Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Υπηρεσίες"
( Δράσεις: 151 - Συνολικά: 10.517.031€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
528
Πράξη εφαρμογής σε πολεοδομικές ενότητες του Δήμου
6.398.355 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Περιφερειακό πρόγραμμα 2019 01-07-2019 28-02-2020
491
Καθαρισμός παραλιών για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2019)
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 28-02-2020 Αρτέμιδος
273
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους Δημότες (web services)
21.948 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-08-2018 28-02-2020
252
Καθαρισμός παραλιών για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος (2018)
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-06-2018 28-02-2020 Αρτέμιδος
250
Υπηρεσίες παροχής φροντίδας για τους φιλοξενούμενους του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Πολυετής δράση)
146.513 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 15-06-2018 28-02-2020 Σπάτων - Λούτσας Ηλικιωμένοι
249
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2018
44.262 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-05-2018 28-02-2020
230
Μίσθωση ναυαγοσωστικού σκάφους για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις (2018)
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-06-2018 28-02-2020 Αρτέμιδος
162
Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων παράκτιας ζώνης με χημικό έλεγχο ιζημάτων
19.809 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία 2017 10-05-2017 28-02-2020
161
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2017
46.044 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-05-2017 28-02-2020
130
Συνδρομή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία» για την ακτή «Λίμνη» και την ακτή «Διασταύρωση» για την κολυμβητική περίοδο του 2018
860 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 08-12-2017 28-02-2020 Αρτέμιδος
129
Συλλογή και απομάκρυνση κλαδιών (Πολυετής δράση)
255.601 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 26-05-2017 28-02-2020
104
Καθαρισμός βλάστησης αλσών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (Πολυετής δράση)
183.303 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 28-03-2017 28-02-2020
44
Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Πολυετής δράση)
164.310 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-06-2016 28-02-2020
41
Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Πολυετής δράση)
74.846 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-10-2016 28-02-2020
40
Καθαρισμός από φύκια για τις παραλίες της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (Πολυετής δράση)
70.955 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-02-2020 Αρτέμιδος
34
Υπηρεσίες ναυαγοσωστών (Πολυετής δράση)
497.926 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-02-2020 Αρτέμιδος
30
Μίσθωση πούλμαν για τις μεταφορές - μετακινήσεις ηλικιωμένων κατοίκων - μελών ΚΑΠΗ του Δήμου (Πολυετής δράση)
24.063 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-10-2016 28-02-2020 Ηλικιωμένοι
14
Καταπολέμηση κουνουπιών σε φρεάτια ομβρίων (Πολυετής δράση)
21.390 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-02-2020
3
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2016
29.630 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 28-02-2020
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
598
Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής ορχήστρας του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
918 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 16-12-2019 28-02-2020
595
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2020 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
11.780 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-12-2019 28-02-2020
583
Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2017, 2018 και 2019 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
16.000 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 11-11-2019 28-02-2020
582
Συντήρηση πρασίνου για την περιοχή της Χριστούπολης Σπάτων (2019)
3.270 € Έναρξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-05-2019 28-02-2020 Σπάτων - Λούτσας
572
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2019 από Ορκωτό Λογιστή
8.928 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 07-11-2019 28-02-2020
568
Μεταφορά και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από την έδρα του Οργανισμού «Ο Ξενοφών» στο λιμάνι Αρτέμιδος & επιστροφή αυτών
186 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 18-09-2019 28-02-2020
560
Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
3.329 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 02-01-2019 28-02-2020
557
Ηχητική κάλυψη του χορωδιακού φεστιβάλ που διοργανώνει ο οργανισμός «Ο Ξενοφών»
992 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 15-05-2019 28-02-2020
556
Ενοικίαση τουριστικού λεωφορείου για την μεταφορά της χορωδίας του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
1.240 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-04-2019 28-02-2020
553
Ενοικίαση γεννήτριας και καρεκλών για τις ανάγκες των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
3.000 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 24-07-2019 28-02-2020
552
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο «Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας»
7.657 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-04-2019 28-02-2020
543
