Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Υπηρεσίες"
( Δράσεις: 324 - Συνολικά: 20.821.725€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
1086
Κατασκευή οδών για αντιπυρική προστασία
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 28-11-2023 28-05-2024
1077
Μεταφορές – Μετακινήσεις των ηλικιωμένων κατοίκων – Μελών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 15-11-2023 28-05-2024 Ηλικιωμένοι
924
Καθαρισμός βλάστησης αλσών, κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων για αντιπυρική περιόδου για την επικράτεια του Δήμου (2022)
64.596 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 23-03-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
847
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών (2022)
1.095.335 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 21-04-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
622
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών (2020)
261.640 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 24-04-2020 28-05-2024
528
Πράξη εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες του Δήμου
3.251.280 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Περιφερειακό πρόγραμμα 2019 01-07-2019 28-05-2024
491
Καθαρισμός παραλιών για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2019)
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 28-05-2024 Αρτέμιδος
273
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους Δημότες (web services)
21.948 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-08-2018 28-05-2024
252
Καθαρισμός παραλιών για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2018)
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-06-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος
250
Υπηρεσίες παροχής φροντίδας για τους φιλοξενούμενους του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Πολυετής δράση)
1.091.294 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 15-06-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Ηλικιωμένοι
249
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2018
44.262 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-05-2018 28-05-2024
230
Μίσθωση ναυαγοσωστικού σκάφους για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις (2018)
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-06-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος
162
Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων παράκτιας ζώνης με χημικό έλεγχο ιζημάτων
19.809 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 10-05-2017 28-05-2024
161
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2017
46.044 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-05-2017 28-05-2024
130
Συνδρομή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία» για την ακτή «Λίμνη» και την ακτή «Διασταύρωση» για την κολυμβητική περίοδο του 2018
860 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 08-12-2017 28-05-2024 Αρτέμιδος
129
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών (Πολυετής δράση)
255.601 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-05-2017 28-05-2024
104
Καθαρισμός βλάστησης αλσών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (Πολυετής δράση)
290.603 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 28-05-2024
44
Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Πολυετής δράση)
287.070 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-06-2016 28-05-2024
41
Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Πολυετής δράση)
192.249 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-10-2016 28-05-2024
40
Καθαρισμός από φύκια για τις παραλίες της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (Πολυετής δράση)
70.955 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος
34
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών (Πολυετής δράση)
933.864 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος
30
Μίσθωση πούλμαν για τις μεταφορές - μετακινήσεις ηλικιωμένων κατοίκων - μελών ΚΑΠΗ του Δήμου (Πολυετής δράση)
24.063 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-10-2016 28-05-2024 Ηλικιωμένοι
14
Καταπολέμηση κουνουπιών σε φρεάτια ομβρίων (Πολυετής δράση)
38.632 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-05-2024
3
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2016
29.630 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 28-05-2024
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
1141
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 10-07-2023 28-05-2024
1137
Δημιουργία χώρων πρασίνου σε αστικές νησίδες
13 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι -0001 30-11--0001 28-05-2024
1135
Υπηρεσίες Συμβούλου κατάρτισης Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών(ΔηΣΜΕ) του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 21-07-2023 28-05-2024
1133
Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 21-07-2023 28-05-2024
1131
Ψηφιακός Οδηγός Πόλης Σπάτων
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 24-07-2023 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
1130
Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλωση, αποστολή λογαριασμών ύδρευσης & ένθετου εντύπου, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 20-07-2023 28-05-2024
1128
Υποστήριξη διαδικασίας καταγραφής και αξιολόγησης αεροπορικού θορύβου
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 31-07-2023 28-05-2024
1126
Ψηφιακός Οδηγός Πόλης Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 02-08-2023 28-05-2024 Αρτέμιδος
1125
Απολύμανση - Απεντόμωση Δημοτικών Κτιρίων & Παιδικών Σταθμών και Απολύμανση - Μικροβιοκτονία, Μυοκτονία Απολυμαντικών σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά έτους 2023
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 03-08-2023 28-05-2024
1123
Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 11-08-2023 28-05-2024
1122
Υπηρεσίες μαγνητοφώνησης - απομαγνητοφώνησης και οργάνωση τηλεδιασκέψεων των συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 11-08-2023 28-05-2024
1117
'Ελεγχος ποιότητος ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας κολυμβητικών υδάτων
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 31-08-2023 28-05-2024
1114
Προσφορά εδεσμάτων και ειδών catering στις εκδηλώσεις του Δήμου
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 14-09-2023 28-05-2024
1110
Υποστήριξη στη διενέργεια απογραφής της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 19-09-2023 28-05-2024
1105
Δημιουργία λευκώματος σε έντυπη μορφή καιηλεκτρονική διασύνδεση μέσω QR code της ιστορίας του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος.
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 04-10-2023 28-05-2024
1101
Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 17-10-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1098
Ανανέωση συνδρομής στις Υπηρεσίες Διαδικτύου FORIN
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024
1097
Ανανέωση συνδρομής για την Σύνδεση του Γεωδαιτικού δέκτη δορυφορικού εντοπισμού θέσης GNSS με το κέντρο συλλογής δεδομένων METRICA AE
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024
1096
Ανανέωση συνδρομής για την πρόσβαση στις Bάσεις Δεδομένων "ΔήμοςNet", "4412.gr", "epostirixis", "i-control" της ΔήμοςΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1095
Ανανέωση συνδρομής για την πρόσβαση του Δήμου στη Διαδικτυακή Εφαρμογή Ενημέρωσης Νομοθεσίας «Δομική Ενημέρωση Α.Ε.»
