πληροφόρηση & διαφάνεια σε έργα και δράσεις
 INFOΔΡΑΣΗ Δ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Αναζητήσεις

Επιλεγμένα κριτήρια
  Χρονική περίοδος

Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα
( Δράσεις: 969 - Συνολικά: 106.424.949€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
1033
Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στις περιοχές Γήπεδο - Βαρυκό της Δ.Ε. Σπάτων
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2023 26-04-2023 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
1032
Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στις περιοχές Γήπεδο - Βαρυκό της Δ.Ε. Σπάτων
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2023 26-04-2023 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
1031
Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο ιστορικό κέντρο Δ.Ε. Σπάτων
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2023 07-04-2023 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
1030
Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο ιστορικό κέντρο Δ.Ε. Σπάτων
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 2023 07-04-2023 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Επιβάτες ΜΜΜ, Οδηγοί, Πεζοί
1029
Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου και επανάχρησή του ως πολυχώρου πολιτισμού
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2023 13-04-2023 01-06-2023
1026
Κατασκευή πλατείας στο Ο.Τ. Γ75 της Δ.Ε. Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Πράσινο Ταμείο 2023 04-04-2023 01-06-2023 Αρτέμιδος
1010
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων (2023)
223.051 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 11-03-2023 01-06-2023
962
Προμήθεια και τοποθέτηση υπερκατασκευής τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου 16Μ3 σε όχημα του Δήμου
54.932 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 09-09-2022 01-06-2023
932
Ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων
757.323 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Πράσινο Ταμείο 2022 14-02-2022 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Παιδιά
924
Καθαρισμός βλάστησης αλσών, κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων για αντιπυρική περιόδου για την επικράτεια του Δήμου (2022)
64.596 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 23-03-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
902
Παροχή ειδών περίθαλψης και διαβίωσης σε απόρους
59.013 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 12-01-2022 01-06-2023 Οικον. ασθενείς
898
Προμήθεια καινούργιου υδραυλικού γερανού με υδραυλική αρπάγη (ταχυφορτωτής)
74.400 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 02-06-2022 01-06-2023
847
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών (2022)
1.095.335 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 21-04-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
835
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων (2022)
218.996 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 23-02-2022 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
802
Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών σε υφιστάμενα δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
10.410.296 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 12-11-2021 01-06-2023
784
Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (2021)
1.525.200 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Υπουργείο Εσωτερικών) 2021 10-08-2021 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
754
Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου
20.118.703 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 16-04-2021 01-06-2023
749
Συντήρηση και επισκευή σχολικών μονάδων (2021)
246.980 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, ΣΑΤΑ 2021 25-05-2021 01-06-2023 Μαθητές
745
Επείγουσα αντικατάσταση πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στο παραλιακό μέτωπο της Λ. Αρτέμιδος
706.324 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 05-05-2021 01-06-2023 Αρτέμιδος
744
Προμήθεια ηλεκτρικού σαρώθρου πεζού χειριστή Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
24.676 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 21-05-2021 01-06-2023 Αρτέμιδος
741
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου.
1.746.015 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 07-05-2021 01-06-2023
722
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων (2020 - 2021)
479.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2020 16-12-2020 01-06-2023
718
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες
85.870 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2020 25-11-2020 01-06-2023 ΑμεΑ, Μαθητές
703
Κατασκευή βάσεων – εργασίες υποδομής για την τοποθέτηση τεσσάρων(4) προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων στην Δ.Ε. Σπάτων
367.264 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 23-12-2020 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Μαθητές, Παιδιά
681
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου Χρήστος Μπέκας
660.387 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 31-08-2020 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
627
Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου (2020 - 2021)
295.458 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 13-04-2020 01-06-2023 Οδηγοί
622
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών (2020)
261.640 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 24-04-2020 01-06-2023
600
Προμήθεια οχημάτων για την Υπηρεσία Καθαριότητας, την Τεχνική Υπηρεσία και τη Δημοτική Αστυνομία
50.600 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 19-11-2019 01-06-2023
596
Επισκευή αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου
148.035 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2019 16-12-2019 01-06-2023 Μαθητές
594
Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων και επανάχρησή του ως πολυχώρος πολιτισμού
1.424.587 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 10-12-2019 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
580
Κατασκευή υδραυλικού έργου απορροής ομβρίων στη περιοχή Γυαλού Σπάτων
2.693.337 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Υπουργείο Εσωτερικών) 2019 09-10-2019 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
574
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης πυρκαγιών
13.870 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 23-10-2019 01-06-2023
571
Μελέτη αποχέτευσης αστικών λυμάτων για την περιοχή της νότιας Αρτέμιδας
859.974 € Υλοποιείται Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι, Περιφερειακό πρόγραμμα 2019 25-10-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
561
Ολοκληρωμένη Βιοκλιματική Αστική Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων του Οικοδομικού Τετραγώνου 100
711.118 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 26-08-2019 01-06-2023 Αθλούμενοι, Παιδιά
546
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών
3.568.435 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 26-06-2019 01-06-2023
533
Μελέτη - κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Σπάτων
2.151.998 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι, ΠΔΕ -Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής 2019 28-01-2019 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
528
Πράξη εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες του Δήμου
3.251.280 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Περιφερειακό πρόγραμμα 2019 01-07-2019 01-06-2023
491
Καθαρισμός παραλιών για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2019)
24.552 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
468
Διοργάνωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το έτος 2016
Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2016 10-03-2016 01-06-2023 Γονείς, Παιδιά
467
Διοργάνωση συναυλίας με το συγκρότημα «Μέλισσες» στη Κεντρική Παραλία Αρτέμιδος στις 20 Ιουλίου 2017
13.690 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 01-06-2023 Αρτέμιδος
464
Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2018 με Χριστουγεννιάτικο Χωριό, εκδηλώσεις και δραστηριότητες
34.021 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 10-12-2018 01-06-2023 Παιδιά
463
Διοργάνωση παιδικής παράστασης με τίτλο «Η Χώρα του Ποτέ» στις 30 Αυγούστου 2018
1.240 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος Παιδιά
462
Αθλητικής Διοργάνωση 1ος Γύρος Σπάτων Αγώνας Δρόμου (2018)
2.500 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 29-03-2018 01-06-2023 Αθλούμενοι, Παιδιά
459
Διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης» στις 29 Αυγούστου 2018
8.060 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 24-08-2018 01-06-2023
458
Διοργάνωση 2ου Φεστιβάλ Άμπελου και Οίνου 2018 με συναυλία με τους με Χρήστο Νικολόπουλο - Πίτσα Παπαδοπούλου - Στέλιο Διονυσίου
17.608 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 24-08-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
457
Διοργάνωση παιδικής θεατρικής παράστασης με τίτλο «Το όνειρο της Πέππα» στις 2 Σεπτεμβρίου 2018
3.100 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 24-08-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος Παιδιά
452
Αναβάθμιση βοηθητικών εγκαταστάσεων δημοτικού σταδίου «Δ. Δημητρίου» στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων
24.301 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 03-08-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
451
Διοργάνωση μουσικοχορευτικής βραδιάς με την Λεγάκη και 3μελές συγκρότημα Κρητών στη 1 Σεπτεμβρίου 2018
6.696 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 24-08-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος
450
Διοργάνωση μουσικής βραδιάς jazz με ήχους jazz swing, latin, pop & soundtracks από την 14μελή ορχήστρα Mesogea Big Band στις 31 Αυγούστου 2018
1.860 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 01-06-2023
448
Διοργάνωση της 3η Γιορτής Σαρδέλας με συναυλία των Γιαννούλη, Λεγάκη και της ορχήστρας τους στις 9 Αυγούστου 2018
10.664 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 08-07-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος
447
Διοργάνωση συναυλίας στο «Μεγάλο φεγγάρι του Αυγούστου» με τους Ανδρέου, Κότσιρα και Λεγάκη στις 27 Αυγούστου 2018
11.656 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος
444
Διοργάνωση της παιδικής θεατρικής παράστασης «Χένσελ και Γκρέτελ» στις 19 Ιουλίου 2018
4.960 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 25-06-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος
442
Διοργάνωση του 3ου Open Air Film Festival (2018)
6.200 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 01-06-2023
440
Διοργάνωση νεανικής συναυλίας με την Έλενα Παπαρίζου στις 18 Ιουλίου 2018
17.300 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος
439
Διοργάνωση μουσικής παράστασης «Τα παιδιά της Σφίγγας» με τον Σταμάτη Κραουνάκη και τους Σπείρα Σπείρα στις 15 Ιουνίου 2018
14.880 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
433
Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων και ανακατασκευή παρκέ για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις»
20.739 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 01-06-2023 Αθλούμενοι
432
Συνδιοργάνωση του 4ου διαγωνισμού ζωγραφικής με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων – Αρτέμιδος με θέμα «Αν όλα τα παιδιά της γης» (2018)
1.406 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 01-06-2023 Γονείς, Μαθητές
431
Συντήρηση και επισκευή αθλητικών χώρων Δεξαμενής στα Σπάτα
21.742 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
430
Προμήθεια λυόμενων κερκίδων (2018)
64.480 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 21-08-2018 01-06-2023 Αθλούμενοι
427
Προμήθεια αθλητικών οργάνων, αθλητικού υλικού και ηλεκτρικών διαδρόμων για τις ανάγκες του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (2018)
24.019 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 01-06-2023 Αθλούμενοι
422
Προμήθεια βιβλίων της Δανειστικής βιβλιοθήκης του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
3.102 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 01-06-2023 Μαθητές, Παιδιά
421
Προμήθεια βιβλίων για την διεξαγωγή των βιβλιοδρομιών στα σχολεία του Δήμου
1.200 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 08-03-2018 01-06-2023 Μαθητές
417
Στεγανοποίηση οροφής κλειστού γηπέδου «Δ. Δημητρίου» (2018)
13.623 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 07-03-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
412
Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017 με Χριστουγεννιάτικο Χωριό, εκδηλώσεις και δραστηριότητες
38.000 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 01-06-2023 Παιδιά
411
Συνδιοργάνωση με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων-Αρτέμιδος διαγωνισμού ζωγραφικής-λογοτεχνίας για όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου με θέμα «Να σκέφτεσαι τους άλλους» στις 14 Μαΐου 2017 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
979 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 08-05-2017 01-06-2023 Μαθητές
403
Διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «Βραδιά Πανσελήνου» στην Παραλία Γαλάζιας Σημαίας της Αρτέμιδος στις 6 Αυγούστου 2017
9.443 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 01-06-2023 Αρτέμιδος
402
Διοργάνωση της παιδικής παράστασης «Ο Μαγικός Αυλός» στις 28 Ιουλίου 2017 στο λιμάνι της Αρτέμιδος
6.622 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 01-06-2023 Αρτέμιδος Παιδιά
401
Διοργάνωση του 2ου Open Air Film Festival (2017)
6.349 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 01-06-2023
392
Διοργάνωση Φεστιβάλ Άμπελου και Οίνου 2017 με συναυλία της Γλυκερίας
18.290 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 21-09-2017 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
386
Ελαιοχρωματισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων
12.051 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 14-03-2017 01-06-2023 Αθλούμενοι
384
Συντήρηση χλοοτάπητα σε δημοτικό στάδιο (Πολυετής δράση)
105.817 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 25-05-2017 01-06-2023 Αθλούμενοι
377
Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2016 με Χριστουγεννιάτικο Χωριό, εκδηλώσεις και δραστηριότητες