Ηχητική κάλυψη θεατρικών παραστάσεων που διοργανώνει ο οργανισμός «Ο Ξενοφών» (καλοκαίρι 2019)
992 € Έναρξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 15-05-2019 28-02-2020
538
Ηχητική κάλυψη για αθλητικές εκδηλώσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (2019)
1.736 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-05-2019 28-02-2020
535
Προβολή των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου
3.471 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 08-07-2019 28-02-2020
532
Μίσθωση χημικών τουαλετών (2019 - 2020)
42.201 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 27-03-2019 28-02-2020
527
Φόρτωση, μεταφορά και διαχείριση κλαδιών, ογκωδών αναμεμειγμένων στερεών αποβλήτων (επείγουσα)
72.540 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 17-05-2019 28-02-2020
523
Ενοικίαση οικίσκων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του οργανισμού «Ο Ξενοφών» για Ιούλιο - Αύγουστο 2019
2.000 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 09-07-2019 28-02-2020
517
Οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της λειτουργίας του λογιστηρίου του Δήμου (2019)
19.716 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 26-06-2019 28-02-2020
516
Απεντόμωση - μυοκτονία - απολύμανση στα κτίρια του οργανισμού «Ο Ξενοφών» (2019)
905 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 27-06-2019 28-02-2020
514
Ενοικίαση εξεδρών για τις Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις 2019 του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
24.676 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-06-2019 28-02-2020
512
Έλεγχος ποιότητας ύδατος δεξαμενών και δικτύου και μετρήσεις ποιότητας θαλάσσιων κολυμβητικών υδάτων για το 2019
48.328 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 23-04-2019 28-02-2020
510
Ηχοφωτιστική κάλυψη των παραστάσεων του Θεατρικού Συλλόγου «Τέταρτο κουδούνι» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
1.860 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 02-07-2019 28-02-2020
503
Ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2019)
19.530 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 11-06-2019 28-02-2020
502
Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2019)
15.252 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 12-06-2019 28-02-2020
496
Παραδοσιακή ορχήστρα για τη συνοδεία του Λυκείου Ελληνίδων στα πλαίσια εκδηλώσεων του οργανισμού «Ο Ξενοφών»
4.980 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 25-06-2019 28-02-2020 Μαθητές
494
Εκπόνηση οδηγού προτύπων εργαλείων και μεθόδων για αναβάθμιση σχολικών αυλών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
24.155 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 30-04-2019 28-02-2020 Μαθητές
477
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2019)
540 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 27-03-2019 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
476
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2019 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
11.780 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 28-03-2019 28-02-2020
475
Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων και εορτών του Δήμου (2019)
5.406 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 15-03-2019 28-02-2020
471
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2019
23.310 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2019 10-01-2019 28-02-2020
456
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2019 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
9.920 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 04-12-2018 28-02-2020
454
Έλεγχος ισολογισμού για τον Αθλητικό Οργανισμό «Η Άρτεμις» για τα έτη 2015, 2016 και 2017
7.440 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 11-12-2018 28-02-2020
446
Ενημέρωση και προβολή για τις εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
17.782 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 28-02-2020
437
Ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για τις εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
15.215 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 25-06-2018 28-02-2020
436
Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
10.038 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 02-07-2018 28-02-2020
435
Ηχητική κάλυψη για αθλητικές εκδηλώσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (2018)
1.488 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 17-05-2018 28-02-2020
434
Φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
1.800 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 25-06-2018 28-02-2020
423
Υπηρεσίες ενοικίασης εξέδρας, πλαστικών καθισμάτων και ηχοφωτιστικής κάλυψης για εκδηλώσεις του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (2018)
17.422 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-05-2018 28-02-2020
414
Συντήρηση πρασίνου για την περιοχή της Χριστούπολης Σπάτων (2018)
6.279 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 28-06-2018 28-02-2020 Σπάτων - Λούτσας
413
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2018 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
11.780 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 27-11-2017 28-02-2020
409
Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014,2015 και 2016 του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών»
7.900 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 23-10-2017 28-02-2020
407
Έλεγχος ισολογισμού για τον Αθλητικό Οργανισμό «Η Άρτεμις» για τα έτη 2013 και 2014