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1094
Ανανέωση συνδρομής, για την πρόσβαση στην πρότυπη δικτυακή συνδρομητική βάση (site) της εταιρείας "ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.".
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024
1093
Ανανέωση συνδρομής για την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Βάση Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024
1092
Ανανέωση συνδρομής για την αποστολή του περιοδικού «Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ»
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 29-11-2023 28-05-2024
1091
Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη φακέλου υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 31-10-2023 28-05-2024
1087
Δαπάνες Φιλοξενίας και Περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δ.Κ. Σπάτων
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 28-11-2023 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
1084
Προσαρμογή παιδικών σταθμών Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος στις προδιαγραφές του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης βάσει ΠΔ 99/2017
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 28-11-2023 28-05-2024
1082
Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος θέση Μαζαρέκο
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2223 22-11-2223 28-05-2024
1081
Υπηρεσία για συμμετοχή σε επιμόρφωση και κατάρτιση οδηγών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 15-11-2023 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
1080
Υποστήριξη και αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος Δημοτικής Αστυνομίας
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 15-11-2023 28-05-2024
1072
Εκσκαφικές Εργασίες στο πλαίσιο του υποέργου: "Δαπάνες Αρχαιολογίας για την κατασκευή Υδραυλικού Έργου απορροής ομβρίων στην περιοχή Γυαλού Σπάτων"
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 05-12-2023 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
1070
Oδική βοήθεια βαρέων ή άλλων οχημάτων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος 2023-2024
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία 2023 06-12-2023 28-05-2024
1068
Υπηρεσίες τηλεματικής διαχείρισης του στόλου οχημάτων του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία 2023 06-12-2023 28-05-2024
1056
Πλύσιμο οχημάτων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 02-06-2023 28-05-2024
1055
Μετάπτωση δεδομένων μισθοδοσίας των πρώην Δήμων και ΝΠΔΔ τους στο νέο λογισμικό του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 30-05-2023 28-05-2024
1044
Δαπάνες σίτισης των Δικαστικών Αντιπροσώπων, μελών Εφορευτικών Επιτροπών Εκλογών για το έτος 2023
6.711 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 10-05-2023 28-05-2024
1040
Καθαρισμός παραλιών Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας (2023)
71.920 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 04-05-2023 28-05-2024 Γονείς, Ηλικιωμένοι, Μαθητές, Παιδιά, Πεζοί
1035
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 03-05-2023 28-05-2024
1028
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών (2023)
1.061.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 18-04-2023 28-05-2024
1025
Συνδέσεις παροχών με το δίκτυο ύδρευσης (2023)
109.563 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 31-03-2023 28-05-2024
1022
Καταπολέμηση κουνουπιών σε κατοικημένες περιοχές του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (2023)
31.657 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 31-03-2023 28-05-2024
1021
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών (2023)
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 28-03-2023 28-05-2024
1020
Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 2023
52.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 24-03-2023 28-05-2024
1019
Κλαδεύσεις κοπές επικίνδυνων δέντρων και συντήρησης πρασίνου (2023)
208.429 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 22-03-2023 28-05-2024
1011
Καθαρισμός βλάστησης αλσών, κοινόχρηστων χώρων και ακινήτων για την επικράτεια του Δήμου (2023)
269.802 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 22-03-2023 28-05-2024
1006
Μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος για την εκσκαφή και επίχωση χανδάκων για τις ανάγκες του Τμήματος Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων (2023)
111.600 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 07-03-2023 28-05-2024
1005
Συμμετοχή στην «Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOODEXPO» του 2023
112.198 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 03-03-2023 28-05-2024
1004
Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου (2023)
87.816 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2023 15-02-2023 28-05-2024
1002
Υπηρεσίες Μουσειολόγου για την διαμόρφωση των αιθουσών Ιστορίας και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του πολυχώρου πολιτισμού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων
40.672 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 30-12-2022 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
1001
Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης και προγραμματισμού του Δήμου σε ζητήματα συγχηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
73.862 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-12-2022 28-05-2024
997
Καθαρισμός – εξυγίανση παρτεριών πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής – τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα
Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-12-2022 28-05-2024
994
Υπηρεσίες για την νομιμοποίηση – τακτοποίηση του γηπέδου Αρτέμιδος, Θέση Αλυκή
81.840 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-12-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
993
Έλεγχος, προσαρμογή, ανανέωση και επέκταση της τυποποίησης των διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (2022)
31.744 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 07-12-2022 28-05-2024
990
Συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου 2022-2023
37.498 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-11-2022 28-05-2024
989
Συνδρομή του Δήμου σε ηλεκτρονικά μέσα, εφημερίδες και εφαρμογές (2022)
41.099 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-11-2022 28-05-2024
981
Συντήρηση λογισμικών για τη λειτουργία των κοινωνικών δομών και τη διαχείριση των παιδικών σταθμών
33.331 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-11-2022 28-05-2024 Γονείς, Μαθητές, Παιδιά
978
Νομικές υπηρεσίες για το γήπεδο Αρτέμιδος (θέση Αλυκή)
27.280 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 26-10-2022 28-05-2024
977
Συντήρηση λογισμικού και προγραμμάτων για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και τη διαχείριση παιδικών σταθμών (2022)
16.740 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-10-2022 28-05-2024
971
Υποστήριξη υπηρεσιών του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος σε διαδικασίες αξιολόγησης σχεδίων και δράσεων αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου
39.680 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-10-2022 28-05-2024
969
Φιλοξενία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2022 και 2023
74.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 17-10-2022 28-05-2024
966
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2022 από Ορκωτό Λογιστή
39.680 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-10-2022 28-05-2024
965
Φιλοξενία και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς (2022)
74.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 10-10-2022 28-05-2024
963
Υπηρεσίες υποστήριξης της Υπηρεσίας Δόμησης
105.941 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 19-09-2022 28-05-2024
956
Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για ωρίμανση φακέλου προσαρμογής δημοτικών παιδικών σταθμών σε συγκεκριμένες προδιαγραφές
12.140 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 30-09-2022 28-05-2024
955
Υπηρεσία μίσθωσης μεταφορικών μέσων για εκδρομές των ΚΑΠΗ
13.424 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 26-09-2022 28-05-2024 Ηλικιωμένοι
954
Τεχνική εξυπηρέτηση αυτόματου συστήματος μηχανής εμφακέλωσης DI600 (2022)
8.011 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 22-09-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
953
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας (2022)
20.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-09-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
949
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη κατασκευή και επισκευή οδικού δικτύου (2022)
44.640 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-09-2022 28-05-2024
946
Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου και επανάχρησή του ως πολυχώρου πολιτισμού»
51.212 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-01-2022 28-05-2024
943
Μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος για την εκσκαφή και επίχωση χανδάκων για τις ανάγκες του Τμήματος Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων (2022)
47.188 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 09-08-2022 28-05-2024
942
Υπηρεσίες διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την σύνταξη και υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακός μετασχηματισμός ΟΤΑ»
65.100 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 05-08-2022 28-05-2024
941
Υπηρεσία εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινήτου για την αγορά ακινήτου για την στέγαση του 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρτέμιδας
1.389 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 03-08-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος Γονείς, Παιδιά
940
Εργασιες απολυμανσης - απεντομωσης Δημοτικών κτιρίων & παιδικών σταθμών (2022)
5.952 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 03-08-2022 28-05-2024
939
Υπηρεσίες μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης και οργάνωση τηλεδιασκέψεων των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος (2022)
59.768 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-07-2022 28-05-2024
934
Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης του κοιμητηρίου Αρτέμιδος
98.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 05-04-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
929
Υπηρεσίες Νομικής Βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες
8.998 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 18-01-2022 28-05-2024 Οικον. ασθενείς
928
Αποχιονισμός με χρήση μηχανήματος γκρέιντερ
1.860 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 10-02-2022 28-05-2024
925
Υπηρεσίες δημοσιότητας, επικοινωνίας και δικτύωση φορέων στο πλαίσιο της πράξης Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (2022)
23.622 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-07-2022 28-05-2024
922
Καταπολέμηση κουνουπιών σε φρεάτια ομβρίων του δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (2022)
6.480 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία 2022 06-05-2022 28-05-2024
918
Αναβαθμίσεις λογισμικών και πρωτοκόλλου του Δήμου (2022)
110.334 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 29-07-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
913
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών 2022 (επείγουσα)
544.590 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 24-05-2022 28-05-2024 Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
911
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για περιβαντολλογική αδειοδότητση του έργο «Βελτίωση αγροτικών οδών στην περιοχή Πελκέζι»
19.840 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-07-2022 28-05-2024 Οδηγοί, Πεζοί
910
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενων και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας κολυμβητικών υδάτων (2022)
150.257 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 12-01-2022 28-05-2024 Αθλούμενοι
909
Ετήσια αναβάθμιση κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (2022)
26.271 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 08-07-2022 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
908
Υπηρεσίες catering για την εκδήλωση προς την σχολή εφαρμοσμένων τεχνών και πολιτισμού τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Αττικής
992 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 07-07-2022 28-05-2024
903
Υπηρεσίες catering για την εκδήλωση παρουσίασης αρχιτεκτονικών εργασιών για το διατηρητέο μνημείο «Μετόχι Βούρβα»
1.984 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 28-06-2022 28-05-2024
892
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών & προμήθεια ανταλλακτικών Δ.Ε. Αρτέμιδος (2022)
111.600 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 09-06-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
890
Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών και προμήθεια ανταλλακτικών Δ.Ε. Σπάτων (2022)
107.136 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 09-06-2022 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Αθλούμενοι, Γονείς, Παιδιά
886
Παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (2022)
25.657 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 03-06-2022 28-05-2024
882
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη του έργου «αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας»
111.154 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 31-05-2022 28-05-2024
875
Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων Δ.Κ. Αρτέμιδος (2022)
70.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-05-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
873
Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων Δ.Κ. Σπάτων (2022)
84.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-05-2022 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
868
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση του έργου: «Ανέγερση του 3ου Γυμνασίου Αρτέμιδος»
110.845 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-05-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος Γονείς, Μαθητές