18.210 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2016 30-11-2016 01-06-2023 Γονείς, Παιδιά
367
Συντήρηση αθλητικών οργάνων για την εξυπηρέτηση των προγραμμάτων του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
42.919 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 15-09-2016 01-06-2023 Αθλούμενοι
366
Προμήθεια αθλητικού υλικού για την εξυπηρέτηση των προγραμμάτων του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
6.207 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 15-09-2016 01-06-2023 Αθλούμενοι
355
Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου και χώρου πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων Χριστούπολης στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων
23.808 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 21-07-2016 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
353
Διοργάνωση του Open Air Film Festival (2016)
4.898 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2016 06-06-2016 01-06-2023
347
Συνδιοργάνωση με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων-Αρτέμιδος διαγωνισμού ζωγραφικής-λογοτεχνίας για όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου με θέμα τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση στις 22 Μαΐου 2016 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος
973 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 01-06-2023 Αρτέμιδος Μαθητές
344
Διοργάνωση του 12ου Εαρινού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου (Μάιος 2016)
2.499 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2016 22-04-2016 01-06-2023 Γονείς
340
Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου (2018)
658.324 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2018 16-11-2018 01-06-2023 Γονείς, Παιδιά
329
Προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου
173.476 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2018 11-12-2018 01-06-2023
315
Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το Γήπεδο Αρτέμιδος
496.000 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 29-08-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος Αθλούμενοι
314
Κατασκευή αθλητικού κέντρου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ334 της Δ.Ε. Αρτέμιδος
331.262 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 20-08-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος Αθλούμενοι
309
Επισκευές και μικροέργα αποχέτευσης ομβρίων και στις 2 Δημοτικές Ενότητες (2018 - 2019)
96.264 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 18-05-2018 01-06-2023
308
Κατασκευή οδικού δικτύου και εργασίες ύδρευσης και στις 2 Δημοτικές Ενότητες
2.257.044 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 06-06-2017 01-06-2023
307
Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου (2018 - 2019)
51.774 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 13-07-2018 01-06-2023 Οδηγοί
306
Κατασκευή πεζοδρομίων και σήμανση βασικού οδικού δικτύου (2018)
41.387 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 21-09-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Οδηγοί, Πεζοί
286
Εργασίες επισκευής και συντήρησης για το ΚΗΦΗ
24.085 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 16-11-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Ηλικιωμένοι
283
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού, διαχείρισης εσωτερικού δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης
2.901.315 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια ΕΣΠΑ 2014-2020 2018 25-07-2018 01-06-2023
276
Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών (2018)
44.218 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 25-07-2018 01-06-2023 Παιδιά
273
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους Δημότες (web services)
21.948 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-08-2018 01-06-2023
266
Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για επαύξηση φωτεινής ισχύος προβολέων Δημοτικού Σταδίου «Δ. Δημητρίου» Δημοτικής Ενότητας Σπάτων
65.187 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 24-07-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
264
Προμήθεια εξοπλισμού νέων βρεφικών τμημάτων 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Σπάτων
20.569 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 30-07-2018 01-06-2023 Γονείς, Παιδιά
260
Συντήρηση και τοποθέτηση συστήματος πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στην παραλία (Πολυετής δράση)
20.795 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 24-07-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος ΑμεΑ
255
Εργασίες επισκευής νέων βρεφικών τμημάτων
24.515 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2018 25-07-2018 01-06-2023 Παιδιά
253
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού παιδικών σταθμών
4.948 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 04-07-2018 01-06-2023 Μαθητές, Παιδιά
252
Καθαρισμός παραλιών για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2018)
24.800 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-06-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος
250
Υπηρεσίες παροχής φροντίδας για τους φιλοξενούμενους του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Πολυετής δράση)
1.091.294 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 15-06-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Ηλικιωμένοι
249
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2018
44.262 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-05-2018 01-06-2023
241
Επισκευή Α Βρεφονηπιακού Σταθμού Σπάτων (επείγουσα)
24.499 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2018 20-02-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Παιδιά
230
Μίσθωση ναυαγοσωστικού σκάφους για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις (2018)
24.800 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-06-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος
212
Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών - σύνδεση νέων παροχών δικτύου ύδρευσης για τη Δημοτική Ενότητα Σπάτων
24.651 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-07-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
211
Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών - σύνδεση νέων παροχών δικτύου ύδρευσης για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος
24.651 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 03-07-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος
202
Εξαγορά ακινήτου για την ανέγερση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος στην Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε. 3
370.000 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 11-07-2017 01-06-2023 Αρτέμιδος Μαθητές
188
Προμήθεια φυσικών εμποδίων (ογκόλιθων) στη θέση «Διασταύρωση» στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος
3.788 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 11-05-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος Οδηγοί
187
Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (φυσικά εμπόδια) για την οριοθέτηση των χώρων στάθμευσης ΙΧ στην παράκτια ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
2.474 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-05-2017 01-06-2023 Αρτέμιδος Οδηγοί, Πεζοί
180
Συντήρηση και επισκευή φωτεινών πινακίδων (Πολυετής δράση)
33.728 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 02-11-2017 01-06-2023
176
Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (Πολυετής δράση)
434.817 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2017 14-07-2017 01-06-2023 Οδηγοί, Πεζοί
175
Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (Πολυετής δράση)
396.061 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Περιφερειακό πρόγραμμα 2017 22-02-2017 01-06-2023 Οδηγοί, Πεζοί
164
Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης (2017 - 2018)
23.858 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 22-12-2017 01-06-2023
162
Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων παράκτιας ζώνης με χημικό έλεγχο ιζημάτων
19.809 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία 2017 10-05-2017 01-06-2023
161
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2017
46.044 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-05-2017 01-06-2023
155
Μελέτη έργων οδοποιίας της Πολεοδομικής Ενότητας 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
17.676 € Ολοκληρωμένο Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 30-03-2016 01-06-2023 Αρτέμιδος Οδηγοί
149
Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση FOOD EXPO 2018
14.786 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 09-03-2018 01-06-2023
148
Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση FOOD EXPO 2017
11.399 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 13-03-2017 01-06-2023
144
Προμήθεια ηλεκτρικών λεβήτων θέρμανσης για Δημοτικό Σχολείο και Λύκειο
52.477 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 09-10-2017 01-06-2023 Μαθητές
137
Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών ιατρείων - φυσιοθεραπευτηρίου του Δήμου
22.231 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 01-06-2023 Ηλικιωμένοι
135
Συντήρηση και επισκευή στο Πνευματικό Κέντρο «Χρήστος Μπέκας» στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων (Πολυετής δράση)
596.139 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2017 22-12-2017 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
130
Συνδρομή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία» για την ακτή «Λίμνη» και την ακτή «Διασταύρωση» για την κολυμβητική περίοδο του 2018
860 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 08-12-2017 01-06-2023 Αρτέμιδος
129
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών (Πολυετής δράση)
255.601 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-05-2017 01-06-2023
123
Μελέτη απορροής ομβρίων νότιας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Σπάτων (2013)
16.676 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 02-03-2017 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
120
Κατασκευή οδών στην Πολεοδομική Ενότητα 5 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (Πολυετής δράση)
310.345 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2016 23-02-2016 01-06-2023 Αρτέμιδος Οδηγοί, Πεζοί
118
Φυτοτεχνική διαμόρφωση παράκτιας ζώνης στη θέση Λίμνη της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
5.095 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2016 25-11-2016 01-06-2023 Αρτέμιδος
117
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (2017)
324.593 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 27-12-2017 01-06-2023
114
Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
22.103 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 02-03-2017 01-06-2023 Αρτέμιδος
113
Μελέτη για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος
24.253 € Ολοκληρωμένο Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 01-06-2023 Μαθητές
106
Βελτίωση υποδομών οδού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων
172.862 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2016 29-11-2016 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Οδηγοί, Πεζοί
104
Καθαρισμός βλάστησης αλσών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (Πολυετής δράση)
290.603 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 01-06-2023
99
Κυκλοφοριακή έρευνα κεντρικής περιοχής Δημοτικής Ενότητας Σπάτων
65.144 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 02-03-2017 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Οδηγοί, Πεζοί
78
Ανάπλαση οικοδομικών τετραγώνων Γ391 - 392 στη Πολεοδομική Ενότητα 5 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
215.600 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Πράσινο Ταμείο 2016 04-07-2016 01-06-2023 Αρτέμιδος
76
Κατασκευή παιδικών χαρών (Πολυετής δράση)
253.912 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο ΣΑΤΑ 2016 20-05-2016 01-06-2023 Γονείς, Παιδιά
75
Αξιολόγηση αναλογικών και ψηφιακών στοιχείων στο πλαίσιο υποβολής τμήματος των εργασιών της μελέτης «Πράξη εφαρμογής έντεκα (11) Πολεοδομικών Ενοτήτων περιοχών ανάπτυξης Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος»
17.590 € Ολοκληρωμένο Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 01-06-2023 Αρτέμιδος
73
Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ και Κοινωνικού παντοπωλείου (2016 - 2017)
60.003 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 28-09-2016 01-06-2023 Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
64
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων (Πολυετής δράση)
417.571 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 01-06-2023
58
Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης
26.152 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 13-04-2016 01-06-2023
57
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (2016)
555.644 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 09-12-2016 01-06-2023
44
Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Πολυετής δράση)
287.070 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-06-2016 01-06-2023
43
Καθαρισμός φρεατίων και δικτύου αγωγού ομβρίων (Πολυετής δράση)
88.809 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 04-10-2016 01-06-2023
41
Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Πολυετής δράση)
192.249 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-10-2016 01-06-2023
40
Καθαρισμός από φύκια για τις παραλίες της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (Πολυετής δράση)
70.955 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 01-06-2023 Αρτέμιδος
39
Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
24.211 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 09-12-2016 01-06-2023
34
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών (Πολυετής δράση)
933.864 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 01-06-2023 Αρτέμιδος
30
Μίσθωση πούλμαν για τις μεταφορές - μετακινήσεις ηλικιωμένων κατοίκων - μελών ΚΑΠΗ του Δήμου (Πολυετής δράση)
24.063 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-10-2016 01-06-2023 Ηλικιωμένοι
20
Κλαδεύσεις επικίνδυνων δένδρων και συντήρηση πρασίνου (Πολυετής δράση)
169.432 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 21-07-2016 01-06-2023
19
Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού παραλίας
55.800 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2016 07-06-2016 01-06-2023 Αρτέμιδος
