Αποτελέσματα αναζήτησης

Αποτελέσματα για "Μελέτες"
( Δράσεις: 20 - Συνολικά: 1.321.673€ )
Κύριες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
571
Μελέτη αποχέτευσης αστικών λυμάτων για την περιοχή της νότιας Αρτέμιδας
859.974 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι, Περιφερειακό πρόγραμμα 2019 25-10-2019 09-03-2021 Αρτέμιδος
155
Μελέτη έργων οδοποιίας της Πολεοδομικής Ενότητας 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
17.676 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 30-03-2016 09-03-2021 Αρτέμιδος Οδηγοί
123
Μελέτη απορροής ομβρίων νότιας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Σπάτων
16.676 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 02-03-2017 09-03-2021 Σπάτων - Λούτσας
114
Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
22.103 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 02-03-2017 09-03-2021 Αρτέμιδος
113
Μελέτη για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος
24.253 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 09-03-2021 Μαθητές
99
Κυκλοφοριακή έρευνα κεντρικής περιοχής Δημοτικής Ενότητας Σπάτων
65.144 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 02-03-2017 09-03-2021 Σπάτων - Λούτσας Οδηγοί, Πεζοί
75
Αξιολόγηση αναλογικών και ψηφιακών στοιχείων στο πλαίσιο υποβολής τμήματος των εργασιών της μελέτης «Πράξη εφαρμογής έντεκα (11) Πολεοδομικών Ενοτήτων περιοχών ανάπτυξης Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος»
17.590 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 09-03-2021 Αρτέμιδος
Δευτερεύουσες δράσεις
Κωδ.
Δράση
Προϋπ/σμός
Πορεία
Φορέας
Είδος
Χρηματοδότηση
Έτος
Έναρξη
Λήξη
Δ.Ενότητα
Περιοχές
Κοιν. ομάδες
688
Οικονομοτεχνική μελέτη για την αξιοποίηση υποδομών αθλητισμού του Δήμου
19.500 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2020 02-11-2020 09-03-2021 Αθλούμενοι
495
Υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου στην προετοιμασία της πρότασης πράξης του Δήμου για ένταξη στη δράση «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσια κτίρια»
23.659 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2019 14-05-2019 09-03-2021
328
Προκαταρκτική έρευνα για χωροθέτηση τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης στο παραλιακό μέτωπο Αρτέμιδος
24.777 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2018 21-11-2018 09-03-2021 Αρτέμιδος Επιχειρηματίες
205
Μελέτη αποκατάστασης ιστορικού κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων
68.180 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2017 29-12-2017 09-03-2021 Σπάτων - Λούτσας Γονείς, Μαθητές
199
Σύνταξη μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
800 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2018 07-05-2018 09-03-2021 Δημοτ. υπάλληλοι
178
Εκπόνηση αναπτυξιακού προγράμματος Βιώσιμης Γεωργικής Ανασυγκρότησης του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
36.902 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 29-03-2016 09-03-2021 Άνεργοι, Επιχειρηματίες
177
Μελέτη κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης στο οικοδομικό τετράγωνο 77, της Πολεοδομικής Ενότητας 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
11.144 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 10-06-2016 09-03-2021 Αρτέμιδος
125
Εκπόνηση μελέτης για την υπαγωγή στο Ν. 4178/2013 περί αυθαιρεσιών του Πνευματικού Κέντρου Σπάτων
23.370 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 17-03-2016 09-03-2021 Σπάτων - Λούτσας
124
Γεωτεχνικές έρευνες για την ανέγερση σχολείων στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος
19.680 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2015 31-12-2015 09-03-2021 Αρτέμιδος Μαθητές
54
Μελέτη για τη στατική επάρκειας του Πνευματικού Κέντρου Σπάτων
23.370 € Σε εξέλιξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 02-08-2016 09-03-2021 Σπάτων - Λούτσας
33
Μελέτη για την διόρθωση πινάκων επικειμένων στα Επιχειρηματικά Πάρκα «Γιαλού - Βούλια - Προκαλήσι» και «Γιαλού - Άγιος Δημήτριος -Πύργος»
13.759 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 08-03-2016 09-03-2021 Σπάτων - Λούτσας
32
Σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
17.500 € Έναρξη Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2016 08-03-2016 09-03-2021 Αρτέμιδος Αθλούμενοι
31
Τοπογραφική μελέτη κοινοχρήστων χώρων Δήμου
15.621 € Ολοκλήρωση Δήμος Μελέτη Ίδιοι πόροι 2015 22-12-2015 09-03-2021