867
Υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας χώρων του Δήμου (2022)
147.039 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-05-2022 28-05-2024
865
Εργασίες μηχανουργείου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος 2022-2023
48.447 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 19-04-2022 28-05-2024
861
Υπηρεσίες για την καταπολέμηση κουνουπιών (2022)
24.106 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 10-05-2022 28-05-2024
853
Οπτικοποίηση και διαφάνεια των δράσεων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
74.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 04-05-2022 28-05-2024
850
Υπηρεσίες μουσειολόγου για την εφαρμογή του σχεδίου του πολυχώρου
10.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 10-03-2022 28-05-2024
846
Oδική βοήθεια βαρέων ή άλλων οχημάτων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (2022)
23.585 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 20-04-2022 28-05-2024
844
Απολύμανση - μικροβιοκτονία σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά (2022)
8.556 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 01-04-2022 28-05-2024
842
Συντήρηση - προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών και εξοπλισμού τηλεμετρίας και τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης
1.033.044 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 14-04-2022 28-05-2024
838
Καθαρισμός παραλιών Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδας (2022)
143.840 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 13-04-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
836
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών (2022)
593.414 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 14-03-2022 28-05-2024
833
Υπηρεσίες προβολής και προώθησης της πράξης αποκατάστασης ιστορικού κτιρίου 1ου δημοτικού σχολείου και επαναχρήση του ως πολυχώρου πολιτισμού
46.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 23-03-2022 28-05-2024
831
Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών
39.928 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 18-03-2022 28-05-2024
828
Ηχητική κάλυψη εθνικών επετείων παρέλασεις 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου 2022
8.581 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 18-03-2022 28-05-2024
826
Κλαδεύσεις κοπές επικίνδυνων δέντρων και συντήρησης πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (2022)
87.835 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-03-2022 28-05-2024 Αρτέμιδος
825
Κλαδεύσεις κοπές επικίνδυνων δέντρων και συντήρησης πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Σπάτων (2022)
116.940 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 02-03-2022 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
823
Κατασκευή περιπτέρου για την συμμετοχή στην έκθεση τροφίμων και ποτών FOOD EXPO
148.453 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-02-2022 28-05-2024
822
Υπηρεσίες διοργάνωσης για την συμμετοχή του Δήμου Σπάτων στην έκθεση τροφίμων και ποτών FOOD EXPO
85.064 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2022 25-02-2022 28-05-2024
814
Διοργάνωση μουσικοχορευτικής παράστασης στις 19 Ιουλίου 2021
4.216 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 07-07-2021 28-05-2024
811
Υπηρεσίες συμβουλίου δημοσιότητας και επικοινωνίας και διαχείρισης πράξης Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας για τη διοργάνωση διαδικτυακής ημερίδας
2.182 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 18-10-2021 28-05-2024
810
Προμήθεια εντύπων και διανομή σε Αρτέμιδα και Σπάτα για τον Απολογισμό Πεπραγμένων χρονικής περιόδου 01/0/2019 έως 31/08/2021
63.164 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 15-12-2021 28-05-2024
807
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τις μελέτες του έργου: Ανέγερση 7ου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Αρτέμιδος
360.218 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 15-12-2021 28-05-2024 Αρτέμιδος Μαθητές
806
Έλεγχος, προσαρμογή, ανανέωση και επέκταση της τυποποίησης των διαδικασιών οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (2021)
15.872 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 16-12-2021 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
804
Ανασύνταξη της υπ΄αριθμ.1/2004 πράξης εφαρμογής της ΠΕ 1-4 Πολεοδομικής Ενότητας του Ο.Τ. 224 της Δ.Ε. Σπάτων
24.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 03-12-2021 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
803
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2021 από Ορκωτό Λογιστή
9.500 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 18-11-2021 28-05-2024
801
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών και μπαζών (2021)
37.200 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 24-11-2021 28-05-2024
794
Ενέργειες Προβολής και Προώθησης της Πράξης «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου και επανάχρησή του ως πολυχώρου πολιτισμού»
11.500 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 05-11-2021 28-05-2024
792
Υπηρεσίες τηλεματικής διαχείρισης του στόλου οχημάτων του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος (2021 - 2023)
36.430 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 13-10-2021 28-05-2024
787
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
74.400 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 28-09-2021 28-05-2024
780
Οπτικοποίηση και διαφάνεια των δράσεων του Δήμου (2020 - 2021)
12.400 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 21-07-2021 28-05-2024
769
Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος 2021-2022
6.644 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 23-07-2021 28-05-2024
761
Εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών
241.760 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 14-07-2021 28-05-2024
753
Υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου για την ανέγερση του 4ου Δημοτικού Σχολείου
12 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 28-04-2021 28-05-2024
748
Καθαρισμός παραλιών για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2021).
24.800 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 23-06-2021 28-05-2024 Αρτέμιδος
746
Αποκατάσταση εύφλεκτης ξηρής βιομάζας
23.033 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 11-05-2021 28-05-2024
743
Υπηρεσίες ψηφιακής επιχειρησιακής συνέχειας και ασφάλειας συστημάτων του συστήματος τηλε – ελέγχου τηλεχειρισμού, διαχείρισης εσωτερικού δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου
24.614 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 21-04-2021 28-05-2024
742
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2021
48.328 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 20-05-2021 28-05-2024
733
Ηχοφωτιστική κάλυψη συναυλίας της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Σπάτων στις 3 Ιουλίου 2021
1.860 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 24-06-2021 28-05-2024
732
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2021).