14
Καταπολέμηση κουνουπιών σε φρεάτια ομβρίων (Πολυετής δράση)
38.632 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 01-06-2023
12
Επισκευές δικτύου ομβρίων για το έτος 2016
11.553 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2016 26-04-2016 01-06-2023
3
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2016
29.630 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 01-06-2023
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
1040
Καθαρισμός παραλιών Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας (2023)
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 04-05-2023 01-06-2023
1039
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 04-05-2023 01-06-2023
1038
Προμήθεια βυτίου με σύστημα πυρόσβεσης
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 03-05-2023 01-06-2023
1037
Προμήθεια βυτίου με σύστημα πυρόσβεσης
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 03-05-2023 01-06-2023
1036
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 03-05-2023 01-06-2023
1035
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 03-05-2023 01-06-2023
1034
Καθαίρεση ετοιμόρροπου κτίσματος Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
144.167 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2023 26-04-2023 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
1028
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών (2023)
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 18-04-2023 01-06-2023
1027
Προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος οικονομικής διπλογραφικής λογιστικής διαχείρισης και εφαρμογών μισθοδοσίας ανθρώπινου δυναμικού
148.000 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 12-04-2023 01-06-2023
1025
Συνδέσεις παροχών με το δίκτυο ύδρευσης (2023)
36.521 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 31-03-2023 01-06-2023
1024
Επισκευή βλαβών δικτύου ύδρευσης (2023)
Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 31-03-2023 01-06-2023
1023
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς (2023)
Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 31-03-2023 01-06-2023
1022
Καταπολέμηση κουνουπιών σε κατοικημένες περιοχές του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (2023)
31.657 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 31-03-2023 01-06-2023
1021
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών (2023)
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 28-03-2023 01-06-2023
1020
Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 2023
52.800 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 24-03-2023 01-06-2023
1019
Κλαδεύσεις κοπές επικίνδυνων δέντρων και συντήρησης πρασίνου (2023)
208.429 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 22-03-2023 01-06-2023
1017
Προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & προμήθεια tablets για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες
76.384 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 23-03-2023 01-06-2023
1015
Προμήθεια υλικών ύδρευσης (2023)
139.297 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 23-03-2023 01-06-2023
1013
Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών (2023)
73.544 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2023 23-03-2023 01-06-2023
1011
Καθαρισμός βλάστησης αλσών, κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων για την επικράτεια του Δήμου (2023)
269.802 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 22-03-2023 01-06-2023
1009
Ηχητική κάλυψη εθνικών επετείων παρελάσεις 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου 2023
34.323 € Υλοποιείται Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2023 14-03-2023 01-06-2023
1007
Προμήθεια σημαιών, θυρεών, ξύλινων βάσεων με κοντάρια εσωτ. χώρου, κονταριών και σημαιών παρελάσεων (2023)
4.122 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2023 22-02-2023 01-06-2023
1006
Μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος για την εκσκαφή και επίχωση χανδάκων για τις ανάγκες του Τμήματος Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων (2023)
111.600 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 07-03-2023 01-06-2023
1005
Συμμετοχή στην «Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOODEXPO» του 2023
112.198 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 03-03-2023 01-06-2023
1004
Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου (2023)
87.816 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 15-02-2023 01-06-2023
1002
Υπηρεσίες Μουσειολόγου για την διαμόρφωση των αιθουσών Ιστορίας και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του πολυχώρου πολιτισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων
40.672 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 30-12-2022 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
1001
Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης και προγραμματισμού του Δήμου σε ζητήματα συγχηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
73.862 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-12-2022 01-06-2023
999
Κατασκευή κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης στο οικ. τετράγωνο 77 της Πολεοδομικής Ενότητας 3 στη Δ.Ε. Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 15-12-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
998
Προμήθεια υλικών σήμανσης για το οδικό δίκτυο (2022)
143.773 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 14-12-2022 01-06-2023 Οδηγοί, Πεζοί
997
Καθαρισμός – εξυγίανση παρτεριών πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής – τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-12-2022 01-06-2023
996
Προμήθεια άλατος αποχιονισμού (2022)
5.075 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 14-12-2022 01-06-2023
995
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών , εκτυπωτών, tablets, για το έργο εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ (ΕΛΛΑΔΑ 2.0)
32.240 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 14-12-2022 01-06-2023
994
Υπηρεσίες για την νομιμοποίηση – τακτοποίηση του γηπέδου Αρτέμιδος, Θέση Αλυκή
81.840 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-12-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
993
Έλεγχος, προσαρμογή, ανανέωση και επέκταση της τυποποίησης των διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (2022)
31.744 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 07-12-2022 01-06-2023
992
Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για το στολισμό των οδών και των πλατειών του Δήμου (2022)
74.202 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 24-11-2022 01-06-2023
990
Συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου 2022-2023
37.498 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-11-2022 01-06-2023
989
Συνδρομή του Δήμου σε ηλεκτρονικά μέσα, εφημερίδες και εφαρμογές (2022)
41.099 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-11-2022 01-06-2023
986
Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών και εξαρτημάτων τους
39.997 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 03-11-2022 01-06-2023
985
Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (2022)
148.800 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 02-11-2022 01-06-2023
982
Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών Καταστημάτων και Παιδικών Σταθμών (2022 - 2023)
28.793 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 02-11-2022 01-06-2023
981
Συντήρηση λογισμικών για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών και τη διαχείριση των παιδικών σταθμών
33.331 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-11-2022 01-06-2023 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
980
Επιχειρησιακο σχεδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος
37.200 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2022 25-10-2022 01-06-2023
978
Νομικές υπηρεσίες για το γήπεδο Αρτέμιδος (θέση Αλυκή)
27.280 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 26-10-2022 01-06-2023
977
Συντήρηση λογισμικού και προγραμμάτων για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και τη διαχείριση παιδικών σταθμών (2022)
16.740 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-10-2022 01-06-2023
975
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου (2022-2023)
12.499 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 20-10-2022 01-06-2023
973
Μεταφορά παροχών ύδρευσης στο νέο δίκτυο (κατεπείγουσα)
29.364 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 17-10-2022 01-06-2023
971
Υποστήριξη υπηρεσιών του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος σε διαδικασίες αξιολόγησης σχεδίων και δράσεων αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου
39.680 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-10-2022 01-06-2023
970
Προμήθεια πλαστικού δαπέδου (2022)
6.914 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 19-10-2022 01-06-2023
969
Φιλοξενία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2022 και 2023
74.000 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 17-10-2022 01-06-2023
968
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (2022)
222.502 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 19-10-2022 01-06-2023
967
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος έτους 2022
261.029 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 17-10-2022 01-06-2023
966
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2022 από Ορκωτό Λογιστή
39.680 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-10-2022 01-06-2023
965
Φιλοξενία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς (2022)
74.000 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 10-10-2022 01-06-2023
964
Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας προσωπικού (2022)
132.110 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 05-10-2022 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
963
Υπηρεσίες υποστήριξης της Υπηρεσίας Δόμησης
105.941 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 19-09-2022 01-06-2023
960
Προμήθεια εργαλείων για το έτος 2022
19.592 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 21-09-2022 01-06-2023
958
Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων
14.022 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 24-08-2022 01-06-2023
957
Προμήθεια αισθητήρων και λογισμικού έξυπνης πόλης για την πιλοτική εφαρμογή δράσεων iot
18.600 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 10-10-2022 01-06-2023
956
Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για ωρίμανση φακέλου προσαρμογής δημοτικών παιδικών σταθμών σε συγκεκριμένες προδιαγραφές
12.140 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 30-09-2022 01-06-2023
955
Υπηρεσία μίσθωσης μεταφορικών μέσων για εκδρομές των ΚΑΠΗ
13.424 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 26-09-2022 01-06-2023 Ηλικιωμένοι
954
Τεχνική εξυπηρέτηση αυτόματου συστήματος μηχανής εμφακέλωσης DI600 (2022)
8.011 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 22-09-2022 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
953
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας (2022)
20.800 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-09-2022 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
952
Διοργάνωση εκδήλωσης για την βράβευση εθελοντικών ομάδων για την καταπολέμηση του καρκίνου
23.994 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2022 20-09-2022 01-06-2023 Εθελοντές
951
Συντήρηση εξοπλισμού λουόμενων (2022)
24.130 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 20-09-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
950
Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών κέντρων (2022)
19.840 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 12-09-2022 01-06-2023
949
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη κατασκευή και επισκευή οδικού δικτύου (2022)
44.640 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-09-2022 01-06-2023
948
Κατεπείγουσα προμήθεια τροφίμων για τις αναγκες λειτουργιας: α) των 3 παιδικων σταθμων του Δήμου, β) των 4 Κ.Α.Π.Η. γ) του Κ.Η.Φ.Η. δ) του Κοινωνικού Παντοπωλείου (2022)
497.004 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 24-08-2022 01-06-2023
947
Κατεπείγουσα προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών για την σίτιση φιλοξενούμενων ατόμων από τους πυρόπληκτους όμορους Δήμους
175 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 20-07-2022 01-06-2023 Οικον. ασθενείς
946
Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου και επανάχρησή του ως πολυχώρου πολιτισμού»
51.212 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-01-2022 01-06-2023
944
Κατεπείγουσα προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών προσώπων (2022)
126.335 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 17-08-2022 01-06-2023 Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
943
Μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος για την εκσκαφή και επίχωση χανδάκων για τις ανάγκες του Τμήματος Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων (2022)
47.188 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 09-08-2022 01-06-2023
942
Υπηρεσίες διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την σύνταξη και υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακός μετασχηματισμός ΟΤΑ»
65.100 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 05-08-2022 01-06-2023
941
Υπηρεσία εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινήτου για την αγορά ακινήτου για την στέγαση του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρτέμιδας
1.389 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 03-08-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος Γονείς, Παιδιά
940
Εργασιες απολυμανσης - απεντομωσης Δημοτικών κτιρίων & παιδικών σταθμών (2022)
5.952 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 03-08-2022 01-06-2023
939
Υπηρεσίες μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης και οργάνωση τηλεδιασκέψεων των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος (2022)
59.768 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-07-2022 01-06-2023
936
Προμήθεια tablet για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
1.215 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 01-04-2022 01-06-2023
934
Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης του κοιμητηρίου Αρτέμιδος
