 28-02-2020 28-05-2024
607
Εργασίες εσωτερικής καλωδίωσης & υπογειοποίησης τηλεφωνικών γραμμών και εγκατάστασης οπτικής ίνας για το Δημαρχείο Αρτέμιδος
15.934 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 20-12-2019 28-05-2024
606
Επισκευές και μικροέργα αποχέτευσης ομβρίων και στις 2 Δημοτικές Ενότητες (2020)
13.536 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 12-02-2020 28-05-2024
605
Συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων σε κτίρια του Δήμου (2019 - 2020)
14.510 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 30-12-2019 28-05-2024
604
Συντήρηση, επισκευές, ελαιοχρωματισμοί και διάφορες εργασίες στους χώρους των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου (2020)
49.943 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 06-02-2020 28-05-2024 Μαθητές
603
Προμήθεια συσκευής διασκορπισμού αλατιού (αλατοδιανομέας)
4.315 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 27-01-2020 28-05-2024
601
Διοργάνωση Χορωδιακής Συνάντησης 2020
1.860 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 24-12-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
599
Προμήθεια φακέλων ειδοποιήσεων και μηχανογραφημένου χαρτιού ειδοποιήσεων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης (2019 - 2020)
22.345 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 05-12-2019 28-05-2024
598
Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής ορχήστρας του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
918 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 16-12-2019 28-05-2024
597
Προμήθεια λυόμενων κερκίδων (2019 - 2020)
20.832 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-12-2019 28-05-2024 Αθλούμενοι
595
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2020 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
11.780 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-12-2019 28-05-2024
593
Διοργάνωση εκδήλωσης για τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2018 - 2019
9.999 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 05-12-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος Γονείς, Μαθητές
592
Διοργάνωση 2 μουσικοθεατρικών παραστάσεων του οργανισμού «Ο Ξενοφών» σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι Σπάτων «Σκηνοβάτες» προς τιμήν του Μάνου Ελευθερίου
5.269 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 02-12-2019 28-05-2024
591
Συντήρηση, επισκευή και ελαιοχρωματισμοί χώρων καθώς και προμήθεια εξοπλισμού των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων του Δήμου
51.317 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 02-09-2019 28-05-2024
590
Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών ύδρευσης (2019)
71.725 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-11-2019 28-05-2024
589
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (2019)
9.337 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 28-11-2019 28-05-2024
588
Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών (2019 - 2020)
33.542 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 29-11-2019 28-05-2024 Παιδιά
587
Παραγωγή - αφιέρωμα στον Χρήστο Μπέκα και διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης από τον οργανισμό «Ο Ξενοφών» σε συνεργασία με το Θεατρικό Σύλλογο «Το Τέταρτο Κουδούνι»
4.774 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 11-11-2019 28-05-2024
586
Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2019 με Χριστουγεννιάτικο Χωριό, εκδηλώσεις και δραστηριότητες
35.985 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 25-11-2019 28-05-2024 Γονείς, Παιδιά
585
Προμήθεια ειδών καθαριότητας (2019 - 2020)
59.609 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 16-02-2019 28-05-2024
584
Συντήρηση, επισκευή και ελαιοχρωματισμοί χώρων των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου (2019)
7.234 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 04-11-2019 28-05-2024
583
Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017, 2018 και 2019 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
16.000 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 11-11-2019 28-05-2024
582
Συντήρηση πρασίνου για την περιοχή της Χριστούπολης Σπάτων (2019 - 2020)
11.270 € Έναρξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-05-2019 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
581
Συντήρηση εξοπλισμού λουομένων (Πολυετής δράση)
17.360 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 14-10-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
579
Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου δεδομένων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τα γραφεία καθηγητών σε σχολεία του Δήμου
3.447 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 11-10-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
578
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εξαρτημάτων (2019)
71.696 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 30-09-2019 28-05-2024
577
Προμήθεια επίπλων για τη βιβλιοθήκη του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
22.859 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-09-2019 28-05-2024
576
Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας
4.830 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 23-07-2019 28-05-2024
575
Προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
1.860 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 08-11-2019 28-05-2024
573