3.060 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 12-01-2021 28-05-2024
731
Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
743.961 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 14-04-2021 28-05-2024
729
Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό του Δήμου για το 2021
2.061 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2021 03-03-2021 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
723
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2021
30.684 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 19-09-2019 28-05-2024
721
Υπηρεσίες υπεύθυνου προστασίας δεδομένων για τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)
15.798 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 01-12-2020 28-05-2024
719
Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων σχετικά με τη νόσο SARS – COV-2 στο προσωπικό του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (κατεπείγουσα)
2.520 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 18-11-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
716
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2020 από Ορκωτό Λογιστή
9.400 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 10-12-2020 28-05-2024
714
Κατασκευή module για διασύνδεση εφαρμογής ΤΑΠ με govhub της ΚΕΔΕ
4.960 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 02-12-2020 28-05-2024
713
Μεταφορά και αναβάθμιση του ιστότοτοπου και του mail server του Δήμου
24.676 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 10-12-2020 28-05-2024
702
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2021 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
11.309 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 23-12-2020 28-05-2024
701
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2021 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
14.880 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 03-12-2020 28-05-2024
696
Έλεγχος ισολογισμού για τον Οργανισμό «Ο Ξενοφών» για το έτος 2020
2.480 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 22-12-2020 28-05-2024
695
Υπηρεσίες συλλογής, διαταξινόμησης και επεξεργασίας δεδομένων για την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών του Δήμου
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2020 04-12-2020 28-05-2024
694
Έλεγχος ισολογισμού για τον Αθλητικό Οργανισμό «Η Άρτεμις» για τα έτη 2018, 2019 και 2020
7.440 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 20-10-2020 28-05-2024
692
Υπηρεσίες συμβούλου κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου έως και την έναρξη των εργασιών αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων
13.585 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία 2020 21-12-2020 28-05-2024
690
Υπηρεσίες οικομοτεχνικής ανάλυσης βιωσιμώτητας για την ίδρυση αναπτυξιακού οργανισμού Ο.Τ.Α.
3.100 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 17-12-2020 28-05-2024
689
Επέκταση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος digitrack
21.415 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 03-12-2020 28-05-2024
687
Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης 2020-2023»
36.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 18-12-2020 28-05-2024
683
Δημιουργία ιστοσελίδας για τον οργανισμό «Ο Ξενοφών»
1.550 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 11-12-2020 28-05-2024
682
Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος Δημοτικής Αστυνομίας
14.998 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 30-11-2020 28-05-2024
680
Ενημέρωση ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης και ελέγχου για τις δράσεις του Δήμου (2019 - 2020)
24.800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 09-08-2020 28-05-2024
675
Απολύμανση κτιρίων και εγκαταστάσεων του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» λόγω COVID 19
3.000 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 16-09-2020 28-05-2024
671
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερέων αποβλήτων (ΤΣΔΑ)
24.254 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 09-09-2020 28-05-2024
668
Ενημέρωση και προβολή για τις εκδηλώσεις του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2020)
4.500 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 04-08-2020 28-05-2024
662
Διαφημιστική καμπάνια για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς
19.008 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 02-07-2020 28-05-2024
659
Οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της λειτουργίας του λογιστηρίου του Δήμου (2020 - 2021)
19.840 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 25-09-2020 28-05-2024
658
Αναβάθμιση λογισμικών αποθήκης και πρωτοκόλλου του Δήμου
25.048 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 09-06-2020 28-05-2024
652
Προμήθεια υλικών αναβάθμισής συστήματος επιτήρησης πυρκαγιών υπαίθρου
11.998 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 08-09-2020 28-05-2024
647
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2020
46.362 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 15-05-2020 28-05-2024
644
Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό του Δήμου για το 2020
19.464 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 13-05-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
639
Κατεπείγουσα απολύμανση –μικροβιοκτονία για την προληπτική αντιμετώπιση του κορωναϊού COVID-19
27.166 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 14-04-2020 28-05-2024
638
Υπηρεσίες κατάρτισης περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για το έτος 2020 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
2.500 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 12-05-2020 28-05-2024
636
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2020 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
11.309 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 12-05-2020 28-05-2024
635
Καθαρισμός παραλιών για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2020)
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 16-04-2020 28-05-2024 Αρτέμιδος
632
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος
20.534 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 29-04-2020 28-05-2024
625
Συνδρομή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία» για την ακτή «Λίμνη» και την ακτή «Διασταύρωση» (Πολυετής δράση)
1.720 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 28-04-2020 28-05-2024 Αρτέμιδος
613
Συλλογή, διαταξινόμηση και ψηφιακή καταχώρηση δεδομένων των Π.Ε. 1,2,3 και 5 της Δ.Ε Αρτέμιδος για διέλευση αγωγών ΕΥΔΑΠ
22.320 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 27-03-2020 28-05-2024 Αρτέμιδος
612
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2020
24.317 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 12-03-2020 28-05-2024
610
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2020)
800 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2020 18-02-2020 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
598
Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής ορχήστρας του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
918 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 16-12-2019 28-05-2024
595
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2020 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
11.780 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-12-2019 28-05-2024
583
Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017, 2018 και 2019 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
16.000 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 11-11-2019 28-05-2024
582
Συντήρηση πρασίνου για την περιοχή της Χριστούπολης Σπάτων (2019 - 2020)
11.270 € Έναρξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-05-2019 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