98.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 05-04-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
930
Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος για το έτος 2022
607.994 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 13-09-2021 01-06-2023 Οδηγοί, Πεζοί
929
Υπηρεσίες Νομικής Βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες
8.998 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 18-01-2022 01-06-2023 Οικον. ασθενείς
928
Αποχιονισμός με χρήση μηχανήματος γκρέιντερ
1.860 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 10-02-2022 01-06-2023
926
Προμήθεια και τοποθέτηση ρολών στην αποθήκη του Δήμου
3.596 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 03-03-2022 01-06-2023
925
Υπηρεσίες δημοσιότητας, επικοινωνίας και δικτύωση φορέων στο πλαίσιο της πράξης Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (2022)
23.622 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-07-2022 01-06-2023
922
Καταπολέμηση κουνουπιών σε φρεάτια ομβρίων του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (2022)
6.480 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία 2022 06-05-2022 01-06-2023
920
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, των ΚΑΠΗ, των ΚΗΦΗ και του Κοινωνικού Παντοπωλείου (2022)
367.402 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια 2022 28-06-2022 01-06-2023 Οικον. ασθενείς
918
Αναβαθμίσεις λογισμικών και πρωτοκόλλου του Δήμου (2022)
110.334 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 29-07-2022 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
915
Προμήθεια εξοπλισμού για το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας
7.929 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 11-07-2022 01-06-2023
913
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών 2022 (επείγουσα)
544.590 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 24-05-2022 01-06-2023 Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
912
Καθαρισμός παλαιών και διάνοιξη νέων τάφων (2022)
98.456 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 15-07-2022 01-06-2023
911
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για περιβαντολλογική αδειοδότητση του έργο «Βελτίωση αγροτικών οδών στην περιοχή Πελκέζι»
19.840 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-07-2022 01-06-2023 Οδηγοί, Πεζοί
910
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενων και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας κολυμβητικών υδάτων (2022)
150.257 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-01-2022 01-06-2023 Αθλούμενοι
909
Ετήσια αναβάθμιση κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (2022)
26.271 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-07-2022 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
908
Υπηρεσίες catering για την εκδήλωση προς την σχολή εφαρμοσμένων τεχνών και πολιτισμού τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Αττικής
992 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 07-07-2022 01-06-2023
907
Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος (2022)
172.717 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 22-06-2022 01-06-2023
906
Συντήρηση και επισκευή γεννητριών και ηλεκτρικών εργαλείων (2022)
9.999 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 24-06-2022 01-06-2023
905
Προμήθεια - μίσθωση φορητών και χημικών τουαλετών Δ.Ε. Αρτέμιδος (2022)
71.962 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 31-03-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
904
Προμήθεια – μίσθωση πυροσβεστικού οχήματος
49.600 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 24-06-2022 01-06-2023
903
Υπηρεσίες catering για την εκδήλωση παρουσίασης αρχιτεκτονικών εργασιών για το διατηρητέο μνημείο «Μετόχι Βούρβα»
1.984 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 28-06-2022 01-06-2023
901
Συντήρηση αντλιοστασίων (2022)
74.251 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 22-06-2022 01-06-2023
896
Προμήθεια αεροφωτογραφιών και διαγραμμάτων
19.840 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 10-06-2022 01-06-2023
894
Προμήθεια εξοπλισμού οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2022
7.088 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 10-06-2022 01-06-2023
892
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών & προμήθεια ανταλλακτικών Δ.Ε. Αρτέμιδος (2022)
111.600 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 09-06-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος Παιδιά
890
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών Δ.Ε. Σπάτων (2022)
107.136 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 09-06-2022 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Παιδιά
888
Προμήθεια δεξαμενής νερού
7.998 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 02-06-2022 01-06-2023
886
Παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (2022)
25.657 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 03-06-2022 01-06-2023
884
Προμήθεια οικίσκου για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου
6.386 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 02-06-2022 01-06-2023
882
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη του έργου «αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας»
111.154 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 31-05-2022 01-06-2023
880
Συντήρηση ραδιοδικτύου και συστήματος βιντεοεπιτήρησης
4.960 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 26-05-2022 01-06-2023
879
Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (2022)
19.940 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 20-05-2022 01-06-2023
877
Προμήθεια σειρήνων πολιτικής άμυνας
16.988 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 25-05-2022 01-06-2023
875
Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων Δ.Κ. Αρτέμιδος (2022)
70.000 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-05-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
873
Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων Δ.Κ. Σπάτων (2022)
84.000 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-05-2022 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
871
Προμήθεια ξυλείας για το έτος 2022
28.346 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 23-05-2022 01-06-2023
868
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση του έργου: «Ανέγερση του 3ου γυμνασίου Αρτέμιδος»
36.948 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-05-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος Μαθητές
867
Υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας χώρων του Δήμου (2022)
147.039 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-05-2022 01-06-2023
865
Εργασίες μηχανουργείου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος 2022-2023
48.447 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 19-04-2022 01-06-2023
862
Συντήρηση και τοποθέτηση συστήματος πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στην παραλία
3.720 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 19-04-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος ΑμεΑ
861
Υπηρεσίες για την καταπολέμηση κουνουπιών (2022)
24.106 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 10-05-2022 01-06-2023
860
Προμήθεια, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων, οχημάτων και δημοτικών κτιρίων (2022)
41.134 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 09-05-2022 01-06-2023
859
Προμήθεια υγειονομικού / φαρμακευτικού υλικού και παραφαρμακευτικών υλικών έτους 2022
38.839 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 19-04-2022 01-06-2023
858
Επείγουσα προμήθεια υγρών καυσίμων (2022)
235.696 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 31-03-2022 01-06-2023
857
Προμήθεια κάδων αποριμμάτων (επίστηλα)
9.920 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 06-05-2022 01-06-2023
856
Προμήθεια υλικών μηχανουργείου και σιδήρου (2022)
26.414 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 05-05-2022 01-06-2023
855
Προμήθεια χρωμάτων έτους 2022
54.064 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 05-05-2022 01-06-2023
854
Προμήθεια και τοποθέτηση καμερών ασφαλείας και συστήματος αποτροπής εισόδου στο σταθμό μεταφόρτωσης της Δ.Ε. Αρτέμιδος
37.074 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 03-05-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
853
Οπτικοποίηση και διαφάνεια των δράσεων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
74.400 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 04-05-2022 01-06-2023
852
Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία ακτών (2022)
97.495 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 20-04-2022 01-06-2023
851
Προμήθεια και εγκατάσταση τσιμεντένιων δακτυλιδίων για την δημιουργία χωνευτηρίου στο κοιμητήριο Αρτέμιδος
59.400 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 29-04-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
850
Υπηρεσίες μουσειολόγου για την εφαρμογή του σχεδίου του πολυχώρου
10.000 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 10-03-2022 01-06-2023
848
Συντήρηση, επισκευή και πιστοποίηση πίστας τροχοσανίδας (skate)
92.752 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2022 21-04-2022 01-06-2023 Παιδιά
846
Oδική βοήθεια βαρέων ή άλλων οχημάτων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (2022)
23.585 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-04-2022 01-06-2023
845
Καθαρισμός βλάστησης άλσων, κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος αντιπυρικής περιόδου 2022
35.950 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 19-04-2022 01-06-2023
844
Απολύμανση - μικροβιοκτονία σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά (2022)
8.556 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 01-04-2022 01-06-2023
843
Προμήθεια υλικών ύδρευσης (2022)
42.603 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 12-04-2022 01-06-2023
842
Συντήρηση - προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών και εξοπλισμού τηλεμετρίας και τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης
1.033.044 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 14-04-2022 01-06-2023
841
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εξαρτημάτων Δ.Ε. Σπάτων (2022)
110.837 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 08-04-2022 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
840
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εξαρτημάτων Δ.Ε. Αρτέμιδας (2022)
148.388 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 08-04-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
839
Προμήθεια νέας αντλίας θερμότητας, τοπικών κλιματιστικών μονάδων και υλικών
341.188 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 08-04-2022 01-06-2023
838
Καθαρισμός παραλιών Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας (2022)
143.840 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-04-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
837
Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας (2022)
15.738 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 01-04-2022 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
836
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών (2022)
593.414 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 14-03-2022 01-06-2023
834
Προμήθεια οικοδομικών υλικών (2022)
39.917 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 28-03-2021 01-06-2023
833
Υπηρεσίες προβολής και προώθησης της πράξης αποκατάστασης ιστορικού κτιρίου 1ου δημοτικού σχολείου και επαναχρήση του ως πολυχώρου πολιτισμού
46.000 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 23-03-2022 01-06-2023
832
Προμήθεια – μίσθωση πυροσβεστικού συγκροτήματος (2022)
44.491 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 18-02-2022 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι, Εθελοντές
831
Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών
39.928 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 18-03-2022 01-06-2023
830
Προμήθεια μασκών υψηλής αναπνευστικής προστασία για αντιμετώπιση του Covid -19 (Επείγουσα) 2022
9.540 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 22-03-2022 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
829
Συνδέσεις παροχών με το δίκτυο ύδρευσης (2022)
72.669 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2022 14-03-2022 01-06-2023
828
Ηχητική κάλυψη εθνικών επετείων παρέλασεις 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου 2022
8.581 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 18-03-2022 01-06-2023
827
Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αντλιοστασίων (2022)
111.042 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 14-02-2022 01-06-2023
826
Κλαδεύσεις κοπές επικίνδυνων δέντρων και συντήρησης πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (2022)
87.835 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-03-2022 01-06-2023 Αρτέμιδος
825
Κλαδεύσεις κοπές επικίνδυνων δέντρων και συντήρησης πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σπάτων (2022)
116.940 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-03-2022 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
824
Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων
678 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2022 11-03-2022 01-06-2023
823
Κατασκευή περιπτέρου για την συμμετοχή στην έκθεση τροφίμων και ποτών FOOD EXPO
148.453 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-02-2022 01-06-2023
822
Υπηρεσίες διοργάνωσης για την συμμετοχή του Δήμου Σπάτων στην έκθεση τροφίμων και ποτών FOOD EXPO
85.064 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-02-2022 01-06-2023
821
Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
59.768 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-10-2021 01-06-2023
820
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
133.278 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-10-2021 01-06-2023
819
Εργασίες διαμόρφωσης και διάστρωσης οδών σε περιοχές του Δήμου
36.989 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 25-10-2021 01-06-2023 Οδηγοί, Πεζοί
818
Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας
25.358 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 20-10-2021 01-06-2023
817
Προμήθεια ανοικτών απορριμματοκιβωτίων χωρητικότητας 24 κ.μ.