4.960 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 16-06-2017 28-02-2020
394
Συντήρηση πρασίνου και κλάδευση δένδρων στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις»
37.769 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 16-06-2017 28-02-2020
388
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2017 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
9.821 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 13-03-2017 28-02-2020
382
Υπηρεσίες μηχανογράφησης των μισθοδοτικών καταστάσεων του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
11.766 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 28-02-2020
380
Εκκένωση βόθρων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
10.680 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-05-2016 28-02-2020
379
Καθαρισμός φρεατίων στο γήπεδο «Δ.Δημητρίου»
452 € Ολοκλήρωση Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-12-2016 28-02-2020 Σπάτων - Λούτσας
365
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2017 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
8.842 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-12-2016 28-02-2020
364
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για τα έτη 2012 και 2015 του Οργανισμού «Η Άρτεμις»
14.880 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 15-09-2016 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
363
Τήρηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (Πολυετής δράση)
23.802 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 07-07-2016 28-02-2020
351
Υποστήριξη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 και παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2016 του Οργανισμού «Ο Ξενοφών»
10.912 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-06-2016 28-02-2020
343
Αναβάθμιση των οικονομικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων των συστημάτων της οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (Πολυετής δράση)
17.980 € Ολοκλήρωση Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-06-2016 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
342
Υπηρεσίες έκδοσης των μισθοδοτικών καταστάσεων και των τρίμηνων περιοδικών δηλώσεων για το ΙΚΑ του προσωπικού του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο Ξενοφών» (Πολυετής δράση)
12.735 € Σε εξέλιξη Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο Ξενοφών» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-06-2016 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
341
Αναβάθμιση, παραμετροποίηση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Αθλητικού Οργανισμού «Η Άρτεμις» (Πολυετής δράση)
16.021 € Σε εξέλιξη Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-05-2016 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
334
Υπηρεσίες ψηφιακής επεξεργασίας των κοινωφελών λειτουργιών του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών
20.088 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 23-11-2018 28-02-2020 Αρτέμιδος
330
Έκδοση κτηματογραφικών διαγραμμάτων
10.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 15-10-2018 28-02-2020
326
Αποκατάσταση εύφλεκτης ξηρής βιομάζας
95.046 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 17-09-2018 28-02-2020
322
Καθαρισμός οχημάτων του Δήμου (2018)
16.492 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 18-10-2018 28-02-2020
302
Συνδρομή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία» για την ακτή «Λίμνη» και την ακτή «Διασταύρωση» για την κολυμβητική περίοδο του 2019
860 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 10-12-2018 28-02-2020 Αρτέμιδος
291
Αξιολόγηση περιβαλλοντικού θορύβου
19.840 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 16-10-2018 28-02-2020
289
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 από Ορκωτό Λογιστή
8.928 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 05-11-2018 28-02-2020
288
Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος
2.790 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 21-11-2018 28-02-2020
287
Ετήσια τεχνική υποστήριξη οικονομικής - ταμειακής υπηρεσίας εφαρμογής μηχανογραφημένου συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Δήμου (2017 - 2018)
42.575 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 05-10-2018 28-02-2020
282
Λειοτεμαχισμός, μεταφορά και απόρριψη σύμμικτων στερεών αποβλήτων για λόγους πυροπροστασίας (κατεπείγουσα υπηρεσία)
86.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 09-08-2018 28-02-2020
280
Απεγκατάσταση, μεταφορά και επανατοποθέτηση (πάκτωση) χρηματοκιβωτίου
124 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 31-10-2018 28-02-2020
277
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης και ελέγχου για τις δράσεις του Δήμου
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 25-10-2018 28-02-2020
275
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR)
19.344 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 30-08-2018 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
261
Οργάνωση και αξιολόγηση δράσεων διαλογής στην πηγή ανακύκλωσης και μεταφορά τεχνογνωσίας για υλοποίηση διαδημοτικής μονάδας κομποστοποίησης
23.166 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 24-07-2018 28-02-2020
258
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2018
37.781 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 23-01-2018 28-02-2020
246
Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης και προγραμματισμού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος σε ζητήματα συγχηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 στον τομέα κοινωνικής πολιτικής.