Διοργάνωση της Βραδιάς Τσίπουρου 2019 σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ηπειρωτών Αρτέμιδος
2.480 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 05-11-2019 28-05-2024
572
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2019 από Ορκωτό Λογιστή
8.928 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 07-11-2019 28-05-2024
570
Αποκατάσταση συστήματος ύδρευσης επί του ρέματος Πικερμίου (κατεπείγουσα)
14.582 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 12-11-2019 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
569
Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας (2019)
2.295 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-09-2019 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
568
Μεταφορά και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από την έδρα του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» στο λιμάνι Αρτέμιδος & επιστροφή αυτών
186 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 18-09-2019 28-05-2024
567
Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών και αναλωσίμων εκτύπωσης και παιδαγωγικού υλικού (2019)
29.328 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 09-09-2019 28-05-2024
566
Μουσική συναυλία του Αθλητικού Οργανισμού «Άρτεμις» σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Ο Ξενοφών»
500 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 30-08-2019 28-05-2024
564
Προμήθεια καμερών ασφαλείας και λοιπού εξοπλισμού
24.155 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 10-09-2019 28-05-2024
563
Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και μελανιών για εκτυπωτές για τις ανάγκες του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2019)
4.896 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 10-09-2019 28-05-2024
562
Εκδήλωση τελετής ορκωμοσίας νέας Δημοτικής Αρχής
2.151 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 27-08-2019 28-05-2024
560
Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
6.659 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 02-01-2019 28-05-2024
557
Ηχητική κάλυψη του χορωδιακού φεστιβάλ που διοργανώνει ο οργανισμός «Ο Ξενοφών»
992 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 15-05-2019 28-05-2024
556
Ενοικίαση τουριστικού λεωφορείου για την μεταφορά της χορωδίας του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
1.240 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-04-2019 28-05-2024
555
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του οργανισμού «Η Άρτεμις» (2019)
3.381 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 21-01-2019 28-05-2024
554
Μουσική συναυλία του Αθλητικού Οργανισμού «Άρτεμις» σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Ο Ξενοφών»
8.060 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 30-07-2019 28-05-2024
553
Ενοικίαση γεννήτριας και καρεκλών για τις ανάγκες των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
3.000 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 24-07-2019 28-05-2024
552
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο «Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας»
7.657 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-04-2019 28-05-2024
551
Συντήρηση αντλιοστασίων και προμήθεια των απαραίτητων υλικών του Δήμου για το 2019
24.406 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 30-07-2019 28-05-2024
550
Διοργάνωση λαϊκής βραδιάς για την 3η Γιορτή Κρασιού 2019 από τον οργανισμό «Ο Ξενοφών»
15.000 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 30-07-2019 28-05-2024
549
Διοργάνωση παιδικού μιούζικαλ στις 25 Αυγούστου 2019 από τον οργανισμό «Ο Ξενοφών»
2.232 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 24-07-2019 28-05-2024 Γονείς, Παιδιά
548
Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενής (container)
29.996 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 16-07-2019 28-05-2024
547
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών οικοδομικών υλικών (2019)
14.994 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 25-07-2019 28-05-2024
545
Επισκευή και αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών
24.664 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 25-07-2019 28-05-2024
544
Προμήθεια υλικών σήμανσης, διαγραμμίσεων και ειδικών μέτρων προστασίας εργασιών (2019)
51.203 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-07-2019 28-05-2024
543
Ηχητική κάλυψη θεατρικών παραστάσεων που διοργανώνει ο οργανισμός «Ο Ξενοφών» (καλοκαίρι 2019)
992 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 15-05-2019 28-05-2024
542
Διοργάνωση της παιδικής θεατρικής παράστασης «Πήτερ Παν» στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ιουλίου 2019
4.340 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 09-07-2019 28-05-2024 Παιδιά
541
Διοργάνωση της Συναυλίας Αυγουστιάτικης Πανσελήνου με τον Διονύση Σαββόπουλο στις 19 Αυγούστου 2019
15.000 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 15-07-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
540
Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
66.247 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-07-2019 28-05-2024
539
Διοργάνωση της 4η Γιορτής Σαρδέλας με μουσικοχορευτική γιορτή - νησιώτικη βραδιά στις 3 Αυγούστου 2019
10.000 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 15-07-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
538
Ηχητική κάλυψη για αθλητικές εκδηλώσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (2019)
1.736 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-05-2019 28-05-2024