572
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2019 από Ορκωτό Λογιστή
8.928 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 07-11-2019 28-05-2024
568
Μεταφορά και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από την έδρα του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» στο λιμάνι Αρτέμιδος & επιστροφή αυτών
186 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 18-09-2019 28-05-2024
560
Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
6.659 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 02-01-2019 28-05-2024
557
Ηχητική κάλυψη του χορωδιακού φεστιβάλ που διοργανώνει ο οργανισμός «Ο Ξενοφών»
992 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 15-05-2019 28-05-2024
556
Ενοικίαση τουριστικού λεωφορείου για την μεταφορά της χορωδίας του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
1.240 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-04-2019 28-05-2024
553
Ενοικίαση γεννήτριας και καρεκλών για τις ανάγκες των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
3.000 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 24-07-2019 28-05-2024
552
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο «Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας»
7.657 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-04-2019 28-05-2024
543
Ηχητική κάλυψη θεατρικών παραστάσεων που διοργανώνει ο οργανισμός «Ο Ξενοφών» (καλοκαίρι 2019)
992 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 15-05-2019 28-05-2024
538
Ηχητική κάλυψη για αθλητικές εκδηλώσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (2019)
1.736 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-05-2019 28-05-2024
535
Προβολή των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου
3.471 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 08-07-2019 28-05-2024
532
Μίσθωση χημικών τουαλετών (2019 - 2020)
42.201 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 27-03-2019 28-05-2024
527
Φόρτωση, μεταφορά και διαχείριση κλαδιών, ογκωδών αναμεμειγμένων στερεών αποβλήτων (επείγουσα)
72.540 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 28-05-2024
523
Ενοικίαση οικίσκων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του οργανισμού «Ο Ξενοφών» για Ιούλιο - Αύγουστο 2019
2.000 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-07-2019 28-05-2024
517
Οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της λειτουργίας του λογιστηρίου του Δήμου (2019)
19.716 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 26-06-2019 28-05-2024
516
Απεντόμωση - μυοκτονία - απολύμανση στα κτίρια του οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2019)
905 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 27-06-2019 28-05-2024
514
Ενοικίαση εξεδρών για τις Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις 2019 του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
24.676 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-06-2019 28-05-2024
512
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2019
46.902 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 23-04-2019 28-05-2024
510
Ηχοφωτιστική κάλυψη των παραστάσεων του Θεατρικού Συλλόγου «Τέταρτο κουδούνι» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
1.860 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 02-07-2019 28-05-2024
503
Ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2019)
19.530 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 11-06-2019 28-05-2024
502
Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2019)
15.252 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-06-2019 28-05-2024
496
Παραδοσιακή ορχήστρα για τη συνοδεία του Λυκείου Ελληνίδων στα πλαίσια εκδηλώσεων του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
4.980 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 25-06-2019 28-05-2024 Μαθητές
494
Εκπόνηση οδηγού προτύπων εργαλείων και μεθόδων για αναβάθμιση σχολικών αυλών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
24.155 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 30-04-2019 28-05-2024 Μαθητές
477
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2019)
540 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 27-03-2019 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
476
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2019 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
11.780 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 28-05-2024
475
Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων και εορτών του Δήμου (2019)
5.406 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 15-03-2019 28-05-2024
471
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2019
22.494 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 10-01-2019 28-05-2024
456
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2019 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
9.920 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 28-05-2024
454
Έλεγχος ισολογισμού για τον Αθλητικό Οργανισμό «Η Άρτεμις» για τα έτη 2015, 2016 και 2017
7.440 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-12-2018 28-05-2024
446
Ενημέρωση και προβολή για τις εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
17.782 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 28-05-2024
437
Ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για τις εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
15.215 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 25-06-2018 28-05-2024
436
Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
10.038 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 02-07-2018 28-05-2024
435
Ηχητική κάλυψη για αθλητικές εκδηλώσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (2018)
1.488 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 28-05-2024
434
Φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
1.800 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 25-06-2018 28-05-2024
423
Υπηρεσίες ενοικίασης εξέδρας, πλαστικών καθισμάτων και ηχοφωτιστικής κάλυψης για εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
17.422 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 28-05-2024
414
Συντήρηση πρασίνου για την περιοχή της Χριστούπολης Σπάτων (2018)
6.279 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
413
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2018 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
11.780 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-11-2017 28-05-2024
409
Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014,2015 και 2016 του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
7.900 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 23-10-2017 28-05-2024
407
Έλεγχος ισολογισμού για τον Αθλητικό Οργανισμό «Η Άρτεμις» για τα έτη 2013 και 2014
4.960 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 16-06-2017 28-05-2024
394
Συντήρηση πρασίνου και κλάδευση δένδρων στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις»
53.216 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 16-06-2017 28-05-2024
388
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2017 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
9.821 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-03-2017 28-05-2024
382
Υπηρεσίες μηχανογράφησης των μισθοδοτικών καταστάσεων του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
14.766 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 28-05-2024
380
Εκκένωση βόθρων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
10.680 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-05-2016 28-05-2024
379
Καθαρισμός φρεατίων στο γήπεδο «Δ.Δημητρίου»
452 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
365
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2017 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