22.754 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 07-05-2018 28-02-2020
245
Μίσθωση πυροσβεστικού συγκροτήματος (Πολυετής δράση) στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος
51.336 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 23-08-2017 28-02-2020 Αρτέμιδος
238
Έκδοση φωτοαντιγράφων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου
17.265 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 11-08-2017 28-02-2020
235
Ενέργειες δημοσιότητας, επικοινωνίας, δικτύωσης φορέων στο πλαίσιο της πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (κεντρική δομή και παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
13.764 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 28-02-2020
234
Αποκομιδή και απόρριψη μπάζων (2018)
22.134 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 01-11-2017 28-02-2020
233
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2018)
3.450 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 22-03-2018 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
232
Μίσθωση χημικών τουαλετών για το έτος 2018
40.992 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 12-04-2018 28-02-2020
226
Επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος λειτουργικής οργάνωσης και επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου
4.935 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 06-12-2017 28-02-2020
218
Αποτύπωση και μοντελοποίηση εσωστρεφών διαδικασιών του Δήμου
24.800 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 22-12-2017 28-02-2020
217
Έκδοση πιστοποιητικών κτηματολογικών εγγραφών του Δήμου στα σχετικά Κτηματολογικά Γραφεία
2.000 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 20-09-2017 28-02-2020
215
Μεταφορά και τοποθέτηση οικίσκου - container
657 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 23-02-2018 28-02-2020
209
Συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τον προγραμματισμό και την υλοποίησης κοινωφελών λειτουργιών στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος
9.920 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 01-11-2017 28-02-2020 Αρτέμιδος
208
Ερευνητικές εργασίες φέροντος οργανισμού ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων
21.824 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 28-02-2020 Σπάτων - Λούτσας Μαθητές
206
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 από Ορκωτό Λογιστή
8.680 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 10-11-2017 28-02-2020
198
Υπηρεσίες πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων
8.742 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 20-09-2017 28-02-2020
195
Oδική βοήθεια βαρέων οχημάτων του Δήμου για το έτος 2017
4.836 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 12-06-2017 28-02-2020
193
Διατήρηση των domains names του Δήμου www.spata.gr και www.spata-artemis.gr (Πολυετής δράση)
127 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 28-02-2020
189
Υπηρεσία καταγραφής και καταμέτρησης απομακρυσμένων και αφανών μετρητών ύδρευσης
23.858 € Έναρξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-11-2017 28-02-2020
185
Μίσθωση χημικών τουαλετών για το έτος 2017
32.732 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 25-04-2017 28-02-2020
179
Ιατρικές υπηρεσίες παθολόγου (2016)
10.000 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 26-01-2016 28-02-2020
174
Μετατροπές - επεμβάσεις σε απορριμματοκιβώτια
10.384 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 09-05-2017 28-02-2020
172
Διαμόρφωση γαιών με χρήση οχήματος γαιοδιαμορφωτή - γκρέιντερ (Πολυετής δράση)
39.148 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 18-10-2017 28-02-2020
168
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του Δήμου
9.672 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2018 26-04-2018 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
167
Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου για την εναρμόνιση των διαδικασιών των πράσινων δημόσιων συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
18.476 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 10-10-2017 28-02-2020
166
Τεχνική υποστήριξη για την οργάνωση και δημιουργία ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης βλαβών, εφοδιασμού και υλικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
24.664 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 06-12-2017 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
165
Τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος διακίνησης εγγράφων του Δήμου
24.614 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 06-12-2017 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
163
Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση πρότασης πράξης του Δήμου για ένταξη στη δράση «Δημιουργική επανάχρηση Δημοτικής ακίνητης περιουσίας»
21.928 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 28-02-2020 Σπάτων - Λούτσας
159
Ενέργειες δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης πολιτών στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης Ακτών
7.180 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 24-05-2017 28-02-2020 Αρτέμιδος
158
Τεχνική υποστήριξη οικονομικής – ταμιακής υπηρεσίας εφαρμογής μηχανογραφημένου συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Δήμου (ALFAWARE)
44.355 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 03-08-2017 28-02-2020
157
Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των μεταφερόμενων υπηρεσιών του Δημαρχείου Αρτέμιδος
24.799 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 05-09-2017 28-02-2020 Αρτέμιδος Δημοτ. υπάλληλοι
151
Ετήσια υποστήριξη οικονομικής και ταμειακής υπηρεσίας και επιτόπια υποστήριξη software (2015 -2016)
59.271 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-02-2016 28-02-2020
142
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2017