37.200 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 19-10-2021 01-06-2023
816
Προμήθεια και τοποθέτηση ναυαγοστωστικών βάθρων (παρατηρητήρια)
49.290 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 05-05-2021 01-06-2023 Αρτέμιδος
815
Προμήθεια προβολέων για τις εκδηλώσεις του Ο.Π.Π.&Π. «Ο Ξενοφών»
1.498 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-07-2021 01-06-2023
814
Διοργάνωση μουσικοχορευτικής παράστασης στις 19 Ιουλίου 2021
4.216 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 07-07-2021 01-06-2023
813
Χορήγηση ειδών περίθαλψης – διαβίωσης σε οικονομικά ασθενείς (2021)
29.254 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 08-07-2021 01-06-2023 Μαθητές, Οικον. ασθενείς
812
Προμήθεια εξοπλισμού των δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
15.447 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 10-11-2021 01-06-2023
811
Υπηρεσίες συμβουλίου δημοσιότητας και επικοινωνίας και διαχείρισης πράξης Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας για τη διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας
2.182 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 18-10-2021 01-06-2023
810
Προμήθεια εντύπων και διανομή σε Αρτέμιδα και Σπάτα για τον Απολογισμό Πεπραγμένων χρονικής περιόδου 01/0/2019 έως 31/08/2021
63.164 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 15-12-2021 01-06-2023
809
Προμήθεια μπαταριών UPS για τις πληροφοριακές εγκαταστάσεις του Δήμου
20.237 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 08-12-2021 01-06-2023
808
Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων ψύξης θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις του Δήμου
32.054 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-12-2021 01-06-2023
807
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τις μελέτες του έργου: Ανέγερση 7ου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Αρτέμιδος
360.218 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 15-12-2021 01-06-2023 Αρτέμιδος Μαθητές
806
Έλεγχος, προσαρμογή, ανανέωση και επέκταση της τυποποίησης των διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (2021)
15.872 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 16-12-2021 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
805
Προμήθεια Εμπορευματοκιβωτίων (containers)
44.640 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 10-11-2021 01-06-2023
804
Ανασύνταξη της υπ΄αριθμ.1/2004 πράξης εφαρμογής της ΠΕ 1-4 Πολεοδομικής Ενότητας του Ο.Τ. 224 της Δ.Ε. Σπάτων
24.500 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 03-12-2021 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
803
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2021 από Ορκωτό Λογιστή
9.500 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 18-11-2021 01-06-2023
801
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών (2021)
37.200 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 24-11-2021 01-06-2023
800
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα συντροφιάς (2021)
9.982 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 05-11-2021 01-06-2023
799
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος (2021)
4.450 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 06-07-2021 01-06-2023
798
Κατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος
827.712 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 09-09-2021 01-06-2023 Οδηγοί, Πεζοί
797
Προμήθεια καθιστικών πάγκων και κάδων απορριμμάτων (επίστηλων)
24.174 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 08-07-2021 01-06-2023
796
Διοργάνωση εκδήλωσης για τη βράβευση επιτυχόντων στα ΑΕΙ (2021)
8.283 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση 2021 08-12-2021 01-06-2023 Γονείς, Μαθητές
795
Μελετητικές υπηρεσίες για το έργο «Αποκατάσταση Ιστορικού Κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων»
14.374 € Υλοποιείται Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2021 06-10-2021 01-06-2023
794
Ενέργειες Προβολής και Προώθησης της Πράξης «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου και επανάχρησή του ως πολυχώρου πολιτισμού»
11.500 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 05-11-2021 01-06-2023
793
Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών (2021)
31.818 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 18-10-2021 01-06-2023
792
Υπηρεσίες τηλεματικής διαχείρισης του στόλου οχημάτων του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος (2021 - 2023)
36.430 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 13-10-2021 01-06-2023
791
Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για το στολισμό των οδών και των πλατειών του Δήμου (2021)
49.749 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-10-2021 01-06-2023
790
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων (2021)
179.992 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-10-2021 01-06-2023
789
Μετατόπισης στύλων ΔΕΗ για την υλοποίηση του έργου Κατασκευή Οδικού Δικτύου (οδού Μακεδονίας, Ελενας & Αγ. Σπυρίδωνος)
6.510 € Έναρξη Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 05-10-2021 01-06-2023 Αρτέμιδος
788
Συντήρηση του παλαιού Δημαρχείου Αρτέμιδος
34.571 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 05-10-2021 01-06-2023 Αρτέμιδος
787
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
74.400 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 28-09-2021 01-06-2023
786
Συντήρηση, καθαρισμός και στεγάνωση δεξαμενών ύδρευσης
46.712 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 24-09-2021 01-06-2023
785
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (2021 - 2023)
1.602.564 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 31-08-2021 01-06-2023
783
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (2021)
911.400 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Υπουργείο Εσωτερικών) 2021 10-08-2021 01-06-2023
782
Προμήθεια δικτυακών υλικών και ανταλλακτικών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (2021)
9.899 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 02-08-2021 01-06-2023
781
Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τα σιντριβάνια της Δ.Ε. Σπάτων
24.800 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 29-07-2021 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
780
Οπτικοποίηση και διαφάνεια των δράσεων του Δήμου (2020 - 2021)
12.400 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 21-07-2021 01-06-2023
779
Προμήθεια σκηνικών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου
2.480 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 08-07-2021 01-06-2023
778
Κατασκευή οδού Αγ. Γεωργίου
75.064 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2021 19-07-2021 01-06-2023
777
Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (2021)
36.876 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 16-09-2021 01-06-2023
776
Προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2021
37.187 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 06-07-2021 01-06-2023
775
Προμήθεια αναλωσίμων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και λοιπά μηχανήματα για τις υπηρεσίες του Δήμου (2021)
14.999 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 12-08-2021 01-06-2023
774
Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών και αναλωσίμων εκτύπωσης και παιδαγωγικού υλικού (2021)
40.776 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 12-08-2021 01-06-2023
773
Συντήρηση λογισμικού και προγραμμάτων για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών (2021)
3.968 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 16-09-2021 01-06-2023
772
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου (κατεπείγουσα για το 2021)
6.367 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 22-02-2021 01-06-2023
771
Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού (2021)
1.784 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 23-07-2021 01-06-2023
770
Προμήθεια ειδών καθαριότητας (2021)
213.241 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 14-07-2021 01-06-2023
769
Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 2021-2022
6.644 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 23-07-2021 01-06-2023
768
Συντήρηση παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών Δ.Ε. Σπάτων (2021)
29.566 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 02-07-2021 01-06-2023 Παιδιά
767
Συντήρηση παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών 2021
45.731 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 02-07-2021 01-06-2023 Παιδιά
766
Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου Αρτέμιδος
12.375 € Υλοποιείται Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2021 13-07-2021 01-06-2023
765
Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων και εορτών του Δήμου (2021)
2.480 € Έναρξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2021 22-10-2021 01-06-2023
764
Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων (2021)
99.976 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια 2021 02-07-2021 01-06-2023 Επιβάτες ΜΜΜ
763
Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού των εθνικών επετείων για το έτος 2021
18.211 € Έναρξη Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2021 20-07-2021 01-06-2023
762
Προμήθεια και τοποθέτηση πανό για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση 1821-2021
18.211 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 03-08-2021 01-06-2023
761
Εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών
241.760 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 14-07-2021 01-06-2023
760
Συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου για το 2021
17.447 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 17-06-2021 01-06-2023
759
Συντήρηση, επισκευή και ελαιοχρωματισμοί χώρων των Γυμνασίων και Λυκείων σχολείων του Δήμου (2021)
31.992 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 10-02-2021 01-06-2023 Μαθητές, Παιδιά
758
Συντήρηση, επισκευή και ελαιοχρωματισμοί χώρων των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων του Δήμου (2021).
23.620 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 26-01-2021 01-06-2023 Μαθητές, Παιδιά
757
Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών του Δήμου (2021)
142.516 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 21-04-2021 01-06-2023
756
Συντήρηση και επισκευή γεννητριών και ηλεκτρικών εργαλείων (2021)
5.000 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 11-05-2021 01-06-2023
755
Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων (2021).
4.991 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 07-06-2021 01-06-2023
753
Υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου για την ανέγερση του 4ου Δημοτικού Σχολείου
12 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 28-04-2021 01-06-2023
752
Προμήθεια προβολέων οικονομικού τύπου
74.400 € Έναρξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 24-05-2021 01-06-2023
751
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αποθήκη του Δήμου
10.931 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 11-06-2021 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
750
Προμήθεια 4 πυλώνων με βάση και 4 πίλαρ.
74.400 € Έναρξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια 2021 24-05-2021 01-06-2023
748
Καθαρισμός παραλιών για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2021).
24.800 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 23-06-2021 01-06-2023 Αρτέμιδος
747
Επισκευή περίφραξης γηπέδου 7Χ7 Σπάτων
22.320 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 03-06-2021 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
746
Αποκατάσταση εύφλεκτης ξηρής βιομάζας
23.033 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 11-05-2021 01-06-2023
743
Υπηρεσίες ψηφιακής επιχειρησιακής συνέχειας και ασφάλειας συστημάτων του συστήματος τηλε – ελέγχου τηλεχειρισμού, διαχείρισης εσωτερικού δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου
24.614 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 21-04-2021 01-06-2023
742
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2021
48.328 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 20-05-2021 01-06-2023
740
Προμήθεια υλικών σήμανσης για το οδικό δίκτυο (2021)
50.753 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 07-05-2021 01-06-2023
739
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού (2021).
12.369 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 12-08-2021 01-06-2023
738
Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.
132.906 € Υλοποιείται Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2021 09-03-2021 01-06-2023
737
Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αρτέμιδος (2021)
34.694 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 23-04-2021 01-06-2023 Παιδιά
736
Προμήθεια ειδικών μέτρων προστασίας εργασιών (2021).
27.273 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια 2021 07-05-2021 01-06-2023
735
Προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας προσωπικού (2021)
301.487 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 11-05-2021 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
734
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού του κορωνοϊού (επείγουσα).
20.679 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 21-05-2021 01-06-2023
733
Ηχοφωτιστική κάλυψη συναυλίας της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Σπάτων στις 3 Ιουλίου 2021
1.860 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 24-06-2021 01-06-2023
732
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2021).
3.060 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 12-01-2021 01-06-2023
731
Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
743.961 € Υλοποιείται Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2021 14-04-2021 01-06-2023
730
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών οικοδομικών υλικών (2021)
49.261 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια 2021 10-06-2021 01-06-2023
729
Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό του Δήμου για το 2021
2.061 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 03-03-2021 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
728
Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού των εθνικών επετείων για το έτος 2021
3.228 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2021 24-03-2021 01-06-2023
727
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
186 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 24-03-2021 01-06-2023
726
Διοργάνωση θερινών εκδηλώσεων (Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2021)
89.243 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2021 07-06-2021 01-06-2023 Αθλούμενοι, Αλλοδαποί, ΑμεΑ, Άνεργοι, Γονείς, Δημοτ. υπάλληλοι, Εθελοντές, Επιβάτες ΜΜΜ, Επιχειρηματίες, Ηλικιωμένοι, Ιδιωτ. υπάλληλοι, Μαθητές, Οδηγοί, Οικον. ασθενείς, Παιδιά, Πεζοί, Πολύτεκνοι
725
Συντήρηση εξοπλισμού λουομένων (2021)
43.068 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2021 06-04-2021 01-06-2023
724
Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας, σήμανσης ακτής και ενημέρωσης λουόμενων (2021)
12.124 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2021 30-03-2021 01-06-2023
723
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2021
30.684 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 19-09-2019 01-06-2023
721
Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων για τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)
15.798 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 01-12-2020 01-06-2023
720
Αντικατάσταση οδού Δημ.Σιδέρη λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης
73.498 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 30-12-2020 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
719
Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων σχετικά με τη νόσο SARS – COV-2 στο προσωπικό του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (κατεπείγουσα)
2.520 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 18-11-2020 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
716
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2020 από Ορκωτό Λογιστή
9.400 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 10-12-2020 01-06-2023
715
Χριστουγεννιάτικες δράσεις του οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2020)
38.485 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση 2020 04-12-2020 01-06-2023
714
Κατασκευή module για διασύνδεση εφαρμογής ΤΑΠ με govhub της ΚΕΔΕ
4.960 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 02-12-2020 01-06-2023
713
Μεταφορά και αναβάθμιση του ιστότοτοπου και του mail server του Δήμου
24.676 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 10-12-2020 01-06-2023
712
Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών ύδρευσης (2020)
24.460 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 16-12-2020 01-06-2023
711
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» (Πολυετής δράση)
3.365 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 11-11-2020 01-06-2023
710
Κατεπείγουσα Προμήθεια Rapid Test Ag (Αντιγόνου) έναντι Covid-19
3.760 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 11-11-2020 01-06-2023
709
Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για το στολισμό των οδών και των πλατειών του Δήμου (2020)
4.981 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 09-12-2020 01-06-2023
708
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις υπηρεσίες του Δήμου (2020)
13.080 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 11-12-2020 01-06-2023
707
Συντήρηση αντλιοστασίων και προμήθεια των απαραίτητων υλικών του Δήμου για το 2020
26.122 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 22-12-2020 01-06-2023
706
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής στο γήπεδο Αρτέμιδος
3.745 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 24-09-2020 01-06-2023
705
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και εξοπλισμού της βιβλιοθήκης του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
1.996 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 02-12-2020 01-06-2023
704
Προμήθεια βιβλίων της Δανειστικής βιβλιοθήκης του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2020)
2.384 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 07-07-2020 01-06-2023
702
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2021 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
11.309 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 23-12-2020 01-06-2023
701
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2021 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
14.880 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 03-12-2020 01-06-2023
700
Προμήθεια αναλωσίμων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και λοιπά μηχανήματα για τις υπηρεσίες του Δήμου (2020)
19.017 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 13-11-2020 01-06-2023
699
Κατεπείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
9.176 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 14-07-2020 01-06-2023
698
Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού για τα αδεσποτα ζώα συντροφιάς
12.496 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 29-12-2020 01-06-2023
697
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του οργανισμού «Η Άρτεμις»
23.236 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-09-2020 01-06-2023
696
Έλεγχος ισολογισμού για τον Οργανισμό «Ο Ξενοφών» για το έτος 2020
2.480 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 22-12-2020 01-06-2023
695
Υπηρεσίες συλλογής, διαταξινόμησης και επεξεργασίας δεδομένων για την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών του Δήμου
24.800 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία 2020 04-12-2020 01-06-2023
694
Έλεγχος ισολογισμού για τον Αθλητικό Οργανισμό «Η Άρτεμις» για τα έτη 2018, 2019 και 2020
7.440 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 20-10-2020 01-06-2023
693
Προμήθεια εμβολίων για τους εργαζόμενους του Δήμου
2.846 € Υλοποιείται Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 03-12-2020 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
692
Υπηρεσίες συμβούλου κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου έως και την έναρξη των εργασιών αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων
13.585 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία 2020 21-12-2020 01-06-2023
691
Προμήθεια ψηφιακού υλικού για τις ανάγκες ενίσχυσης των υποδομών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
15.008 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 17-09-2020 01-06-2023 Αρτέμιδος Μαθητές
690
Υπηρεσίες οικομοτεχνικής ανάλυσης βιωσιμώτητας για την ίδρυση αναπτυξιακού οργανισμού Ο.Τ.Α.