8.842 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-12-2016 28-05-2024
364
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για τα έτη 2012 και 2015 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
14.880 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-09-2016 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
363
Τήρηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (Πολυετής δράση)
27.725 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 07-07-2016 28-05-2024
351
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2016 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
10.912 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-06-2016 28-05-2024
343
Αναβάθμιση των οικονομικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων των συστημάτων της οικονομικής διαχείρισης του «Ο Ξενοφών» (Πολυετής δράση)
27.900 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-06-2016 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
342
Υπηρεσίες έκδοσης των μισθοδοτικών καταστάσεων και των τρίμηνων περιοδικών δηλώσεων για το ΙΚΑ του προσωπικού του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (Πολυετής δράση)
15.723 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-06-2016 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
341
Αναβάθμιση, παραμετροποίηση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
19.567 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-05-2016 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
334
Υπηρεσίες ψηφιακής επεξεργασίας των κοινωφελών λειτουργιών του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών
20.088 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος
330
Έκδοση κτηματογραφικών διαγραμμάτων
11.782 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 15-10-2018 28-05-2024
322
Καθαρισμός οχημάτων του Δήμου (2018)
16.492 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-10-2018 28-05-2024
302
Συνδρομή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία» για την ακτή «Λίμνη» και την ακτή «Διασταύρωση» για την κολυμβητική περίοδο του 2019
860 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 10-12-2018 28-05-2024 Αρτέμιδος
291
Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-10-2018 28-05-2024
289
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 από Ορκωτό Λογιστή
8.928 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 05-11-2018 28-05-2024
288
Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος
2.790 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-11-2018 28-05-2024
287
Ετήσια τεχνική υποστήριξη οικονομικής - ταμειακής υπηρεσίας εφαρμογής μηχανογραφημένου συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Δήμου (2017 - 2018)
42.575 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 05-10-2018 28-05-2024
282
Λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη σύμμικτων στερεών αποβλήτων για λόγους πυροπροστασίας (κατεπείγουσα υπηρεσία)
86.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-08-2018 28-05-2024
280
Απεγκατάσταση, μεταφορά και επανατοποθέτηση (πάκτωση) χρηματοκιβωτίου
124 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 31-10-2018 28-05-2024
277
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης και ελέγχου για τις δράσεις του Δήμου
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 25-10-2018 28-05-2024
275
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)
19.344 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-08-2018 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
261
Οργάνωση και αξιολόγηση δράσεων διαλογής στην πηγή ανακύκλωσης και μεταφορά τεχνογνωσίας για υλοποίηση διαδημοτικής μονάδας κομποστοποίησης
23.166 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 24-07-2018 28-05-2024
258
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2018
37.781 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 23-01-2018 28-05-2024
246
Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης και προγραμματισμού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος σε ζητήματα συγχηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 στον τομέα κοινωνικής πολιτικής.
22.754 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-05-2018 28-05-2024
245
Μίσθωση πυροσβεστικού συγκροτήματος (Πολυετής δράση)
44.640 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 23-08-2017 28-05-2024
238
Έκδοση φωτοαντιγράφων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου (Πολυετής δράση)
20.000 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-08-2017 28-05-2024
235
Ενέργειες δημοσιότητας, επικοινωνίας, δικτύωσης φορέων στο πλαίσιο της πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (κεντρική δομή και παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (2017)
13.764 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 28-05-2024
234
Αποκομιδή και απόρριψη μπάζων (2018)
22.134 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 01-11-2017 28-05-2024
233
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2018)
3.450 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 22-03-2018 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
232
Μίσθωση χημικών τουαλετών για το έτος 2018
40.992 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 12-04-2018 28-05-2024
226
Επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος λειτουργικής οργάνωσης και επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου
4.935 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 06-12-2017 28-05-2024
218
Αποτύπωση και μοντελοποίηση εσωστρεφών διαδικασιών του Δήμου
24.800 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 22-12-2017 28-05-2024
217
Έκδοση πιστοποιητικών κτηματολογικών εγγραφών του Δήμου στα σχετικά Κτηματολογικά Γραφεία
2.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 20-09-2017 28-05-2024
215
Μεταφορά και τοποθέτηση οικίσκου - container
657 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 23-02-2018 28-05-2024
209
Συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τον προγραμματισμό και την υλοποίησης κοινωφελών λειτουργιών στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος
9.920 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 01-11-2017 28-05-2024 Αρτέμιδος
208
Ερευνητικές εργασίες φέροντος οργανισμού ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων
21.824 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας Μαθητές
206
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 από Ορκωτό Λογιστή
8.680 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 10-11-2017 28-05-2024
198
Υπηρεσίες πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων
8.742 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 20-09-2017 28-05-2024
195
Oδική βοήθεια βαρέων οχημάτων του Δήμου (Πολυετής δράση)
15.934 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 12-06-2017 28-05-2024
193
Διατήρηση των domains names του Δήμου www.spata.gr και www.spata-artemis.gr (Πολυετής δράση)
127 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 28-05-2024
189
Υπηρεσία καταγραφής και καταμέτρησης απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης
23.858 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-11-2017 28-05-2024
185
Μίσθωση χημικών τουαλετών για το έτος 2017
32.732 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 28-05-2024
179
Ιατρικές υπηρεσίες παθολόγου (2016)
10.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-01-2016 28-05-2024
174
Μετατροπές - επεμβάσεις σε απορριμματοκιβώτια
10.384 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 28-05-2024
172
Διαμόρφωση γαιών με χρήση οχήματος γαιοδιαμορφωτή - γκρέιντερ (Πολυετής δράση)
38.797 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 28-05-2024
168
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του Δήμου