537
Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι» για το 2019
14.580 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 24-07-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
536
Διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Οιδίπους Τύραννος» στο πλαίσιο των «Βραυρωνείων 2019»
19.220 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 15-07-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
535
Προβολή των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου
3.471 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 08-07-2019 28-05-2024
534
Προμήθεια υλικών οργάνωσης ακτών και εξυπηρέτησης λουόμενων (2019)
8.420 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος ΑμεΑ, Γονείς, Παιδιά
532
Μίσθωση χημικών τουαλετών (2019 - 2020)
42.201 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 27-03-2019 28-05-2024
531
Συνδέσεις παροχών με το δίκτυο ύδρευσης (Πολυετής δράση)
61.237 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 28-05-2024
530
Διοργάνωση του 4ου Open Air Film Festival (2019)
2.500 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 09-07-2019 28-05-2024
529
Προμήθεια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
3.962 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 07-06-2019 28-05-2024
527
Φόρτωση, μεταφορά και διαχείριση κλαδιών, ογκωδών αναμεμειγμένων στερεών αποβλήτων (επείγουσα)
72.540 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 28-05-2024
526
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (2019 - 2020)
30.274 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 24-06-2019 28-05-2024
525
Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος (2019)
109.883 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 26-06-2019 28-05-2024
524
Διοργάνωση συναυλίας με τους The ROCKNET band στις 27 Ιουλίου 2019 στο Λιμάνι Αρτέμιδος
5.000 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 08-07-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
523
Ενοικίαση οικίσκων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του οργανισμού «Ο Ξενοφών» για Ιούλιο - Αύγουστο 2019
2.000 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-07-2019 28-05-2024
522
Συνδιοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης του οργανισμού «Ο Ξενοφών» με τον Σύλλογο Ηπειρωτών Σπάτων-Αρτέμιδος στις 26 Ιουλίου 2019
7.762 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 03-07-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
521
Συνδιοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης του οργανισμού «Ο Ξενοφών» με τον Σύλλογο Πελοποννησίων «Ο Μωριάς» στις 20 Ιουλίου 2019
7.088 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 03-07-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
520
Συνδιοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης του οργανισμού «Ο Ξενοφών» με τον Σύλλογο Κρητών Σπάτων-Αρτέμιδος στις 13 Ιουλίου 2019
5.760 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 04-07-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
519
Διοργάνωση της παιδικής θεατρικής παράστασης «Βαλς με τα παραμύθια» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της Αγίας Μαρίνας (2019)
4.100 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 05-07-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος Παιδιά
518
Εργασίες επισκευής επιχρισμάτων στο γήπεδο της Αρτέμιδος
24.000 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 24-06-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
517
Οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της λειτουργίας του λογιστηρίου του Δήμου (2019)
19.716 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 26-06-2019 28-05-2024
516
Απεντόμωση - μυοκτονία - απολύμανση στα κτίρια του οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2019)
905 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 27-06-2019 28-05-2024
515
Διοργάνωση του 15ου Εαρινού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου (17 - 23 Ιουνίου 2019) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων
595 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 12-06-2019 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
514
Ενοικίαση εξεδρών για τις Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις 2019 του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
24.676 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-06-2019 28-05-2024
513
Διοργάνωση καλλιτεχνικού διαγωνισμού στα σχολεία
4.884 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 10-05-2019 28-05-2024 Μαθητές
512
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2019
46.902 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 23-04-2019 28-05-2024
511
Προμήθεια (κατεπείγουσα) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
3.534 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 21-05-2019 28-05-2024
510
Ηχοφωτιστική κάλυψη των παραστάσεων του Θεατρικού Συλλόγου «Τέταρτο κουδούνι» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
1.860 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 02-07-2019 28-05-2024
509
Προμήθεια ηχητικών, φωτεινών μέσων και ασυρμάτων για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας
8.903 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια 2019 04-06-2019 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
508
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες LED) για τις ανάγκες του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2019)
2.619 € Ολοκληρωμένο