3.100 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 17-12-2020 01-06-2023
689
Επέκταση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος digitrack
21.415 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 03-12-2020 01-06-2023
688
Οικονομοτεχνική μελέτη για την αξιοποίηση υποδομών αθλητισμού του Δήμου
19.500 € Ολοκληρωμένο Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2020 02-11-2020 01-06-2023 Αθλούμενοι
687
Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης 2020-2023»
36.000 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 18-12-2020 01-06-2023
686
Συντήρηση, επισκευή και ελαιοχρωματισμοί χώρων των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων του Δήμου (2020)
42.880 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 13-08-2020 01-06-2023 Μαθητές
685
Προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (2020)
24.793 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-09-2020 01-06-2023 Αθλούμενοι
684
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, εξαρτημάτων και φωτιστικών σωμάτων για την 25η Μαρτίου (2020)
71.145 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 29-09-2020 01-06-2023
683
Δημιουργία ιστοσελίδας για τον οργανισμό «Ο Ξενοφών»
1.550 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 11-12-2020 01-06-2023
682
Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος Δημοτικής Αστυνομίας
14.998 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 30-11-2020 01-06-2023
680
Ενημέρωση ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης και ελέγχου για τις δράσεις του Δήμου (2019 - 2020)
24.800 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 09-08-2020 01-06-2023
679
Προμήθεια (κατεπείγουσα) μασκών προστασίας προσώπου και λοιπών προστατευτικών μέσων προσωπικού του Δήμου για την εφαρμογή μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού Covid -19
5.858 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 14-10-2020 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
678
Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και μελανιών για εκτυπωτές, γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2020)
5.035 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 23-09-2020 01-06-2023
677
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ένδυσης για τους υπαλλήλους του Δήμου (2020)
588.272 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 07-08-2020 01-06-2023
676
Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου, των οργανισμών «Ο Ξενοφών» και η «Η Άρτεμις» και των Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2020)
338.068 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-06-2020 01-06-2023
675
Απολύμανση κτιρίων και εγκαταστάσεων του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» λόγω COVID 19
3.000 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 16-09-2020 01-06-2023
674
Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για κάδους (2020)
2.480 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 07-08-2020 01-06-2023
673
Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού και υπολογιστών για τις ανάγκες του οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2020)
1.829 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 21-09-2020 01-06-2023
672
Εργασίες συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου Αρτέμιδος
19.524 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 05-08-2020 01-06-2023 Αρτέμιδος Αθλούμενοι
671
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερέων αποβλήτων (ΤΣΔΑ)
24.254 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 09-09-2020 01-06-2023
670
Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις δομές του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
885 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-06-2020 01-06-2023
669
Προμήθεια εξοπλισμού για τα κοιμητήρια του Δήμου
5.699 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 24-07-2020 01-06-2023
668
Ενημέρωση και προβολή για τις εκδηλώσεις του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2020)
4.500 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 04-08-2020 01-06-2023
667
Προμήθεια φορητών πομποδεκτών vhf και λοιπού εξοπλισμού για τη Δημοτική Αστυνομία (2020)
4.444 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 21-07-2020 01-06-2023
666
Προμήθεια συστημάτων ανίχνευσης θερμοκρασίας
6.510 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 07-08-2020 01-06-2023
665
Προμήθεια εξοπλισμού (κατεπείγουσα) για την λήψη μέτρων διάδοσης του COVID-19
17.892 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 28-07-2020 01-06-2023
664
Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2020»
175.181 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2020 13-07-2020 01-06-2023
663
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου (κατεπείγουσα για το 2020)
14.392 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 21-07-2020 01-06-2023
662
Διαφημιστική καμπάνια για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς
19.008 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 02-07-2020 01-06-2023
661
Δημιουργία ντοκιμαντέρ - αφιέρωμα στον Χρήστο Μπέκα σε συνεργασία με το σύλλογο «Το Τέταρτο Κουδούνι»
4.774 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2020 02-07-2020 01-06-2023
660
Προμήθεια επιτραπέζιων παιγνιδιών για τις δομές του Δήμου
1.339 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 21-05-2020 01-06-2023 Μαθητές, Παιδιά
659
Οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της λειτουργίας του λογιστηρίου του Δήμου (2020 - 2021)
19.840 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 25-09-2020 01-06-2023
658
Αναβάθμιση λογισμικών αποθήκης και πρωτοκόλλου του Δήμου
25.048 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 09-06-2020 01-06-2023
657
Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας, σήμανσης ακτής και ενημέρωσης λουόμενων (2020)
8.243 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 02-06-2020 01-06-2023 Αρτέμιδος
656
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων και φορητών καροτσιών οδοκαθαριστών (2020)
99.892 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 24-06-2020 01-06-2023
655
Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (2020)
11.312 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 01-07-2020 01-06-2023
654
Προμήθεια και τοποθέτηση σημαντήρων
6.728 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 18-06-2020 01-06-2023 Αρτέμιδος
653
Προμήθεια συστημάτων ήχου για τις ανάγκες του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
2.976 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 30-06-2020 01-06-2023
652
Προμήθεια υλικών αναβάθμισής συστήματος επιτήρησης πυρκαγιών υπαίθρου
11.998 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 08-09-2020 01-06-2023
651
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (2020)
1.176 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-06-2020 01-06-2023
650
Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος (2020)
239.906 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-06-2020 01-06-2023
649
Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου (2020)
61.372 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 12-06-2020 01-06-2023
648
Προμήθεια οικοδομικών υλικών (2020)
14.743 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 12-06-2020 01-06-2023
647
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2020
46.362 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 15-05-2020 01-06-2023
646
Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων (2020)
17.447 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 28-05-2020 01-06-2023
645
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού
43.474 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 21-05-2020 01-06-2023
644
Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό του Δήμου για το 2020
19.464 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 13-05-2020 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
643
Αποκατάσταση γέφυρας - περάσματος αγροτικής οδού στην περιοχή Σκίμθι της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων (επείγουσα)
47.228 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 31-03-2020 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Οδηγοί
642
Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας (2020)
5.960 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 04-05-2020 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
641
Προμήθεια βιβλίων για τη σχολική βιβλιοθήκη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος
1.076 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 12-03-2020 01-06-2023 Αρτέμιδος Μαθητές
640
Προμήθεια ψεκαστικού συγκροτήματος για τις ανάγκες απολύμανσης οδών - πλατειών του Δήμου
663 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 14-04-2020 01-06-2023
639
Κατεπείγουσα απολύμανση –μικροβιοκτονία για την προληπτική αντιμετώπιση του κορωναϊού COVID-19
27.166 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 14-04-2020 01-06-2023
638
Υπηρεσίες κατάρτισης περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για το έτος 2020 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
2.500 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 12-05-2020 01-06-2023
637
Προμήθεια και συντήρηση λογισμικού ολοκληρωμένης διαχείρισης παιδικών σταθμών
3.472 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-04-2020 01-06-2023
636
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2020 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
11.309 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 12-05-2020 01-06-2023
635
Καθαρισμός παραλιών για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2020)
24.552 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 16-04-2020 01-06-2023 Αρτέμιδος
634
Συντήρηση και επισκευή (επείγουσα) μηχανικών μερών (πλαισίων) των οχημάτων του Δήμου (2020)
160.687 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 03-06-2020 01-06-2023
633
Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών του Δήμου (2020)
40.000 € Έναρξη Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 13-05-2020 01-06-2023
632
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος
20.534 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 29-04-2020 01-06-2023
630
Συντήρηση και επισκευή ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου (2020 - 2021)
12.768 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 13-05-2020 01-06-2023
629
Προμήθεια λογισμικού και προγραμμάτων (κατεπείγουσα) για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
29.264 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 15-04-2020 01-06-2023 Οικον. ασθενείς
628
Προμήθεια ζωοτροφών (για ενήλικος σκύλους και γάτες καθώς και για κουτάβια) για το 2020
9.970 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 08-05-2020 01-06-2023
626
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (2020-2021)
124.958 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 06-05-2020 01-06-2023
625
Συνδρομή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία» για την ακτή «Λίμνη» και την ακτή «Διασταύρωση» (Πολυετής δράση)
1.720 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 28-04-2020 01-06-2023 Αρτέμιδος
624
Κατασκευή αγροτικών οδών σε περιοχές του Δήμου
469.599 € Υλοποιείται Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2020 13-04-2020 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
623
Προμήθεια ενημερώσεων - αναβαθμίσεων του λογισμικού προστασίας από ιούς (antivirus) για τις υπηρεσίες του Δήμου (2020)
4.774 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 09-04-2020 01-06-2023
621
Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, των ΚΑΠΗ, των ΚΗΦΗ και του Κοινωνικού Παντοπωλείου (2020)
131.140 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 20-03-2020 01-06-2023 Ηλικιωμένοι, Οικον. ασθενείς, Παιδιά
620
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (2020 - 2021)
492.361 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 31-03-2020 01-06-2023
619
Προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου (2020 - 2021)
86.162 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 26-03-2020 01-06-2023
618
Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων) των οχημάτων του Δήμου (2020-2021)
571.585 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 08-04-2020 01-06-2023
617
Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού του κορωνοϊού
19.606 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 02-04-2020 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
616
Κατεπείγουσα προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων-απολυμαντικών και ιατρικών αναλωσίμων
27.088 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 03-04-2020 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
615
Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού για την επίτευξη εξ αποστάσεως εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου
38.328 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 27-03-2020 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
614
Κατεπείγουσα προμήθεια προστατευτικών προσώπου για το προσωπικού του Δήμου
6.200 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 18-03-2020 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
613
Συλλογή, διαταξινόμηση και ψηφιακή καταχώρηση δεδομένων των Π.Ε. 1,2,3 και 5 της Δ.Ε Αρτέμιδος για διέλευση αγωγών ΕΥΔΑΠ
22.320 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 27-03-2020 01-06-2023 Αρτέμιδος
612
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2020
24.317 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 12-03-2020 01-06-2023
611
Προμήθεια USB TOKEN για ψηφιακή υπογραφή
2.778 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 15-02-2019 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
610
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2020)
800 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 18-02-2020 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
608
Προμήθεια καθαριστικών και απολυμαντικών υγρών (κατεπείγουσα)
2.165 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 28-02-2020 01-06-2023
607
Εργασίες εσωτερικής καλωδίωσης & υπογειοποίησης τηλεφωνικών γραμμών και εγκατάστασης οπτικής ίνας για το Δημαρχείο Αρτέμιδος
15.934 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 20-12-2019 01-06-2023
606
Επισκευές και μικροέργα αποχέτευσης ομβρίων και στις 2 Δημοτικές Ενότητες (2020)
13.536 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 12-02-2020 01-06-2023
605
Συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων σε κτίρια του Δήμου (2019 - 2020)
14.510 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 30-12-2019 01-06-2023
604
Συντήρηση, επισκευές, ελαιοχρωματισμοί και διάφορες εργασίες στους χώρους των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου (2020)
49.943 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2020 06-02-2020 01-06-2023 Μαθητές
603
Προμήθεια συσκευής διασκορπισμού αλατιού (αλατοδιανομέας)
4.315 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2020 27-01-2020 01-06-2023
601
Διοργάνωση Χορωδιακής Συνάντησης 2020
1.860 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 24-12-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
599