27.902 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 21-02-2017 28-02-2020
141
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2017)
8.895 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 08-03-2017 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
140
Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής για το προσωπικό του Δήμου για το 2017
15.818 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
139
Υπηρεσίες backup – αναβάθμισης των κεντρικών συστημάτων του Δήμου (Cloud Ready) (Πολυετής δράση)
31.074 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 04-05-2017 28-02-2020
134
Διαμόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (2017)
21.700 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 01-11-2017 28-02-2020
133
Ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφιακής αποτύπωσης ηλεκτρικών πινάκων διανομής δημοτικού φωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
24.800 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 20-09-2017 28-02-2020
103
Έλεγχος ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2016 από Ορκωτό Λογιστή
7.998 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-03-2017 28-02-2020
100
Απολύμανση - μυοκτονία Δημοτικών Καταστημάτων και Παιδικών Σταθμών (Πολυετής δράση)
4.470 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 22-06-2016 28-02-2020 Μαθητές
96
Συνδρομή του Δήμου σε ηλεκτρονικά μέσα, εφημερίδες και εφαρμογές (Πολυετής δράση)
31.952 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 08-11-2016 28-02-2020
92
Εφαρμογή προγράμματος ψηφιοποίησης και προώθησης σε υιοθεσίες πληθυσμού αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου
6.200 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2017 29-11-2017 28-02-2020
90
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας (Πολυετής δράση)
74.959 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
89
Διαμόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (2016)
20.738 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-02-2020
88
Εργασίες μηχανουργείου Δήμου και προμήθεια υλικών (Πολυετής δράση)
48.474 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 04-10-2016 28-02-2020
87
Φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου (Πολυετής δράση)
1.497 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-04-2016 28-02-2020
85
Εργασίες συλλογής στοιχείων και καταχώρηση δεδομένων για την υποβολή δήλωσης Ε9 για την ακίνητη περιουσία του Δήμου καθώς και καταγραφή και υποβολή Δήλωσης Ε9 για τα προσκυρούμενα τμήματα σε όλες της Πολεοδομικές Ενότητες
24.552 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 08-11-2016 28-02-2020
84
Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος για την αποστολή της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου και αποστολή λογαριασμών ύδρευσης (Πολυετής δράση)
129.050 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 21-07-2016 28-02-2020
83
Τήρηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών του Δήμου (Πολυετής δράση)
92.696 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 24-10-2016 28-02-2020
81
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη φακέλου πρότασης για χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση – αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας»
24.552 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 02-08-2016 28-02-2020
77
Ηλεκτρονική καταχώρηση δεδομένων των μη εγκεκριμένων οικισμών του Δήμου
12.999 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 20-12-2016 28-02-2020
74
Συνδρομή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία» για την ακτή «Λίμνη» για την κολυμβητική περίοδο του 2017
300 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-12-2016 28-02-2020 Αρτέμιδος
72
Συμμετοχή του Δήμου στην Επιστημονική Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγή Υγείας»
3.100 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 17-05-2016 28-02-2020
62
Εργασίες δικτυακής διασύνδεσης ορόφων στο Δημαρχείο Σπάτων
18.228 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 06-09-2016 28-02-2020 Σπάτων - Λούτσας
61
Επιμόρφωση υπαλλήλων με συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια (2016)
3.835 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 22-02-2016 28-02-2020 Δημοτ. υπάλληλοι
59
Τεχνική υποστήριξη με σκοπό την ανάπτυξη συστήματος λειτουργικής οργάνωσης και επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου
13.020 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 04-10-2016 28-02-2020
45
Μίσθωση χημικών τουαλετών για το έτος 2016
22.094 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 01-06-2016 28-02-2020 Αρτέμιδος
21
Τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία συστήματος αποτύπωσης ακίνητης περιουσίας του Δήμου (2016)
12.915 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 12-04-2016 28-02-2020
15
Oδική βοήθεια βαρέων οχημάτων του Δήμου για το έτος 2016
4.731 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 22-06-2016 28-02-2020
10
Αναβάθμιση προγράμματος καταμετρητή χαρτονομισμάτων (Πολυετής δράση)
1.002 € Σε εξέλιξη Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 28-02-2020
8
Καθαρισμός βλάστησης αλσών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου για το έτος 2016
10.701 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 23-02-2016 28-02-2020
7
Έλεγχος Ισολογισμού για το έτος 2015 από Ορκωτό Λογιστή του Δήμου
7.499 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 08-03-2016 28-02-2020
6
Ετήσια τεχνική υποστήριξη οικονομικής - ταμειακής υπηρεσίας εφαρμογής μηχανογραφημένου συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Δήμου (2016 - 2017)
24.676 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2016 09-12-2016 28-02-2020
5
Δημοσίευση προκηρύξεων και λοιπές δημοσιεύσεις για το 2016
24.373 € Ολοκλήρωση Δήμος Υπηρεσία Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 28-02-2020