9.672 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 26-04-2018 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
167
Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου για την εναρμόνιση των διαδικασιών των πράσινων δημόσιων συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
18.476 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 10-10-2017 28-05-2024
166
Τεχνική υποστήριξη για την οργάνωση και δημιουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης βλαβών, εφοδιασμού και υλικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
24.664 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 06-12-2017 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
165
Τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος διακίνησης εγγράφων του Δήμου
24.614 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 06-12-2017 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
163
Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση πρότασης πράξης του Δήμου για ένταξη στη δράση «Δημιουργική επανάχρηση Δημοτικής ακίνητης περιουσίας»
21.928 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
159
Ενέργειες δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης πολιτών στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης Ακτών
7.180 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-05-2017 28-05-2024 Αρτέμιδος
158
Τεχνική υποστήριξη οικονομικής – ταμιακής υπηρεσίας εφαρμογής μηχανογραφημένου συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Δήμου (ALFAWARE)
152.818 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-08-2017 28-05-2024
157
Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των μεταφερόμενων υπηρεσιών του Δημαρχείου Αρτέμιδος
24.799 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-09-2017 28-05-2024 Αρτέμιδος Δημοτ. υπάλληλοι
151
Ετήσια υποστήριξη οικονομικής και ταμειακής υπηρεσίας και επιτόπια υποστήριξη software (2015 -2016)
59.271 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 28-05-2024
142
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2017
27.902 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 28-05-2024
141
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2017)
8.895 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 08-03-2017 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
140
Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό του Δήμου για το 2017
15.818 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
139
Υπηρεσίες backup – αναβάθμισης των κεντρικών συστημάτων του Δήμου (Cloud Ready) (Πολυετής δράση)
50.046 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-05-2017 28-05-2024
134
Διαμόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (2017)
21.700 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 01-11-2017 28-05-2024
133
Ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφιακής αποτύπωσης ηλεκτρικών πινάκων διανομής δημοτικού φωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 20-09-2017 28-05-2024
103
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2016 από Ορκωτό Λογιστή
7.998 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-03-2017 28-05-2024
100
Απολύμανση - μυοκτονία Δημοτικών Καταστημάτων και Παιδικών Σταθμών (Πολυετής δράση)
11.224 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 22-06-2016 28-05-2024 Μαθητές
96
Συνδρομή του Δήμου σε ηλεκτρονικά μέσα, εφημερίδες και εφαρμογές (Πολυετής δράση)
71.589 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 08-11-2016 28-05-2024
92
Εφαρμογή προγράμματος ψηφιοποίησης και προώθησης σε υιοθεσίες πληθυσμού αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου
6.200 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-11-2017 28-05-2024
90
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας (Πολυετής δράση)
194.129 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
89
Διαμόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (2016)
20.738 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-05-2024
88
Εργασίες μηχανουργείου Δήμου και προμήθεια υλικών (Πολυετής δράση)
48.474 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 04-10-2016 28-05-2024
87
Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου (Πολυετής δράση)
1.876 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-04-2016 28-05-2024
85
Εργασίες συλλογής στοιχείων και καταχώρηση δεδομένων για την υποβολή δήλωσης Ε9 για την ακίνητη περιουσία του Δήμου καθώς και καταγραφή και υποβολή Δήλωσης Ε9 για τα προσκυρούμενα τμήματα σε όλες της Πολεοδομικές Ενότητες
24.552 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 08-11-2016 28-05-2024
84
Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος για την αποστολή της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου και αποστολή λογαριασμών ύδρευσης (Πολυετής δράση)
259.166 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-07-2016 28-05-2024
83
Τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών του Δήμου (Πολυετής δράση)
141.875 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-10-2016 28-05-2024
81
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη φακέλου πρότασης για χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας»
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 02-08-2016 28-05-2024
77
Ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων των μη εγκεκριμένων οικισμών του Δήμου
12.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 20-12-2016 28-05-2024
74
Συνδρομή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία» για την ακτή «Λίμνη» για την κολυμβητική περίοδο του 2017
300 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-12-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος
72
Συμμετοχή του Δήμου στην Επιστημονική Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγή Υγείας»
4.700 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-05-2024
62
Εργασίες δικτυακής διασύνδεσης ορόφων στο Δημαρχείο Σπάτων
18.228 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-09-2016 28-05-2024 Σπάτων - Λούτσας
61
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2016)
3.835 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 22-02-2016 28-05-2024 Δημοτ. υπάλληλοι
59
Τεχνική υποστήριξη με σκοπό την ανάπτυξη συστήματος λειτουργικής οργάνωσης και επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου
13.020 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 04-10-2016 28-05-2024
48
Εκκένωση βόθρων για κτίρια και άλλους χώρους του Δήμου (Πολυετής δράση)
75.427 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 28-05-2024
45
Μίσθωση χημικών τουαλετών για το έτος 2016
22.094 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-06-2016 28-05-2024 Αρτέμιδος
21
Τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία συστήματος αποτύπωσης ακίνητης περιουσίας του Δήμου (2016)
12.915 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-04-2016 28-05-2024
15
Oδική βοήθεια βαρέων οχημάτων του Δήμου για το έτος 2016
4.731 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 22-06-2016 28-05-2024
10
Αναβάθμιση προγράμματος καταμετρητή χαρτονομισμάτων (Πολυετής δράση)
1.166 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 28-05-2024
8
Καθαρισμός βλάστησης αλσών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου για το έτος 2016
10.701 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 23-02-2016 28-05-2024
7
Έλεγχος Ισολογισμού για το έτος 2015 από Ορκωτό Λογιστή του Δήμου
7.499 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 08-03-2016 28-05-2024
6
Ετήσια τεχνική υποστήριξη οικονομικής - ταμειακής υπηρεσίας εφαρμογής μηχανογραφημένου συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Δήμου (2016 - 2017)
24.676 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-12-2016 28-05-2024
5
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2016
24.373 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 28-05-2024