Προμήθεια φακέλων ειδοποιήσεων και μηχανογραφημένου χαρτιού ειδοποιήσεων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης (2019 - 2020)
22.345 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 05-12-2019 01-06-2023
598
Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής ορχήστρας του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
918 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 16-12-2019 01-06-2023
597
Προμήθεια λυόμενων κερκίδων (2019 - 2020)
20.832 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-12-2019 01-06-2023 Αθλούμενοι
595
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2020 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
11.780 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-12-2019 01-06-2023
593
Διοργάνωση εκδήλωσης για τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2018 - 2019
9.999 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 05-12-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος Γονείς, Μαθητές
592
Διοργάνωση 2 μουσικοθεατρικών παραστάσεων του οργανισμού «Ο Ξενοφών» σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι Σπάτων «Σκηνοβάτες» προς τιμήν του Μάνου Ελευθερίου
5.269 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 02-12-2019 01-06-2023
591
Συντήρηση, επισκευή και ελαιοχρωματισμοί χώρων καθώς και προμήθεια εξοπλισμού των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων του Δήμου
51.317 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 02-09-2019 01-06-2023
590
Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών ύδρευσης (2019)
71.725 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-11-2019 01-06-2023
589
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (2019)
9.337 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 28-11-2019 01-06-2023
588
Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών (2019 - 2020)
33.542 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 29-11-2019 01-06-2023 Παιδιά
587
Παραγωγή - αφιέρωμα στον Χρήστο Μπέκα και διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης από τον οργανισμό «Ο Ξενοφών» σε συνεργασία με το Θεατρικό Σύλλογο «Το Τέταρτο Κουδούνι»
4.774 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 11-11-2019 01-06-2023
586
Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2019 με Χριστουγεννιάτικο Χωριό, εκδηλώσεις και δραστηριότητες
35.985 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 25-11-2019 01-06-2023 Γονείς, Παιδιά
585
Προμήθεια ειδών καθαριότητας (2019 - 2020)
59.609 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 16-02-2019 01-06-2023
584
Συντήρηση, επισκευή και ελαιοχρωματισμοί χώρων των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου (2019)
7.234 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 04-11-2019 01-06-2023
583
Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017, 2018 και 2019 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
16.000 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 11-11-2019 01-06-2023
582
Συντήρηση πρασίνου για την περιοχή της Χριστούπολης Σπάτων (2019 - 2020)
11.270 € Έναρξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-05-2019 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
581
Συντήρηση εξοπλισμού λουομένων (Πολυετής δράση)
17.360 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 14-10-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
579
Συντήρηση και αναβάθμιση δικτύου δεδομένων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τα γραφεία καθηγητών σε σχολεία του Δήμου
3.447 € Υλοποιείται Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 11-10-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
578
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εξαρτημάτων (2019)
71.696 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 30-09-2019 01-06-2023
577
Προμήθεια επίπλων για τη βιβλιοθήκη του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
22.859 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-09-2019 01-06-2023
576
Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας
4.830 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 23-07-2019 01-06-2023
575
Προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
1.860 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 08-11-2019 01-06-2023
573
Διοργάνωση της Βραδιάς Τσίπουρου 2019 σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ηπειρωτών Αρτέμιδος
2.480 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 05-11-2019 01-06-2023
572
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2019 από Ορκωτό Λογιστή
8.928 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 07-11-2019 01-06-2023
570
Αποκατάσταση συστήματος ύδρευσης επί του ρέματος Πικερμίου (κατεπείγουσα)
14.582 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 12-11-2019 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
569
Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας (2019)
2.295 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-09-2019 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
568
Μεταφορά και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από την έδρα του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» στο λιμάνι Αρτέμιδος & επιστροφή αυτών
186 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 18-09-2019 01-06-2023
567
Προμήθεια γραφικής ύλης, υλικών και αναλωσίμων εκτύπωσης και παιδαγωγικού υλικού (2019)
29.328 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 09-09-2019 01-06-2023
566
Μουσική συναυλία του Αθλητικού Οργανισμού «Άρτεμις» σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Ο Ξενοφών»
500 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 30-08-2019 01-06-2023
564
Προμήθεια καμερών ασφαλείας και λοιπού εξοπλισμού
24.155 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 10-09-2019 01-06-2023
563
Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και μελανιών για εκτυπωτές για τις ανάγκες του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2019)
4.896 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 10-09-2019 01-06-2023
562
Εκδήλωση τελετής ορκωμοσίας νέας Δημοτικής Αρχής
2.151 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 27-08-2019 01-06-2023
560
Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
6.659 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 02-01-2019 01-06-2023
557
Ηχητική κάλυψη του χορωδιακού φεστιβάλ που διοργανώνει ο οργανισμός «Ο Ξενοφών»
992 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 15-05-2019 01-06-2023
556
Ενοικίαση τουριστικού λεωφορείου για την μεταφορά της χορωδίας του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
1.240 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-04-2019 01-06-2023
555
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του οργανισμού «Η Άρτεμις» (2019)
3.381 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 21-01-2019 01-06-2023
554
Μουσική συναυλία του Αθλητικού Οργανισμού «Άρτεμις» σε συνεργασία με τον Οργανισμό «Ο Ξενοφών»
8.060 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 30-07-2019 01-06-2023
553
Ενοικίαση γεννήτριας και καρεκλών για τις ανάγκες των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
3.000 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 24-07-2019 01-06-2023
552
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο «Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας»
7.657 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-04-2019 01-06-2023
551
Συντήρηση αντλιοστασίων και προμήθεια των απαραίτητων υλικών του Δήμου για το 2019
24.406 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 30-07-2019 01-06-2023
550
Διοργάνωση λαϊκής βραδιάς για την 3η Γιορτή Κρασιού 2019 από τον οργανισμό «Ο Ξενοφών»
15.000 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 30-07-2019 01-06-2023
549
Διοργάνωση παιδικού μιούζικαλ στις 25 Αυγούστου 2019 από τον οργανισμό «Ο Ξενοφών»
2.232 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 24-07-2019 01-06-2023 Γονείς, Παιδιά
548
Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενής (container)
29.996 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 16-07-2019 01-06-2023
547
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών οικοδομικών υλικών (2019)
14.994 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 25-07-2019 01-06-2023
545
Επισκευή και αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών
24.664 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 25-07-2019 01-06-2023
544
Προμήθεια υλικών σήμανσης, διαγραμμίσεων και ειδικών μέτρων προστασίας εργασιών (2019)
51.203 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-07-2019 01-06-2023
543
Ηχητική κάλυψη θεατρικών παραστάσεων που διοργανώνει ο οργανισμός «Ο Ξενοφών» (καλοκαίρι 2019)
992 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 15-05-2019 01-06-2023
542
Διοργάνωση της παιδικής θεατρικής παράστασης «Πήτερ Παν» στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ιουλίου 2019
4.340 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 09-07-2019 01-06-2023 Παιδιά
541
Διοργάνωση της Συναυλίας Αυγουστιάτικης Πανσελήνου με τον Διονύση Σαββόπουλο στις 19 Αυγούστου 2019
15.000 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 15-07-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
540
Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
66.247 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 18-07-2019 01-06-2023
539
Διοργάνωση της 4η Γιορτής Σαρδέλας με μουσικοχορευτική γιορτή - νησιώτικη βραδιά στις 3 Αυγούστου 2019
10.000 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 15-07-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
538
Ηχητική κάλυψη για αθλητικές εκδηλώσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (2019)
1.736 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-05-2019 01-06-2023
537
Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι» για το 2019
14.580 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 24-07-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
536
Διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Οιδίπους Τύραννος» στο πλαίσιο των «Βραυρωνείων 2019»
19.220 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 15-07-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
535
Προβολή των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου
3.471 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 08-07-2019 01-06-2023
534
Προμήθεια υλικών οργάνωσης ακτών και εξυπηρέτησης λουόμενων (2019)
8.420 € Έναρξη Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος ΑμεΑ, Γονείς, Παιδιά
532
Μίσθωση χημικών τουαλετών (2019 - 2020)
42.201 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 27-03-2019 01-06-2023
531
Συνδέσεις παροχών με το δίκτυο ύδρευσης (Πολυετής δράση)
61.237 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 01-06-2023
530
Διοργάνωση του 4ου Open Air Film Festival (2019)
2.500 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 09-07-2019 01-06-2023
529
Προμήθεια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
3.962 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 07-06-2019 01-06-2023
527
Φόρτωση, μεταφορά και διαχείριση κλαδιών, ογκωδών αναμεμειγμένων στερεών αποβλήτων (επείγουσα)
72.540 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 01-06-2023
526
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών (2019 - 2020)
30.274 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 24-06-2019 01-06-2023
525
Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος (2019)
109.883 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 26-06-2019 01-06-2023
524
Διοργάνωση συναυλίας με τους The ROCKNET band στις 27 Ιουλίου 2019 στο Λιμάνι Αρτέμιδος
5.000 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 08-07-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
523
Ενοικίαση οικίσκων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του οργανισμού «Ο Ξενοφών» για Ιούλιο - Αύγουστο 2019
2.000 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-07-2019 01-06-2023
522
Συνδιοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης του οργανισμού «Ο Ξενοφών» με τον Σύλλογο Ηπειρωτών Σπάτων-Αρτέμιδος στις 26 Ιουλίου 2019
7.762 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 03-07-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
521
Συνδιοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης του οργανισμού «Ο Ξενοφών» με τον Σύλλογο Πελοποννησίων «Ο Μωριάς» στις 20 Ιουλίου 2019
7.088 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 03-07-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
520
Συνδιοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης του οργανισμού «Ο Ξενοφών» με τον Σύλλογο Κρητών Σπάτων-Αρτέμιδος στις 13 Ιουλίου 2019
5.760 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 04-07-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
519
Διοργάνωση της παιδικής θεατρικής παράστασης «Βαλς με τα παραμύθια» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού της Αγίας Μαρίνας (2019)
4.100 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 05-07-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος Παιδιά
518
Εργασίες επισκευής επιχρισμάτων στο γήπεδο της Αρτέμιδος
24.000 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 24-06-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
517
Οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της λειτουργίας του λογιστηρίου του Δήμου (2019)
19.716 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 26-06-2019 01-06-2023
516
Απεντόμωση - μυοκτονία - απολύμανση στα κτίρια του οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2019)
905 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 27-06-2019 01-06-2023
515
Διοργάνωση του 15ου Εαρινού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου (17 - 23 Ιουνίου 2019) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων
595 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 12-06-2019 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
514
Ενοικίαση εξεδρών για τις Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις 2019 του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
24.676 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-06-2019 01-06-2023
513
Διοργάνωση καλλιτεχνικού διαγωνισμού στα σχολεία
4.884 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 10-05-2019 01-06-2023 Μαθητές
512
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2019
46.902 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 23-04-2019 01-06-2023
511
Προμήθεια (κατεπείγουσα) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
3.534 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 21-05-2019 01-06-2023
510
Ηχοφωτιστική κάλυψη των παραστάσεων του Θεατρικού Συλλόγου «Τέταρτο κουδούνι» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
1.860 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 02-07-2019 01-06-2023
509
Προμήθεια ηχητικών, φωτεινών μέσων και ασυρμάτων για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας
8.903 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια 2019 04-06-2019 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
508
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες LED) για τις ανάγκες του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2019)
2.619 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 06-06-2019 01-06-2023
507
Προμήθεια οικοδομικών υλικών (2019)
14.771 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 10-06-2019 01-06-2023
506
Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων
24.103 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 29-05-2019 01-06-2023
505
Περίφραξη και ετήσια συντήρηση γηπέδου
24.036 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 21-05-2019 01-06-2023 Αθλούμενοι
504
Διαφημιστική προβολή των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2019)
20.131 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-06-2019 01-06-2023
503
Ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2019)
19.530 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 11-06-2019 01-06-2023
502
Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2019)
15.252 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-06-2019 01-06-2023
501
Προμήθεια επιγραφών, πινακίδων και λοιπών υλικών για υπηρεσίες του Δήμου
2.982 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 31-05-2019 01-06-2023
500
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, ανταλλακτικών και δικτυακού υλικού (2019) για τις ανάγκες του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
4.998 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 25-04-2019 01-06-2023
499
Απομάκρυνση φερτών υλών Λιμενίσκου Δημοτικού Ναυτικού Κέντρου
24.720 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 01-04-2019 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
498
Διοργάνωση συναυλίας με το συγκρότημα «Onirama» και τον Μύρωνα Στρατή στις 12 Ιουλίου 2019 στη Κεντρική Παραλία Αρτέμιδος
15.600 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 03-07-2019 01-06-2023 Αρτέμιδος
497
Διοργάνωση συναυλίας με την Ελληνική Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας στις 15 Ιουνίου 2019
9.300 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 11-06-2019 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
496
Παραδοσιακή ορχήστρα για τη συνοδεία του Λυκείου Ελληνίδων στα πλαίσια εκδηλώσεων του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
4.980 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 25-06-2019 01-06-2023 Μαθητές
495
Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην προετοιμασία της πρότασης πράξης του Δήμου για ένταξη στη δράση «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσια κτίρια»
23.659 € Ολοκληρωμένο Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2019 14-05-2019 01-06-2023
494
Εκπόνηση οδηγού προτύπων εργαλείων και μεθόδων για αναβάθμιση σχολικών αυλών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
24.155 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 30-04-2019 01-06-2023 Μαθητές
493
Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας & διατήρησης γηπέδου Αρτέμιδος – εκπαίδευση προσωπικού
23.808 € Υλοποιείται Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 21-05-2019 01-06-2023 Αθλούμενοι, Δημοτ. υπάλληλοι
492
Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου, υδραυλικών, σιδηρικών και εργαλείων για τις ανάγκες του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
3.428 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 30-05-2019 01-06-2023
490
Σίτιση εφορευτικών επιτροπών για τη διεξαγωγή εκλογών (26/05/2019 & 02/06/2019)
14.515 € Υλοποιείται Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 15-05-2019 01-06-2023
489
Προμήθεια εξοπλισμού ιατρικών μηχανημάτων για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
13.949 € Ολοκληρωμένο Δήμος Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 12-04-2019 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Ηλικιωμένοι
488
Απομάκρυνση φερτών υλικών και περίφραξη διατηρητέου μνημείου «Μετόχι - Βουρβά»
24.329 € Ολοκληρωμένο Δήμος Τεχνικό Έργο Ίδιοι πόροι 2019 27-03-2019 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
487
Προβολή εκπαιδευτικής ταινίας με θέμα το ηλιακό σύστημα στις 16 και 17 Μαΐου 2019
1.043 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 10-05-2019 01-06-2023 Μαθητές, Παιδιά
486
Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές (2019)
3.000 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 03-05-2019 01-06-2023
485
Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου για το 2019
37.468 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 22-04-2019 01-06-2023
484
Αθλητικής Διοργάνωση 2ος Γύρος Σπάτων (Ερχιέων) Αγώνας Δρόμου (2019)
2.500 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι, Παιδιά
483
Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού (2019) για τις ανάγκες του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
3.988 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 24-04-2019 01-06-2023
482
Προμήθεια μουσικών οργάνων και στολών για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής ορχήστρας του οργανισμού «Ο Ξενοφών» (Πολυετής δράση)
20.608 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 22-04-2019 01-06-2023
481
Εργασίες συντήρησης Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Σολωμού στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων
24.503 € Ολοκληρωμένο Δήμος Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2019 15-04-2019 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
480
Διοργάνωση εκδήλωσης για τα εγκαίνια παιδικών σταθμών
3.162 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 14-05-2019 01-06-2023 Γονείς, Παιδιά
479
Διοργάνωση εκδήλωσης για τα εγκαίνια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
1.786 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 05-04-2019 01-06-2023 Ηλικιωμένοι
478
Προμήθεια αναμνηστικών και μεταλλίων για τις εκδηλώσεις του οργανισμού «Η Άρτεμις»
4.464 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2019 20-03-2019 01-06-2023
477
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2019)
540 € Υλοποιείται Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 27-03-2019 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
476
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2019 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
11.780 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 01-06-2023
475
Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων και εορτών του Δήμου (2019)
5.406 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 15-03-2019 01-06-2023
474
Προμήθεια επιγραφών, επίπλων και λοιπών υλικών για κτίρια αθλητικών χώρων
2.615 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 25-10-2018 01-06-2023 Αθλούμενοι
473
Διοργάνωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το έτος 2019
48.212 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 11-02-2019 01-06-2023
472
Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση FOOD EXPO 2019
24.800 € Ολοκληρωμένο Δήμος Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2019 06-03-2019 01-06-2023
471
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2019
22.494 € Ολοκληρωμένο Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 10-01-2019 01-06-2023
470
Διοργάνωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το έτος 2018
Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 30-01-2018 01-06-2023 Παιδιά
469
Διοργάνωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το έτος 2017
Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 09-02-2017 01-06-2023 Παιδιά
465
Προμήθεια στερεοφωνικού συγκροτήματος τηλεόρασης βίντεο για τις ανάγκες του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις»
4.355 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 25-10-2018 01-06-2023
461
Προμήθεια μεταλλικής περίφραξης για τις ανάγκες του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
1.840 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 18-10-2018 01-06-2023
460
Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις»
4.127 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 20-09-2018 01-06-2023
456
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2019 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
9.920 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 01-06-2023
455
Προμήθεια αδρανών υλικών και σκυροδέματος για τις ανάγκες του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις»
9.860 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 22-11-2018 01-06-2023
454
Έλεγχος ισολογισμού για τον Αθλητικό Οργανισμό «Η Άρτεμις» για τα έτη 2015, 2016 και 2017
7.440 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-12-2018 01-06-2023
453
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Μουσικής Σχολής Σπάτων
5.000 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 10-12-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
449
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
2.220 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 05-06-2018 01-06-2023
446
Ενημέρωση και προβολή για τις εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
17.782 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 01-06-2023
445
Διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη στις 25 Ιουλίου 2018
4.340 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 25-06-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος
443
Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνικού εξοπλισμού για τη λειτουργία της κινηματογραφικής λέσχης «Αλίντα Δημητρίου» του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
3.848 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 01-06-2023
441
Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού «Βραυρώνεια 2018»
18.600 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος
438
Ενοικίαση εξεδρών για τις εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
14.384 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 25-06-2018 01-06-2023
437
Ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για τις εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
15.215 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 25-06-2018 01-06-2023
436
Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
10.038 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 02-07-2018 01-06-2023
435
Ηχητική κάλυψη για αθλητικές εκδηλώσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (2018)
1.488 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 01-06-2023
434
Φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
1.800 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 25-06-2018 01-06-2023
429
Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου – υλικών καλλιτεχνίας για τις ανάγκες του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (Πολυετής δράση)
3.659 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 23-07-2018 01-06-2023
428
Προμήθεια για την εφαρμογή Στατιστικά Κόμβου Διαλειτουργικότητας
2.852 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 29-03-2018 01-06-2023
426
Προμήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων και διαφημιστικών εντύπων για τον Αθλητικό Οργανισμό «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
9.312 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 07-03-2018 01-06-2023
425
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
3.050 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 26-03-2018 01-06-2023
424
Διοργάνωση του 14ου Εαρινού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου (Ιούνιος 2018)
620 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
423
Υπηρεσίες ενοικίασης εξέδρας, πλαστικών καθισμάτων και ηχοφωτιστικής κάλυψης για εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
17.422 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 01-06-2023
420
Στολισμός σε πλατείες και κτίρια για τη Πασχαλινή Περίοδο 2018
4.994 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 27-03-2018 01-06-2023
419
Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου για το 2018
15.252 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
418
Αποκατάστασης βλαβών συντήρησης αντλιοστασίου πυρόσβεσης κλειστού γηπέδου «Δ. Δημητρίου» (Πολυετής δράση)
10.997 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2018 07-03-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι
416
Προμήθεια ενός φορητού υπολογιστή για τις ανάγκες του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
916 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2018 26-03-2018 01-06-2023
415
Διοργάνωση θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο του προγράμματος Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές (2018)
1.860 € Υλοποιείται Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 01-06-2023 Αρτέμιδος
414
Συντήρηση πρασίνου για την περιοχή της Χριστούπολης Σπάτων (2018)
6.279 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
413
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2018 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
11.780 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-11-2017 01-06-2023
410
Προμήθεια γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (2017 - 2018)
1.214 € Έναρξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 23-10-2017 01-06-2023 Δημοτ. υπάλληλοι
409
Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014,2015 και 2016 του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
7.900 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 23-10-2017 01-06-2023
408
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, προγραμμάτων και μελανιών για τις ανάγκες του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
10.252 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 10-08-2017 01-06-2023
407
Έλεγχος ισολογισμού για τον Αθλητικό Οργανισμό «Η Άρτεμις» για τα έτη 2013 και 2014
4.960 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 16-06-2017 01-06-2023
406
Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
4.782 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 08-11-2017 01-06-2023 Αρτέμιδος
405
Συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρονικού πίνακα στο κλειστό γυμναστήριο του Δημοτικού Γηπέδου «Δ. Δημητρίου» στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων
868 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 27-03-2017 01-06-2023 Αθλούμενοι
404
Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου (Πολυετής δράση)
11.493 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 02-10-2017 01-06-2023
400
Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και μελανιών για εκτυπωτές, φωτογραφικού υλικού, γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2017)
3.580 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 07-11-2017 01-06-2023
399
Συντήρηση μηχανημάτων καθαρισμού του Δημοτικού Γηπέδου «Δ. Δημητρίου» στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων (2017)
6.225 € Υλοποιείται Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Συντήρηση-Επισκευή Ίδιοι πόροι 2017 16-06-2017 01-06-2023 Σπάτων - Λούτσας
398
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού
749 € Ολοκληρωμένο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Προμήθεια Ίδιοι πόροι 2017 16-06-2017 01-06-2023
397
Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού Αγίας Μαρίνας πολιούχου της Αρτέμιδος (2017)
6.374 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 01-06-2023 Αρτέμιδος
396
Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού «Βραυρώνεια 2017»
8.234 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Εκδήλωση Ίδιοι πόροι 2017 07-07-2017 01-06-2023 Αρτέμιδος
395
Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου για το 2017
15.651 € Ολοκληρωμένο Οργανισμός Παιδ